keskiviikko 13. lokakuuta 2010

Mitä on totaalinen sota?

Tervetuloa hämärän rajamaille!

Mitä on Totaalinen Sota?

Sivustolle on arkistoitu Seppo Lehdon ja Klaus von Grewendorpin (os. Juutilainen) internetissä ja postituslistoilla liikkunutta kirjeenvaihtoa, julkilausumia ja lehdistötiedotteita pääasiassa vuosilta 1999-2004. Tämän johdannon tarkoitus on selvittää asiaan vihkiytymättömälle lukijalle, mistä on kysymys.

Kuka on Seppo Lehto?
Lehto on yhteiskunnallinen vaikuttaja Tampereelta. Hän on Suur-Suomi ry:n perustaja, puheenjohtaja ja tiettävästi ainoa jäsen. Lehdon vaatimuslistalla ovat jo puolentoista vuosikymmenen ajan olleet:
a) Karjalan palauttaminen, Itä-Karjalan liittäminen Suomeen ja sotakorvausten perintä Moskovan kansanmurhahallinnolta.
b) Venäjän federaation tuhoaminen ja sen alueiden luovutus niiden oikeille omistajille.
c) Neekereiden ja marokkolaisten poistaminen Suomesta, tarvittaessa metsäteollisuuden keinoin.
d) Kansakunnan lisääntyminen Laatokan ja Äänisen rantojen asuttamiseksi. Lisääntymisen tiellä on erilaisten homo-, lesbo- ja ruotsalaisjärjestöjen epäkansallinen toiminta.
e) Ryssäläisten tahojen kurkuttaminen. Ryssäläisiä tahoja on kaikkialla, varsinkin tiedotusvälineissä ja valtion instansseissa.

Kuka on Klaus von Grewendorp?
Klasu on vaikeammin määriteltävä tapaus. Hän on ensinnäkin Suomen germaanien (eli indogermaanien) ja monarkistien edusmies. Ihmiskunnan historia ja maailmanpolitiikka redusoituvat germaanien ikuiseen taisteluun vihollisia vastaan. Germaanit ovat alunperin lähtöisin Aldebaranin aurinkokunnasta, mistä he saapuivat Maapallolle perustamaan muinaista Atlantista. Vedenpaisumuksen jälkeen germaanit ylivertaisine älyllisine ja fyysisine ominaisuuksineen levisivät koko maailmaan kylvämään korkeakulttuuria.
Germaanien vihollisia ovat suomalaisugrit (eli ugri-udmurtit) sekä slaavit. Molemmat, germaaneista poiketen, polveutuvat apinoista ja ovat kommunisteja, jotka vaativat kansantalouden kansallistamista ja germaanien alistamista. Ugri-udmurttien äänitorvi Suomessa on kansallismielinen kansalaisjärjestö Suomen Sisu ry.
Henkilön ugrius, germaanius tai slaavilaisuus määritellään periaatteessa tiukkojen geneettisten kriteerien mukaan, mutta käytännössä kuka tahansa paljastuu ugriksi tai slaaviksi olemalla Klasun kanssa eri mieltä mistä hyvänsä.
Taistelussaan germaanien kunnian puolesta Klasulla on useita yhteistyökumppaneita, joista tärkeimpiä ovat Kuuhun sodan jälkeen perustettu kansallissosialistinen tukikohta Valhalla sekä Monacon ruhtinaskunta, jonka prinsessoihin Klasulla on lämpimät suhteet. Klasu työskentelee myös lukuisissa salaisissa projekteissa eri tiedustelupalvelujen kanssa.
Klasun oikea sukunimi on von Grewendorp, mutta ugri-udmurttien miehittämä maistraatti kieltäytyy rekisteröimästä sitä ja väittää Klasun olevan nimeltään Juutilainen. Klasu taistelee pakkougrilaistamista vastaan tällä hetkellä Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa sekä Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessa.

Miten Lehto ja Klasu liittyvät yhteen?
Substanssipuolella Lehto ja Klasu ovat ulkopuolisen silmissä varsin yksimielisiä. Kummankin vihollinen on Venäjä ja Venäjää mielistelevät tahot. Silti Lehdon pahin vihollinen on Klasu, ja Klasun pahin vihollinen on Lehto. Sivuston sisältämä materiaali kartoittaakin pääasiassa heidän keskinäistä vääntöään.
Syitä vihanpitoon ei tarkasti tunneta. Laajimmalle levinneen näkemyksen mukaan Klasu vuonna keppi ja kivi jätti Lehdon, silloisen kaverinsa, pulaan, kun tämä ajautui Tampereen Venäläisen Klubin tilaisuudessa käsirysyyn ryssäläisten tahojen kanssa. Lopullisen totuuden tietävät kuitenkin vain herrat itse, eikä kumpikaan ole ollut halukas valot
tamaan asiaa uskottavalla tavalla.
Erikseen on mainittava, että Klasu noudattaa taistelussaan Lehtoa ja muita vihollisia vastaan eräänlaista paasikiviläisen ulkopolitiikan negaatiota: hänellä ei ole pysyviä etuja, vain pysyviä vihollisia. Jos vihollinen kannattaa jotakin, Klasu vastustaa sitä. Ja päinvastoin.
Vaikka Lehto ja Klasu vihaavat toisiaan, he ymmärtävät toisiaan, toisin kuin suurin osa ympäröivästä maailmasta. He hyväksyvät yhteisesti pelin säännöt. Taistelu on siten raakaa mutta reilua. Sekä Lehto että Klasu tietävät, että pohjimmiltaan kaikessa on kyse seksistä. Lehdon ryssäläisyys tiivistyy Klasun mielessä siihen, että Lehto on pedofiili ja strippari sekä myöntänyt olleensa yhdynnässä kultaiseen noutajaan. Klasun ryssäläisyys taas kiteytyy Lehdon näkemysten mukaan siihen, että Klasu harrastaa yhdyntojä metsän eläinten sekä pumpattavan gummi-barbaran kanssa. Mitään valmista tästä ei tule, mutta molemmat herrat arvostavat hyvää sanomista enemmän kuin lopullista voittoa. Taistelu on kirjaimellisesti ikuinen.

Muut hahmot
Lehdon ja Klasun lisäksi keskusteluun osallistuu myös kolmansia osapuolia. Yhden kategorian muodostavat Lehdon massapostitusten tyytymättömät vastaanottajat (joukossa myös nimekkäitä hahmoja), jotka yleensä pyytävät päästä pois listalta. Aktiivisempia, joskin hyvin satunnaisia, partisipantteja ovat Valtakunnanjohtaja Pekka Siitoin Vehmaalta, puoluejohtaja Väinö Kuisma Lahdesta ja puoluejohtaja Olavi Mäenpää Turusta. He ovat yleensä joko Lehdon tai Klasun puolella, mutta liittokunnat ja niiden rajat elävät kuin Orwellin romaanissa ikään.
Vakituisia kommentaattoreita ovat Mauno Koivisto, Tellervo Koivisto, Pertti Paasio, Tarja Halonen, marsalkka Mannerheim, Vladimir Putin, George Bush, Matti Wuori, Jumala sekä useat muut silmäätekevät. Kaikki eivät tosin ole vakuuttuneita näiden puheenvuorojen aitoudesta.
Väliintuloja suorittavat myös Klasun tukijat, joita heidän kiivaista vastalauseistaan huolimatta yleisesti pidetään Klasun sivupersoonina. Lukija vetäköön asiasta omat johtopäätöksensä.
Vuodesta 2001 lähtien eräänlaisena kolmantena päähenkilönä on toiminut allekirjoittanut, jota vastaan Klasu on käynyt juridista taistelua tämän sivuston olemassaolon tiimoilta. Tätä sivujuonnetta kartoitetaan sivuston sisältämässä Juridispitoisessa Spesiaalissa.

Ilmaisun rikkaus
Kukaan Lehdon ja Klasun taistelua seurannut ei halunne kiistää, että sananvaihto on rujointa, mitä suomen kielellä on milloinkaan missään mediassa harrastettu. Minkäänlaista rotia ei keskustelussa ole. Satunnaisen lukijan tukka nousee pystyyn, ja tosikot lopettavat lukemisen heti alkuunsa. Monet ovat antaneet ylläpidonkin kuulla kunniansa moisen saastan arkistoinnista, ja reippaimmat ovat tehneet rikosilmoituksen, milloin milläkin nimikkeellä. Tämä ei ole hedelmällinen lähestymistapa. Seuraavalla sivulla kerron, miksi ei. 

Mitä järkeä?

Satunnaiselle lukijalle sivuston sisältämä materiaali on pelkkää hävyttömyyksien loputonta ketjua. Meiltä asian parissa puuhastelleilta on useasti kysytty, mikä Lehdon ja Klasun jutuissa muka on niin kiehtovaa. Yritän seuraavilla riveillä selittää asiaa parhaan kykyni mukaan.
Internet on täynnä mitä oudoimpia asioita, mutta niistä harva on millään tavoin omaperäinen. Internet on lähinnä uusi viestintäkanava vanhoille ilmiöille. Siellä on sukututkimusta, jota tehtiin ennenkin. Siellä on pornoa, jota aiemmin sai videolla ja seksilehdissä. Siellä on tietoa, jota ennen sai tietokirjoista. Totaalinen Sota© kuuluu niihin harvoihin ilmiöihin, jotka ovat mahdollisia vain siksi, että on internet.
Totaalisen Sodan© kauneus perustuu samaan ristiriitaan, jolla ratsastavat Salvador Dalin maalaukset. On kaksi ulottuvuutta, unimaailma ja valvemaailma. Kumpikin perustuu tiettyihin paradigmoihin ja lainalaisuuksiin. Unen ja valveen lainalaisuudet ovat keskenään ristiriitaisia, mistä johtuu, että siirtymävaiheen eli heräämisen aikana ihminen on vähän aikaa päästään pyörällä. Lyhyen tuokion ajaksi unen paradigmat tunkeutuvat valveen puolelle, mutta viimeistään aamupissan aikana ihminen on uudelleenorientoitunut valveen lakeihin. Normaalioloissa uni ja valve eivät kohtaa.
Totaalista Sotaa© ei käydä samassa ulottuvuudessa, jossa useimmat meistä elävät arkitodellisuuttaan. Internet on luonut Totaalisen Sodan© ulottuvuudelle kosketuspinnan meidän maailmamme kanssa. Tästä syntyy konflikti. Tämä valkeni minulle pohtiessani ystäväni kanssa erästä korpukseen sisältyvää episodia (osa 17). Helsingin Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajien nokkamies Erik Pöntiskoski sai eräänä aamuna, yhtenä sadoista vastaanottajista, Lehdolta sähköpostiviestin. Viesti sisälsi "luettelon eläimistä, joita jutkusika Klaus Juutilainen on nylkyttänyt tai yrittänyt nylkyttää".
Pöntiskoski reagoi kuten useimmat ihmiset reagoisivat. Hän ei tiennyt,
* kuka on Klaus Juutilainen,
* miksi tämä on "jutkusika",
* mikä on "jutkusika",
* mitä tarkoittaa "eläinten nylkyttäminen",
* miksi tämä asia on merkityksellinen yleensä, tai
* mitä se kuuluu Ylioppilaskunnan Laulajille erikseen.
Sanalla sanoen, viestissä ei Pöntiskosken näkökulmasta ollut mitään järkeä. Siinä oli vain vaikeasti hahmotettavaa hävyttömyyttä. Niinpä hän pyysi ronskein sanakääntein Lehtoa poistamaan Ylioppilaskunnan Laulajat postituslistalta. Meidän ulottuvuutemme paradigmoja vasten asetettuna Lehdon viestissä ei ollut mitään järkeä. Mutta se, mitä Pöntiskoski ei tiennyt, oli, että viestiä ei lähetetty tästä ulottuvuudesta. Se lähetettiin ulottuvuudesta, jonka paradigmojen ja lainalaisuuksien oloissa Klaus Juutilainen juoksee Tesoman metsissä yrittäen nylkyttää eläimiä niiden anusreikään. Tämä pyrkimys liittyy Klaus Juutilaisen ryssäläisyyteen, sillä eläinten nylkyttäminen, monien muiden harrasteiden ohella, on oleellinen osa ryssäläisyyttä. Ryssäläisyys taas on kansakunnallinen vitsaus, oikein ajattelevan Suur-Suomalaisuuden antiteesi. Sen vuoksi sillä, että Klaus Juutilainen pyrkii nylkyttämään eläimiä, on kansakunnallista merkitystä ja asia kuuluu kaikille, mukaanlukien Ylioppilaskunnan Laulajat.
Lähettäessään viestiään Totaalisen Sodan© ulottuvuudesta Lehto siis ajatteli edellämainittujen lainalaisuuksien ehdoilla. Sen vuoksi Pöntiskosken reaktio oli hänelle aivan yhtä käsittämätön kuin alkuperäinen viesti oli Pöntiskoskelle. Sen vuoksi Lehto kysyi närkästyneenä, onko Pöntiskoski "ryssäläinen, kun ei halua ottaa vastaan suursuomalaista materiaalia", ja ovatko Ylioppilaskunnan Laulajat "isänmaallisia laulajia vai ryssäläismielisiä komurunkkuja".
Totaalisen Sodan© kauneus ei siis perustu ensisijaisesti rivouksien latelemiseen. Kauneus on konfliktissa, joka syntyy, kun kaksi täysin eri säännöillä toimivaa maailmankaikkeutta internetin ansiosta on jatkuvassa kosketuksessa, ja kummankin maailmankaikkeuden edustajat kuvittelevat maailmankaikkeuksia olevan vain yksi. Jälkimmäisen tosiasian vuoksi asianosaiset eivät pääsääntöisesti näe tilanteessa mitään hauskaa. Pöntiskoskien näkökulmasta internetissä riehuu kaoottinen ja holtiton törkyturpa Lehto. Lehdon näkökulmasta Ylioppilaskunnan Laulajiin, ja kaikkiin muihinkin paikkoihin, on pesiytynyt laskematon määrä ryssäläismielisiä komurunkkuja, jotka eivät ymmärrä yksinkertaisia asioita. Valistunut lukija on siunatussa asemassa, koska hän voi seurata konfliktia kärpäsenä katossa, tietoisena siitä, että kaksi ulottuvuutta sotii keskenään, sekä siitä, että kumpikin ulottuvuus luulee olevansa ainoa.
Näiden pohdintojen tarkoitus on auttaa lukija nopeutetusti sen initiaatiovaiheen läpi, johon minulta kului vähintään puoli vuotta. Vasta sitten ymmärsin, että lukemissani asioissa on oma sisäinen järjestyksensä ja ennustettavuutensa, jos niitä ei yritä väkivalloin rusikoida "normaalimaailman" sapluunaan. Toivotan antoisia lukuhetkiä ja siteeraan lopuksi ystävääni, jonka kanssa olen näitä asioita miettinyt:
Edes näkevä kana ei löydä jyvää sieltä missä se ei ole. Tolkun hakeminen voi olla turhauttavaa puuhaa, jos varsinainen substanssi puuttuu kokonaan.
Sepon ja Klasun puuhat pitää ottaa ihan sellaisinaan, au naturel. Asioiden pitää antaa virrata ylitseen ja itse säilyttää luotaamaton tyyneytensä kuin mikäkin zen-munkki.
Kun vastaanottaja on täysin clear, alkaa asioita tapahtua. Kaikki on totta ja kaikki liittyy kaikkeen.


Teksti: Jussi Halla-aho

Aineisto #34

Lehto ja häirikköneekeri:
Millähän tamperelainen neekeri Sylvain Kipre saadaan noudattamaan julkisrauhaa?
Tamperelainen neekeri Sylvain Kipre on sinut Fuck you-ilmaisujen kanssa
Tampereella majaileva norsunluurannikkolainen Sylvain Kipre ei osaa käyttäytyä: ( kuten myös oheiselta sivustolta käy ilmi http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/ )
Tänään 31.8.2004 kello 13:30 viimeksi alkoi huutelemaan kävellessään suojatiellä kohti Attilaa:"Fuck you, fuck you, odota!" kun näki minut Attilan luona risteysalueella. Poistuin paikalta enkä jäänyt odottamaan mielenhäiriöstä kärsivää neekeriä joka ei osaa käyttäytyä julkisella paikalla.
Seppo Lehto
PS: Vinkkejä miten suojautua mielenhäiriöistä kärsivältä neekeri Sylvain Kipreeltä julkisella paikalla joka ei piittaa siitäkään, että tiedossaan on, että olen hakenut lähestymiskieltoa häntä kohtaan Tampereen käräjäoikeudelta. Kuulustelut asian tiimoilta 3.9.2004 Tampereen poliisilaitoksella.
Vihreiden ehdokkaana törkeä alkuperällään makeileva neekeri Sylvain Kipre lienee jälleen Vihreiden ehdokkaana vaikka paikkansa olisi jossain hoidossa käytöksensä perusteella.

Parzifalin taistelukutsu:
Sosiaalidemokraatti ugrin tappaminen ei ole rikos, se on kunniamerkin ansaitsema teko; näitä ugreja loisii valtion varoilla satoja tuhansia hallinnossa silmissä takaluu kiiltäen!
Pahinta vuosikertat 1945-1955 ja nais sos.dem. Paras sosiaalidemokraatti on kuollut sosiaalidemokraatti. Paras suomalais-ugri on kuollut suomalais-ugri.
Teoriaa klo. 21.50-23.55. tänään. Lopullinen ratkaisu. Videot pyryörimään. Saksalaisia maastopukuja saa taistelua vartan mm. US-kaupoista, jotka myy varastoja pois. Siinä uniformut uljaalle joukolle, joka alkaa etnisesti puhdistaa sosialisti-leninisti ugreja hevettiin.
Teoriaa siis tarjossa. Harjoitusta sen jälkeen.
Sen jälkeen vaan ugreja tappamaan suoraan Halosen hallinnosta; eivät ne mitään voi ja armeija on ja pysyy takanamme.
UGREJA TAPPAMAAN! UGREJA TAPPAMAAN!

Lehto kommentoi Lauri Sutelan lausumia:
Lauri Sutela yhtyy Seppo Lehdon aiempiin maanpetturiarvioihin Tarja Halosesta
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/
Puolustusvoimain ex-komentajan Lauri Sutelan rankka syytös:
Miinoista luopumiseen tähtäävä toiminta on maanpetturuutta
Puolustusvoimain entinen komentaja, kenraali Lauri Sutela pitää edesvastuuttomana sitä, että Suomi luopuisi jalkaväkimiinoistaan. Siihen tähtäävää toimintaa hän pitää jopa maanpetturuutena.

Majakka kommentoi:
Hoplaa ... Puhuuko Seppo Lehto kenraali Lauri Sutelan suulla ja suoraan Klasua vastaan, vai mistä tässä on sitten kysymys? Eikös yksi ryssä hakannut sinut 1996 ja erityisessä mannerheim-tilaisuudessa? Eikö Klasu puhu totta?
Onko Lehto Sutelan lähisukulainen, kun näistä puhuu? Kenties isoisä? Lehto on puhunut jo mm. Adolf Ehrnroothin suulla ja Klasua vastaan, niinkuin nyt Sutelan suulla täällä. Erikoista, sillä mm. kenraalin kaksi lasta kolmesta on valinnut toisen maankin omaksi kotimaakseen.
Klasun suku on ollut mukana tosi sodassa: http://www.saunalahti.fi/vaino2/marokonkauhu.htm ja Seppo Lehdon yleinen ja jatkuva asenne paljastaa, että hän yrittää leimata heitä "juutalaisiksi", joilla ei olisi kotimaata. Yhdessä venäjän kielen opettaja ja slaavikko Jussi Halla-ahon (sivari) kanssa. Seppo Lehto on hakenut Klasua vastaan mm. lähestymiskieltoa tuomioistuimesta ja tehnyt hänestä ilmiantoja ja lukuisia rikosilmoituksia.
Klasu ei ole puhunut edes sodasta kaikkea, kun taas Seppo Lehto jauhaa koko ajan asiasta ja me emme edes tiedä, mitä Lehdon isä tai miessukulaiset olivat sitten sodassa! Kuvitelkaa! Lehdon olisi syytä puhua jollakin muulla suulla, kun kenraali evp. - suilla. Puhu omien sukulaistesi suulla sodasta tai sitten arvioi palveluksesssa olevien kenraalien mielipiteitä. Jonkun kunnallispolitiikon tehtävä ei ole sekään!
Huomattavaa hyvinkin, että Klasu ei ole kirjoittanut tuohon artikkeliin ihan kaikkea; mm. Klasun vänrikki Alvar-setä, Taipaleen veteraani, viilari ja rak.ins. oppilas kaatui jatkosodassa.
Grewendorp-nimellä löydät taas ko. suvun Tanskan sotilashistoriasta. Aikana, jolloin Tanska oli Euroopan suurvalta. Tässä on Seppo Lehdon juutalais-suku, mistä hän jauhaa kaikkialle.
Tällaisen suvun Seppo Lehto on siis leimannut "juutalaiseksi" ja jatkaa täällä puhumistaan mm. kenraali Sutelan suulla, niinkuin Ehrnroothin aikaisemmin. Kukaan ei tiedä, missä Lehdon sukulaiset ovat olleet sodassa?
-Majakka

Klasu uhkaa Lehtoa:
Jumalauta Lehto, turpiin tulee ja täysin omasta takaa, kun paikalle osut! Ole varma.
Inise siinä sitten kieli ruskeana Suomen Sisun aksentilla Ehrnroothista ja Sutelasta, katsotaan auttaako se asiassa yhtään!
Olet taas tarkastamassa luitasi Hatanpäällä ja joukkoosi liittyy mm. Jorma Kokkonen (ja muita vastaavia) ja hyvin pian Hatanpäällä.
Sinä olet alkuasukas (käytät sanaa alkuperäiskansa)ja tällä pohjalla yrität tuomita parempia. Muuten, mitä alkuperäiskansaa pohjoismaissa on etninen ryhmäsi, joka kertoo tulleen jostakin Kasaarivaltakunnan itäalueilta pohjoiseen ja sen kieltä puhutaan Uralin takana Aasian itäosassa Jakutiassa jne.
-Klasu

Lehdon lapset lähestyvät Lehtoa:
Isä, älä enää nylkytä meitä tuhkahepilläsi ja hakkaa seeprannahkalle
Rupsahtanut äitikin kärsii periryssäläistä menoa katsellessa.
Koita tehdä vaikka Klaus'in kanssa sovinto ja muuta Tesomalle minne kuulut.
Ps. Haemme adoptiolapsiksi sille kivalle Sylvain Kiprelle, joka on täysjärkinen eikä hullu perhettään laiminlyövä hyväksikäyttäjä.

Klasu ja Venäjän uusi taktiikka:
Aikamme on tullut. Venäjä kertoi eilen, että se iskee myös rajojen ulkopuolelle, kun on kysymyksessä terrorismi.
Ei muuta, kun yhteys Venäjälle ja sovitaan Seppo Lehdon pikainen likvidointi! Häntä suojelleet Tampereen syyttäjävirasto; Jorma Kokkonen ja Jouko Nurminen. Tuomari Mirja-Leena Mäkinen, kaikki tämä voidaan saada iskun kohteeksi ja iskun, joka on ILMAINEN!
Puheet ovat ohi; aseet puhuvat!
Parzifal selvittää asiaa; meillä on fax-numerot Venäjän ulkoministeriöön.
Seppo Lehto nyt on tosi kyseessä; likvidointi odottaa ja emme tee Tanjasi ja lastesi kanssa mitään erottelua, kun isku tulee.

Parzifal ja BBC:n Wannsee-dramatisointi:
Viime kesänä 2004 kävin mm. kaikki Wannsee:ssa myynnissä olevat talot, huvilat tai linnat lävitse. Alan tuntemaan Berliinin kuin omat taskut!
Hinnat vain painuvat alaspäin vieläkin! Nyt johtuen Saksan taloustilanteesta, mistä jo valmiiksi huokeat hinnat menevät alaspäin.
Parzifal ostaa YKSIN, mitä suurimalla varmuudella talon / huvilan Brandenbrugin osavaltiosta, missä hinnat ovat sellaisia, että sieltä saa huvilan rahalla, millä ei saa edes yksiötä Tampereen laitakaupungilta.
Menen taas katsomaan Wannsee-videota. Muistakaa erään hepun päivät alkavat olla luetut. Käytämmme Venäjän uutta taktiikkaa taktiseen yhteistyöhön erään häiriöpesän lopulliseen vaientamiseen!
T. Parzifal & Siegfried

Parzifal pohtii juhlapäiviä:
Illu menetti Rautaristin Ritariristin, 4.9.2004 muistopäivä?
Suomettuminen istuu tiiviisti Suomessa.
En ymmärrä, mitä 4.9.2004 - päivässä on juhlimista? Tätä päivämäärää mm. Kekkosen luottomies Eino Uusitalo ehdotti uudeksi Suomen itsenäisyyspäiväksi suomettumiskauden aikana.
Tosiasiassa päivämäärään sisältyy mitä suurinta tragiikkaa henkilötasoilla liittyen mm. pakkoluovutettujen alueiden väestöön.
Toinen juttu oli armeijan sisällä tapahtunut "puhdistus". Mitä muuta se oli? Pudotustilaston kärki eli kaksi ensimmäistä olivat saamassa Rautaristin Ritariristiä, mutta myöntötilaisuutta ei voitu järjestää. Ritariristi venäläisten torjunnasta kesän 1944 ilmasodassa.
Siis Illu ja Hasse menettivät Ritariristit ja mikä pahempaa mm. Illu ulos ilmavoimista. Ilmavoimien oman suunnitelman mukaan, Illun piti lähteä everstinä eläkkeelle (LÄHDE: Sjögren: Hans Wind - Hävittäjälentäjä). Näin se meni. Mitä tragiikkaa! Oliko tämä luonnollista?
Mannerheim ja Heinrichs saivat vain tämän korkeimman Saksan kunniamerkin strategisista taidoista johtaa armeijaa. Illu ja Hasse taistelutahdosta saavutettuista taisteluvoitoista ilmassa.
Älkää kukaan luulko, että Illu ja Hasse eivät olisi halunneet ko. Ritariristiä ja älkää luulko, että eikö Illu olisi halunnut Ilmavoimista everstinä eläkkeelle, niinkuin Ilmavoimat suunnitteli hänelle uraputken.
Eipä näistä asioita olla puhuttu. Miksi? Koska 4.9. piti olla uusi itsenäisyyspäivä, jota juhlitaan tänäänkin. Kuunnelkaa ihmisiä ja mediaa. Päivämäärään liittyvä tragiikka on täysin unohtunut.
Miksi?
Niin ... ne suomalais-ugrit osaavat väärentää historian ja ihan kaiken; väärentää, hävittää ja unohduttaa.
-Parzifal

Parzifal Klasusta ja kansallismielisistä:
Älkää sekoittako Klasua Suomen kansallismielisiin!
Klasun kaikki 4 (!) isovanhempaa ovat germaanista sukuperää; vain äidin isän Franz Felixin puolison sukujuuria ei olla tutkittu syvälle, mutta mieleltään hän suostui avioon ruotsin kielisen miehen kanssa.
Suomen kansallismieliset esiintyvät kansainvälisellä Blood & Honour-palstalla vain Itä-Eurooppa / Balkan - palstalla eli kansainvälisen kirjoituspaikan slaavilaisella osastolla.
ARVASITTE OIKEIN: Hyvä! Klasu oli kuolla naurusta, kun luki suomenkielisen artikkelin Suomi 24-palstalla. Siinä ugrilainen sanoi, että multikultti on meille samaa kuin Klasu Suomen kansallismielisille.
Klasulla ei ole ollut eikä tule olemaan mitään tekemistä tämän ugri-kansallismielisporukan kanssa, mitkä huutavat germaanisia kieliä kumoon ohjelmissaan ja kirjoittelevat Suomesta kansainvälisille palstoille Itä-Eurooppa-osastoille!
-Parzifal

Klasu jatkaa aiheesta:
Häiriöpesä Seppo Lehto jatkaa ... Ilmaista sotilasvoimaa yms. Venäjältä. Heidän taktiikka on puuttua rajojensa yli iskuin piireihin, jotka tukevat terrorismia.
Ei yllättävää, että Klasu on avannut jo yhteyden tapaus Seppo Lehdosta Venäjän ulkoministeriöön.
Seppo Lehdon kohdalla asiat ratkaistaan asein ja kuolemaan. Tanja Siirtola menee pesueen mukana samassa porukassa, koska on samanlainen Lehtonsa kanssa.
Likvidointi-suunnitelmasta ei luovuta. Me emme kaipaa Seppo Lehtoa; ehkä ugri-kansallismieliset?
T. Parzifal

Parzifal sukukysymyksistä:
Kansallismielinen Sulo Aittoniemi jätti n. neljä vuotta sitten ehdotuksen Tampereen kaupunginhallitukselle; lisärahoitusta Lenin-museolle. Siis lisä rahaa Lenin-museolle!
Tässä on siis kansallismielisyyden ydin! Blood & Honour - palstalla suomalaiset kirjoittajat indentifoituvat Itä-Eurooppaan.
Kaikki täsmää; etnisyytenne on paljastettu! Lukekaa lisää mm. Arthur Koestlerin XIII sukujuuri kirjasta, kun menette Itä-Eurooppaan vaiston varalla. Sieltä löytyy etninen perimänne!
Seppo Lehto kirjoitti jotakin halveksivasti, että katsokaa Klasusta sitä ja tätä netistä. Yli 80% on Seppo Lehdon kirjoittamia etnisiä herjoja. Rakkaalla lapsella on kuitenki monta nimeä ja Juutilainen ei ole sukunimi; sitä ei löydy Tanskan sukunimistä ja se on etninen ilmaus, ei siis sukunimi. Etnisyys ei voi olla suku.
Lehdon mainitsemalla ilmauksella Klasun kotisivu löytyy mm. Alankomaiden nykyisen Kruununprinssin omasta Husaari rykmentistä:
Alankomaiden nykyiseb Kruunuprinssi Aleksandrin Husaarirykmentti koostuu:
http://home.worldonline.nl/~stefanwi/101tkbat/library/7-royalty.htm
T: Parzifal
P.S. Ugrikaan ja ugri-maassa ei pysty muuttamaan sukuja pelkillä etnisillä ilmauksilla, vaikka jokainen ugri asiaa tukisi! Tavataan Husaari Rykmentin aihepiirissä alankomaissa!
Parzifal erilaisista armeijoista:
Tanskan, Alankomaiden, Ruotsin armeijoiden eri perinteet ...
Niin, ugri-finski tuskin tietää, että ko. armeijoissa on eri käytäntö kuin kansanarmeijoissa? On muitakin armeijoita kuin tasavaltalainen kansanarmeija!
Ugri-finski mieltää armeijan (jos ylipäätään menee armeijaan), mitä hänelle on opetettu kansanarmeijassa ja mitä hän on lukenut reserviläisten - lehdehdestä Rokasta, esikuvastaan. (ROKKA oli Kuusisen armeijan sotilas, Linnan kuvaamat taistelutaidot Wiljami Pylkäs). Yhtä kaikki leniniläis-stalinista propagandaa, mitä kunnioitetaan vakavasti mm. Tampereella tänään ja sotilaallisuuden huippuna! Väinö Linnan Tuntematonta Sotilasta ja sen henkeä 1954-2004 juhlitaan tänään!!!
Toisin on maissa, missä on ihan alkuperäinen germaanisperäinen käytäntö armeijassa. Ei bolsevistinen ... Haluan myös korostaa, että monet Saksan miehet taistelivat Venäjän saksalaisen Katariina Suuren joukoissa Turkkia vastaan. Eli tässä on asian ydin; PALKKASOTURIUS! Monarkkien armeijoissa ei kansanarmeijan arvomaailmalla ole mitään osaa, eikä arvoa! Tai Francon, jonka puolesta mm. Haartman taisteli!
Suomen puolesta on verta vuodattanut vuonna 1944 mm. Saksa, Tanska ja Ruotsi. 4.9.2004 valtioneuvosto ei maininnut kuin Viron, jota 1944 ei ollut edes olemassa!
T. Parzifal
P.S. Lordi Alan Bullock kirjoittaa, että Suomi oli kaikista epäluotettavin liittolainen, joka oli Saksan puolella II maailmansodassa!
Gerhard Klopfer sosiaalidemokraateista ja kansallismielisistä:
Ei tarvitse katsoa kuin kieli- ja nimipolitiikkaa; sos.dem. ajaa sosialistisessa internationaalissa avoimesti panslaavien asiaa, missä mm. germaaniset paikannimet ja nimet hävitetään systemaattisesti Itä-Euroopassa. Itä-Euroopan kansallismielisetkin kannattavat asiaa, missä indo-germaaninen kulttuuri hävitetään. Samoja lauluja suomen kansallismieliset laulaa! Suomen kansallismieliset vieläpä indentifoituvat ko. porukkaan kansainvälisillä foorumeilla!
Seppo Lehdon Karjala-politiikka olisi viimeinen naula Suomen kansantalouden arkkuun; Suomessa ei ole varusteluteollisuuttakaan (Miksi? Torjuihan Suomi venäläiset Tali-Ihantalassa, mutta sen jälkeen hävitti vapaaehtoisesti oman asearsenaalin!!!), joten sota Venäjää vastaan olisi mieletön homma taloudellisesti. Varusteluteollisuutta ei luoda myöskään tyhjästä, tarvitaan ammattimiehiä ja pääomia; kumpiakaan Suomessa ei ole ... Suomea ei voi ikinä verrata mm. Tanskaan, missä sotilaallinen huipputeknologia on varustelun avainsana. Vain yhteistyötä USA:n kanssa voidaan kritisoida, mutta ainakin Seppo lehto ylistää yhteistyötä USA:n kanssa ja näkee sen avulla tuhoavan Venäjän.
Suomen kansantalouden potentiaali on täysin mitätön ja valtavan työttömyysreservin pitäminen ei sitä edistä yhtään. Tampereella työttömyysaste on 18% eli sama kuin entisessä DDR:ssä. Mitä johtopäätöksiä tästä voimme tehdä? Lenin-museokin löytyy Tampereelta; ja Fani-tavaran jako on taattu sosiaalidemokraattien tiloista!
Oikeisto (kokoomus)suhtautuu suurissa kaupungeissa yhteistyöhön sosiaalidemokraattien kanssa myönteisesti, joten muutosta ei ole tulossa periferia Suomessa. Äänestävät Lenin-Fani tavaran jaon puolesta verovaroilla. Tehkää johtopäätöksenne!
Tosin sos.dem. talouspolitiikka on yhtä mieletöntä, kuin Lehdon Karjala-politiikka; nähdyt ja koetut tulokset: Euroopan kalleimmat asunnot, vuokrat, autot, kulutushyödykkeet jne. Ihmisten käsityskyky ja ajatteluvalmius on täysin sumentunut tämän takia, ja mitään hyvää ei ole Suomessa tiedossa. Koulutusjärjestelmäkin on täysin paska; kuka ylipäätään haluaa opiskella suomen kielellä?
Eikö kukaan jo huomaa tätä vai ettekö osaa vertailla mm. hintoja, kulttuurin tasoja?
Uskotteko todella "Lottovoitto syntyä Suomeen?" Suomalais-ugrilainen kulttuuri? Hävettää, että joku on tämän 0-kultuurin puolesta taistellut niin, että sos.dem. hyödyntää asian, niinkuin olisi tehtyt N-liiton kanssakin. Taisteluilla ei ole ollut mitään arvoa, kun asia on luovutettu sos.demille ja panslaaveille, eikä Suomen kansallismieliset tuo mitään muutosta asiaan!
Veteraanitkin näyttävät uskovan sos.demiin ja olisivat uskoneet samallalailla N-liittoon. Katsokaa vuoden 1945 vaalituloksia! Rokat, Koskelat ja Lahtiset kävivät vaaliuurnilla! Äärivasemmiston mahtava vaalivoitto, jonka rintamiehet takasivat! PASKAA KOKO VETERAANIT NYKYÄÄN!
Joo, kun on rahaa paljon, niin paljon saa! Saksassa saat kartanon, mutta samalla rahalla et saa edes yksiötä Suomen Tampereen laitakaupungilla! Pekka Siitoimellakin oli hieno kartano, mutta lasikaapissa Leninin ja Stalinin patsaat! Puolue-ohjelmassa kohta, että Suomen sukuiset kansat tervetulleita Suomeen! Käsittämätöntä! Kokoomus-teesit yhtä mielettömiä kuin sos.demin toimet sosialistisessa internationaalissa puhumattakaan heidän yhteistyöhalusta demarien kanssa. Summa summarum: Katsokaa Suomen henkinen ja taloudellinen tila, missä mättää?
Olympia Ateena 2004 näytti tason, missä mennään Vuonna 2002 Saksa niitti eniten mitaleita USA:ssa ... missähän on vika?
Suomalais-ugrilaisessa veressä ja sen kollektiivisessa miinus-vaikutuksessa?

Gerhard Klopfer Pekka Siitoimen irtaimistosta:
Siitoimen massiivi tamminen kirjoituspöytä oli myynnissä!
Niinkuin Fredrik Suuren Sanssoucin kahvikupit jne. Turussa kevät talvella 2004. Koko irtaimisto. Paul Adolf oli laittanut.
Klasulle oli soitettu juuri äsken keräilijän toimesta, koska tämä oli ostanut Klasun Otto v. Bismarck - postikortin Siitoimelle samasta paikasta, missä Siitoimen irtaimisto kaupattiin.
Kortin hinta oli kaksi (2) euroa. Toinen kortti (Preussin Kuningas Fredrik Suuri)oli ollut myös myynnissä ja näytillä myös Turun antiikkiliikkeessä. Hinta kaksi (2) euroa. Sen kortin omistajasta ei ole tietoa, ei ole ilmoittautunut.
-Gerhard Klopfer

Keräilijän lisäys:
Siis kaksi saksan kielistä taidepostikorttia!
Odotamme Klasun lähettämien ko. Kuningas Fredrik Suuren ja Rautakansleri Otto v. Bismarckin - taidepostikorttien hintojen nousua.
Bismarckin postikortin ostaja kertoi oston olleen sijoitus ... puhelimessa.
Siis on olemassa vain kaksi saksan kielistä - postikorttia, jotka Siitoimelle Klasu on lähettänyt! Tämä tieto on virallista tietoa!
-Keräilijän tieto

Parzifal Seppo Nevalasta ja Lehdosta:
Tapaus Seppo Nevala, ugri - Suomi nauretaan pystyyn!
Tapaus Seppo Nevala kertoo, millä tasolla pää puskassa Suomessa eletään!
Jokainen tiedustelupalveluja tunteva tietää, että vakoilusateliitit (Echelon-järjestelmä) seuraa 100% sähköistä - ja teleliikennettä. Täst lähdetään; tämä on realiteetti.
Suomessa eletään ikäänkuin tämä ei olisi realiteetti. Paha juttu.
Kuka alkaisi valvovaan näitä lainvalvojia (?), joilla ei ole yhtään mitään tietoa, eivät edes hallitse lakeja ja niiden soveltamista. Surkeempaa ja typerempää porukkaa saa hakemalla hakea kuin suomen oikeusjärjestelmä sisältää.
Parzifal

Parzifal kertoo käymästään keskustelusta:
Tapasin Länsitorin-kauppakeskuksessa läntisellä Tampereella n. 60-70 vuoden ikäisen miesporukan (SDP), joka keskusteli aktiivisesti SUPO:n päällikkö Seppo Nevalasta.
Sanoin, että en voi kuvitella keskustelun tekopyhyyttä ja avointa naiviutta SUPO:n ympärillä ottaen huomioon vakoilusatelliitit. (ns.Echolon-järjestelmä). Sanoin, että vähintään Tanska ja Norja pitää Suomea täysin harrastelija-tasolla koskien vakoilusatelliittien toiminnan ymmärtämistä ja ylipäätään kaikki ns. II luokan NATO-maat.
Sanoivat, että he eivät tiedä tästä mitään ja heidän nuoruudessaan ei sellaisia vakoilusatellitteja ollut. Sanoin, että en ole nuori olen 41-vuotta ja Wernher von Braunin Explorer-Satelliitti oli heidän nuoruudessaan avaruudessa. He eivät tietäneet tästäkään yhtään mitään.
Heidän tietotaso on suhteessa mm. ministeri Rajamäen (SDP) verbaaliseen ilmaisuun tapauksesta TV:ssä. Eivätkö he ymmärrä asioita?
Miesporukasta sanottiin, että Sinä (juuri sinä-muodossa) olet YLE:n johtajan poika ja Sinun pitääkin tietää. Jaa ... aloin epäilemään vähän asiaa ja he olivat sekoittaneet minut kyllä johonkin täysin toiseen; lopulta uskoin, että he olivat asiassa tosissaan, kun eräs sanoi joukosta nähneensä minut Giselan kanssa 1960-luvulla (tai oliko se 1970-luvun alku). Sanoivat Giselan olevan minun sisko.
Sanoin, että sekään ei ole peruste tällaiselle tekopyhälle keskustelle koskien teletunnisteita ja kerroin, kuinka SUPO oli auttanut minua hankkimaan ko. tunnistetiedot Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan slaavilaiselta osastolta, joka julkaisi erään venäjän kielen opettajan toimesta minusta täyttä propagandaa nettiin. SUPO:a ei ollut kuin kiittäminen asian yhteydessä. Näin asia on yhä tänään, näin sen koen.
Itse asiassa en voi kuin ihmetellä Suomen keskustelun alhaista tasoa ja aikana, kun muu maailma on sidottu mitä aktiivisimpaan tiedustelutyöhön, ja osaksi sotaan. Suurin munaus on tapahtunut juuri ministeri Rajamäen tapauksessa ja hänen puheet valvovasta Suomen oikeusjärjestelmästä on sellaista täyttä palttua, että jokainen jo ymmärtää, että Suomen oikeusjärjestelmällä ei ole mitään edelletyksiä toimia vakoilussa, tai valvoa sitä. Se ei ole edes sen tehtävä.
Kun taso on tämä eilen koettu, kaikkipitää sysätä oikeusistuimien tiliin, niinkuin Halonen armahtamistehtävän, joka aina on kuulunut valtionpäämiehelle! Valtava identiteettikriisi ns. politiikkojen keskuudessa ja he eivät ole missään nimessä tehtäviensä tasolla. Tämä on sitä tyypillistä ns. puoliherra-kultuuria, mistä Suomi on tunnettu.
Huolestuttavaa on kuitenkin näin heikon tietotason esiintulo hallituksen tasolta, verrattuna maailman tilanteeseen. He eivät tunne vakoilusatelliitteja ja turha asiaa peitellä; ne toimivat automaattisesti kuitenkin seuloen postin, joka sitten tiedusteluväki käy yksityiskohtaisesti läpi avainsanojen perusteella. Tämän kieltäminen on tavatonta naiviutta, vaikka Suomi ei ole mukana tässä niinkuin mm. Baltia.
-Parzifal

Klasu kritisoi Lehtoa ja Halla-ahoa:
Halla-aho ja Lehto rakastavat käräjäoikeuksia jne.
Ainakin, mitä tulee heidän intensiviteettiin tuottaa aineistoa ko. sivari-etäpesekkäisiin!
Halla-aho ja Lehto rakastavat myös käräjöintiä! Mikä kaksikko! Toinen sivari ja toinen myös skitso ja jopa RAUK:sta ulos potkittu huonon käytöksen kanssa.
Skitsot viihtyvät keskenään ja Pauli Kiviharjulle lisää julkista rahaa Lehdon ilmaisiin oikeudenkäynteihin.
Tehkää skitsot Halla-aho ja Lehto jälleen uusi rikosilmoitus! Kyllä Mattila sen vastaanottaa!

Klasu uhkaa Lehtoa:
Seppo Lehtoa ei häiritä, vaan hänet teloitetaan iskussa ...
Kuolen nauruun, kun kuulen Seppo Lehdon: "Häirintä jatkuu ... " - jutun!!!
Toisesta asiasta oltu yhteydessä jo Moskovaan vuonna 2000. Saadaan ilmaiset sotilaat tekemään likainen työ tänään, kun Venäjän uusi sotilasdoktriini alkaa vaikuttamaan.
Siinä Lehto sitten ideoi asioita ja valittaa;"Häirintä jatkuu ... "
Itse näkisin Lehdon hirsipuussa Siirtolan kanssa, mutta niin tiukkaa hirttosilmukkaa ei ole vielä olemassakaan, joka riittäisi ko. paskasakille.
Minulle riittää vain Seppo Lehdon kuolema. Seppo Lehdon pää! Vain Seppo Lehdon pää!

Klasun lisäys:
Germaanit enemmistö Euroopassa!
Muistakaa ugrit Halla-aho ja Lehto tämä! Perustuslaki kirjoitetaan ensi kuussa.
Halla-aho käännä vähemmistövaltuutettu Puumalainen-juttusi koskemaan vain ugreja, sillä Te olette todella se vähemmistö periferiassa virallisesti lokakuussa 2004! Että joku voi ajatella noin, kuin itse, kertoo vielä, että elätte suljetussa yhteiskunnassa. Suljetun yhteiskunnan malli.
Kuka halusi suljettua yhteiskuntaa? On tainnut jämähtää aate pysyvästi veriin, mitä aksenttiin tulee! Että enemmistö ugreilla. Missä?
Ugrien vähemmistökieli tullaan jo hävittämään Euroopasta! Katsotaan ugrit, kumpi voittaa germaanit tai tumppi-ugrit?
DAS REICH

Klasu uhkaa ugreja:
Es wird "Kalte Wind über das Land" in Finnland
UGREILLE TIEDOKSI: AIKANNE ON TULLUT
Itävalta-Unkarissa Habsburgit olivat enemmän kuin neroja. Pyhän allianssin kautta he laittoivat unkarilaiset kuriin kutsumalla alueelle venäläis joukkoja taltuttamaan unkarilais kapinat ja heidän uhon germaaneja vastaan!
Meilläkin on Venäjän monarkistien kanssa "Pyhä allianssi" vuodelta 1996.
Aika on tullut tänään. Nyt laitetaan suomalais-ugrit kuriin! Putinin kommandot ovat tervetulleita eri terroristipesäkkeitä likvidoimaan, myös viranomaisten terrorismia kohdistettuna germaanisperäiseen väestöön! Yhteistyö toimii ja ugreja alkaa katoamaan Siperiaan!
Franz Josephin malli on käytännöllinen ja toimiva! Ugrien uho alkaa kyllä pian loppumaan, kun lopullinen ratkaisu laitetaan päälle!

Parzifal asuntojen hinnoista:
TV:ssä pääuutislähetyksissä Suomessa oli asuntojen (talot jne.) hinnat taas esillä ja täysin ilman kritiikkiä viime viikolla!
Tampereella keskimääräisen talon saa 180.000. euroa ja Helsinki 270.000. Hyvä!
Olen löytänyt Berliinin läheltä alimman hintatason metsästys talon, joka kuului perheelle, joka hoiti DDR:n valtionjohtajien metsästysmaita, jotka olivat aikaisemmin Saksan ruhtinaiden metsästysmaita.
Hinta oli 33.000. euroa! Asuinpinta-ala 250 neliötä (autotallit, piharakennus jne.) Etu-Pommerissa lomatalo (rakennettu 1965) Itämeren rannalla 55.000 euroa kysytyllä loma-alueella; koko sama --- Ei siis kysymys mistään poikkeuksesta, vaan hintatasosta.
Jos katsoo lisäksi suomalaisia taloja, ne eivät todellakaan ole yhtähyviä kuin mm. saksalaiset. Tämä on myös totta. Se on totuus.
-Parzifal
Dr. Stuckart samasta aiheesta:
Miksi Suomessa asunnot ovat Euroopan kalleimmat? Miksi?
Ugrit (lue: kasaarijutkut) ovat kopeita ja laskelmoivia! Asunnot nostetaan jutkumaisen ugrimaisesti eli keinotekoisesti pilviin, jotta vain promillella eli juuri valitulla ugrilla on oma talo. Valittu ugri = valittu kansa. Tunnusmerkistö: Kallit talot, joihin n. promilella on varaa.
He ovat keinotekoisen juutalaisen palvonnan kohteena!
Suomalais-ugrilainen kansa on juutalaiskansaa, kun hyväksyy tämän asian. Se ei pelkästään hyväksy, vaan se tietoisesti yhtyy ja kumartaa valitulle ugrille! Valittu ugri, joka pitää koko kansaa kuristusotteessa! Valittu kansa, joka pitää kansaa kuristusotteessa Pohjolassa. Tunnusmerkit: Lenin-museo, kopeus, laskelmoivuus, kaikki juutalaispiirteitä.
Kohdatkaa jo tämä totuus ja murskatkaa ugrit, niin koko maailma taputtaa meille! Murskatkaa ugrit! Aloitetaan huomenna! Ugri alkaa kaatua heidän tuomioistuimien mukana!
Unohtakaa Lehto ja kumppanit ja heidän kouluttmaton järki! Lehtokin pitää kotonaan juutalaispoikaa ja kertoo hyväksyvän tämän (pro-sepi sivuilta)Lehto kumartaa kasaarijuutalaisten tuomioistuimia. Hän kunnioittaa niitä todella! Niinkuin jutskupoikaansa, jota pitää kotona!
Syytökseni ugreja ja juutalaisia vastaan ovat näin ollen paljon vakavampia kuin heidän, koska ne perustuvat totuuteen ei kuvitelmiin. Ugrin kuritusote pitää joka tasolla! Menkää asuntomarkkinoille, niin ugri kasaarijutku hallitsee siellä ja ugrilainen kansakunta kritiikittä hyväksyy valitun ugrin hintatason.
Minä hyväksyn ugrin lopullisen ratkaisun, en tunne moraali-ongelmia kansa taholta, joka tappoi Piispa-Henrikin ja palvoo asiaa vielä tänään ja piispan tappajaa!
Dr. Stuckart

Klasu varoittaa ugreja:
Ugrit, puhdistus alkaa pian! Paetkaa Uralin taakse!
Tämä on vielä mahdollista tänään. Menkää jo Uralin taakse; Euroopassa ei tumppeja huolita!
Kenties Uralin taakse poistuminen on myöhäistä huomenna, jolloin ugri-viranomaisten / sivistyneistön raaka etninen puhdistus alkaa. Ugrit hävitetään; uudet rampit ovat valmiina jo ottamaan ugrit vastaan!!!

Parzifal ja Putin-kortin käyttöönotto:
THEMA: Krieg gegen den Terrorismus
Breaking News! Breaking News! Breaking News! Breaking News! Breaking News! Breaking News! Breaking News! Breaking News! Breaking News! Breaking News!
Verräter, Skandale und Prozesse
Krieg gegen Terrorismus kommt schon nach Finnland. Sturmwarnung am Tammerfors
Die Putin Spielkarte ist schon fertig. Grewendorp unterstützt taktisch den Krieg des Vladimir Putins gegen den Terrorismus und gerade ganz genau in Finnland heute, die Terroristzellen will von Vladimir Putin militärisch zerstören worden. Besonders bedeutet genau die Grewendorp-Stütze persönlich an den Putin die Vernichtung der Terroristzelle Seppo Lehto in Tammerfors. Es wird stürmisch im Herbst 2004. Die Globalisierung des Terrors ist ganz genau auch Politik, sogar mehr als Kampf der Kulturen. Augenblickliche Emotion bringen politische Veränderungen, wie in Spanien am 2004.
"Krieg ist", das hat der preußische Militärtheoretiker Carl von Clausewitz unter dem Eindruck der Napoléonischen Kriege formuliert, "die Forsetzung der Politik mit anderen Mitteln."
Wir haben im Gegenteil psychologisch einen Frieden vorbereiten, aber es geht nicht; d.h. ein Frieden "paix des braves" und gerade Grewendorp immer wieder den "Frieden der Tapferen" ausgeprochen hat. Seppo Lehto, ein nationalistischer Kleingeist, hat das immer abgelehnt. Auch im Gericht. In jeder Gesellschaft gibt es etwa zwei Prozent Narren und Kriminelle. Seit dem Fall des "Eisernen Vorhangs" und dem Untergang der Sowjetunion ist die Welt im Umbruch. Und das geht weiter ..., wie man gesehen hat. Das Morden im Kaukasus bedeutet dunkle Stunden für unsere Politik. In einer gefährlichen Zeit hat Europa allerdings heute die liebe Chance, eine Weltmacht des Friedens zu werden. Diese Sternstunde der Geschichte darf nicht nun verspielt werden. Das ist nun möglich nur ohne Terroristen. Wenn man aber von einem tatsächlichen politischen Einfluß Seppo Lehtos sprechen will, muß man sich eines ganz klar vor Augen halten: D.h. Terrorismus. Falsche Töne!
Wir brauchen nicht die Terroristzellen, somit man militärich die Terroristzellen in Finnland likvidieren könnte. Und dann genau in Europa: Von Ost nach West. Wir wollen alle ohne Störung leben. Europa muß nun außenpolitisch handlungsfähig werden, um seine Interessen und Ideale tatkräftig vertreten zu können. Die Gesellschaft muß sich aber auch auf die historische Größe uns Sendung unseres Kontinentes besinnen. Wer den Welthandel beherrscht, ist Herr über die Reichtümer der Welt und somit über die Welt selbst.
Mitmensch ist die wichtigste Sache
Das gegenseitige Kennenlernen ist das einzig wirkungswolle Instrument gegen Feindschaften, denn so lernen wir den anderen als das kennen, was er wirklich ist - ein Mitmensch. Die Lösung für den Fremdenhaß besteht im gegenseitigen Kennenlernen, aber auch in der energischen Reaktion gegen alle kriminellen Handlungen, wie Terrorismus. Es ist eine alte Erfahrung der Geschichte, daß der größte Wert für den Staatsbürger die Rechtssicherheit ist. So gesehen wir man erkennen, daß die Garantie der Rechtsordnung die erste Aufgabe der Politik ist. Sie ist die Grundlage der Legitimität der Regierungen. Kein Wunder daher, daß auch in Europa politische Kräfte den Vorteil der Kontrolle über die Richter erkannten und diesbezüglich tätig wurden. Das heißt die schuldige sind alle Menschen, die sogenannte Terroristen schützen und besonders auch im Gericht. Genau im Gericht.
Völkern ohne Sex-Appeal
Auch ist mit Recht gesagt worden, es gäbe in unserer Mediengesellschaft gewisse Völker, die niemals verurteilt werden - wie etwa die Russen oder die Serben - während andere von Anfang an ohne irgendeine sachliche Untersuchung schuldig gesprochen werden, wie die Tschetschenen heute. Leider. Europa ist heute gefordert, Frieden, Freiheit und die Selbstbestimmung der Völker auf dem ganzen Kontinent durchzusetzen. Der Schriftsteller Gerd-Klaus Kaltenbrunner hat in diesem Zusammenhang von "Völkern ohne Sex-Appeal" gesprochen. Ein Europa mit sicheren Grenzen. Man kann sich aber sehr wohl fragen, ob man nach den jüngsten Erfahrungen nicht völlig genug habe (?) und man wirklich vergessen soll, was ein moderner "totaler" Krieg alles in sich schließt. Die Globalisierung des Terrors ist ganz genau auch Politik, sogar mehr als Kampf der Kulturen. Augenblickliche Emotion bringen politische Veränderungen, wie in Spanien am 2004.
Quo Vadis, Herr Vladimir Putin?
Diese allgemeine Orientierung unserer Gesellschaft in Fragen Krieg oder Frieden, wie auch die einseitige Einstellung unserer Information, führen zu einer Verrohung der Sitten und zur Abwendung von den Prinzipien des Völkerrechts. Auch das Versprechen eines Paradieses auf Erden ist nichts Neues, denn es entspricht den ewigen Illusionen der Menschheit. Die meisten Politiker haben bis heute nicht verstanden, daß der Friede eine Wissenschaft ist. Er folgt gewissen Grundsätzen, wie unsere Tatsache, daß sich die Völker nicht mehr voreinander fürchten. Ja! In diesem Sinn sind die Vladimir Putin Kommandos in Finnland herzlich willkommen taktisch die Terroristzellen zu likvidieren.
MEHR: http://www.saunalahti.fi/vaino2/auswegI.htm

Parzifal maailmanpolitiikan tiimoilta:
Es lebe Halunken! (heittiöt, riiviöt)
Puola vaatii Saksalta sotakorvauksia tämän viikon äänestyksen perusteella!
Maa, joka miehittää 1/3 osaa Saksan pinta-alasta tänään! Rajoilla, jotka ovat 1848 panslaavien määrittämät panslaviset rajat! Stalinin rajat!
Sos.dem. toimii sosialistisessa internationaalissa, joka ajaa avoimesti panslaavien asiaa mm. kaikki nimet, paikkojen nimet slaavilaistetaan (ei indo-germaanisia nimiä!)
USA on tehnyt muuten 41 sotilaallista interventiota viime vuosisadan alusta Keski-Amerikkaan suojellakseen maansa kansalaisia yrityksiä ja muita kansallisia intressejään!
Hitler tuli Puolaan suojellakseen saksalaisia; I maailmansodan aikana Saksan avulla Puola sai itsenäisyyden! I maailmansodan loputtua Puola kosti ja hyökkäsi vapaajoukoilla Saksaan!!!
Olipa mukava kuulla Suomen kommentteja Hitlerin viimeisistä päivistä Saksassa, Suomihan järjesti erityisiä voitonjuhlia valtiojohdon toimesta Helsingissä keväällä 1945 Saksan sorruttua! Aseveljensä! Lordi Alan Bullockin mukaan Suomi oli epäluotettavin Saksan liittolainen.
Suomi tulee mukaan Alankomaiden (Hollanti on yksi osavaltio Alankomaissa) ja Saksan sotilasyhteistyöhön. Kova on Halosen tarkemmin selvittää, miksi hän johti sotaharjoituksia Saksaa vastaan 6.6.2004 tai jatkuvia puheitaan Saksaan vastaan veteraanipäivinä. Ajatus, että hän puhuisi kansallissosialismia vastaan on naurettava, koska hän puhuu koko Saksaa ja Saksan kansaa vastaan ... jatkuvasti!
Halosen vierailullakin ei puhuttu saksaa ja Halonen oli sen näköinen ja tuntuinen kuin lentänyt ulos liittokanslerin virastosta antaessaan haastattelua.
Kyllä, Schröder ei hoida ulkopolitiikkaa Saksan intressien mukaan, vaan pokkailee mm. Puolalle, joka vaatii miljardeja korvauksina Saksalta, jonka ydinalueita (mm. teollisuusalue Sleesia)se yhä miehittää!!!
2006 valta vaihtuu ...
-Parzifal

Parzifal Yhdysvaltain presidentinvaaleista:
GALLUP US-Presidentin vaaleista osoittaa, että Suomen kansa ei ymmärrä asioita. Nimittäin, vaikka demokraatit voittavat vaalit Irakin politiikka ei muutu.
Irakin sota on vaikuttanut Bushia vastaan Gallupissa, mutta jo nyt tiedetään, että Irak-politiikka ei muutu, jos presidentti vaihtuu.
Tämä osoittaa taas, että kansan mielipiteellä ei merkitystä! Sitäpaitse Halosen kannatus keskittyy Suomen keskeisimpiin väestökeskuksiin Etelä-Suomessa. Halonen on kuin kopio kuva heistä!
Puoliherrat ovat muotia! Suomessa ei saa olla herra, vaan aina puoliherra! Ei herra, vaan puoliherra, joka kääntää heti takkinsa jaellen juudas suudelmia. Puoliherra suoraan Udmurtiasta!? Kannatus on taattua tuolloin! Kannatus, joka tulee kansalta, joka ei tiedä mitään. (vrt. USA Pressa GALLUP)
Suomen nykyinen turvallisuuspolitiikka ja tapaus SUPO ovat kyllä naiviudessaan vertaansa vailla! Aikana, jolloin maailma on osaksi sodassa! Sos.dem. nainen on Presidenttinä ja kansan keskuudessa hänen kannatus on rajaton!
-Parzifal
ZHIRINOVSKI: Maalla, jolla on nainen puolustusministerinä ei ansaitse itsenäisyyttä.

Parzifal tuomioistuimista:
Saksan oikeiston kokemuksia Ihmisoikeustuomioistuimesta
= 0
Walendy, Rennicke (marxismin kiihkeä vastustaja) ja muut tapaukset kertovat, että ko. tuomioistuin ei puutu germaanien luokkauksiin. Germaaneja voidaan loukata myös Saksassa ... sos.dem ajaa panslaavien asiaa.
Sem sijaan UM:n Mattila, joka kavalsi EU-tietoa Venäjälle sai heti hyvityksen jne.
Eipä ihme että CDU/CSU ei laita kuin toisen arvoisia politiikkoja listoilleen eurooppavaaleihin. Otto v. Habsburg sanoi perustuslaki mm. Stalinin viimeiseksi voitoksi Euroopassa!!!
Ei siis kannata odottaa mitään ilman puhdistuksia.
-Parzifal

Parzifal Jussille ihmisoikeuksista:
Jussille ihmisoikeuksista ...
Luuletko, että Klasu uskoo, että ko. tuomioistuin havaitsee oikeudenkäynnin olleen epäoikeudenmukainen Suomessa?
Luuletko? Kuka on puhunut marttyyrikansasta?
Ketkä ovat todellista marttyyrikansaa?
Älä luulekaan EU:n puuttuvan asioihin; hän ei ole saanut vielä päätöstä, mutta tutustunut ko. tuomioistuimen tuotantoon aikaisemmin. Tapaus Waledy, Rennicke jne. Tosin Haider pääsi eteenpäin siellä, eli hänen kohdallaan hän ei saanut kotimaassaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.
MUTTA ... taas nähdään kuka on oikeassa. Oikeustaistelu jatkuu edelleen tosin muissa puitteissa, jne. Taistelu terrorismia vastaan jatkuu käytännössä. Että sillai ... jokaisella on sitten oma henki panoksena taistelussa terrorismia vastaan ...
...
-Parzifal

Parzifal varoittaa Lehtoa:
Putin sanoo iskevänsä maansa ulkopuolella ...
Viesti menee perille. Seppo Lehto ota yhteys Klasun matkapuhelimeen, niin Klasu estää ko. iskun. Tämä on vakava asia.
Palkkana tästä ilmoitat Saksan viranomaisille, että käyt Klasua vastaan terroristisotaa. Klasu antaa ohjeet myöhemmin ...
Näin Klasun ja Sepen välit ovat kuitatut Sepen ilmoituksella, että hän käy terrorisotaa Klasua vastaan ja Sepi haluaa poistaa tanskalaiselementin Suomesta.
Klasu estää ko. iskun ja Lehto vahvistaa Saksan sisäministeriöön käyvänsä Klasua vastaan "kuumaa" terroristisotaa.
OTA YHTEYS KLASUUN SEPPO, VIELÄ EI OLE MYÖHÄISTÄ! PUTINILLA ON YHTEYDET SAKSASSA. SOVINTO ON PARASTA! GSM-viesti ja tapaaminen asian tiimoilta.
-Parzifal

Parzifalin lisäys:
Jos Seppo ottaa yhteyden Klasuun tekstiviestillä ja tapaatte ja Lehto kirjoittaa englanninkielisen julistuksen Saksan sisäministeriöön terroristisodastaan Klasua vastaan kaikki on sitten OK!
Ko kirje myös nettiin. Klasu voi sen asettaa.
Sovinto on vielä täysin mahdollista!
-Parzifal

Ruben Lagus varoittaa iskusta:
Sepi ilmoittaa harjoittavansa Klasua vastaan terrorismia, koska hän edustaa tanskalais-(saksalais) vaikutteisen entistä kolonia mahtia, joka loukkaa Suomen itsenäisyyttä. Terrorismi on oikea ase käydä Klasun kimppuun ajan hengen mukaan.
Jos Sepi tekee runsaan sivun kokoisen englanninkielisen vakavahenkisen sotajulistuksen Klasua vastaan, Klasu järjestää naamioidun Ryssän iskun Veisuun, koska tuttavallaan on Ryssän kenttäpukuja, joita jäisi siis joitakin Veisuun toimittajien kuvatavaksi.
Siis kunnon sotaharjoitukset! Lähde mukaan! Jos Sepi ottaa yhteyden Klasun GSM:n ja järjestää oman laajan sotailmoituksen nettiin kohteena siirtomaavalta Tanskan edustajan likvidoimisen terrorismilla kaikki on siis hyvin ja järjestyksessä!
Tästä on hyvä jatkaa ...
Ruben Lagus

Klasu ja puhdistukset:
Eichmannin häkäautossa vielä tilaa kahdelle lottovoittajalle!
Näin on ... on erityisen kummaa, kuinka "sorettu" kansa muuttuu nopeasti sortajaksi vrt. Israel, Ugri-Suomi. Valittu kansa on sama kuin lottovoitto syntyä Suomeen.
Lottovoittajien keskuudessa on monta ugri-Eichmannia, jotka identifoivat kulttuurinsa Udmurtiin, Mariin ja Komiin. Tätähän on suomettuminen ja EU:ssa löytyy heille kannatusta, koska siellä on ihmisiä, jotka ajavat suurvalta-asemaa Venäjälle itse Eurooppaan. Sittenhän meillä olisi enemmän lottovoittajia.
Johdonmukainen päätös on tästä ugrien "puhdistaminen" koko Euroopan mantereelta; ugri on päävihollinen, kasaarijuutalainen, jotka olivat kaikista vaarallisimpia, mutta eivät olleet vereltään oikeita juutalaisia. (ettei tätä kukaan tietäisi ... ?)
Kasaarijuutalaiset ovat sekoittuneet voimakkaasti mm. suomalais-ugrilaisiin kansoihin n. 600-luvulla Artur Koestlerin mukaan. Tämä veri johti heti vomakkaisiin rosvoretkihyökkäyksiin germaanisille alueille, saman lähteen mukaan.
Naivia antaa nateeksi tämä heidän taistelullaan arabrja vastaan, joka luultavasti pelasti jotakin 800-luvulla. Ei pidä sekoittaa kahta asiaa toisiin, jotka eivät kuulu yhteen.
Hurraa! Eichmannin häkäautossa on tilaa vielä parille udmurtti-ugrille, jotka täyttävät lottokuponkeja! Tervetuloa ja voimme testata ko. autoa, vaikka Veisussa ensi viikolla yhdessä venäläisten kanssa.

Parzifal EU-vaalikampanjoista:
Mistä on kysymys?
Pohjoismaissa suhtaudutaan täsyin torjuvasti EU:hun ja Saksa ei laita EU:hun, kun "toisarvoisia" politiikkoja.
Uskooko joku tosiaan sen ns. lottovoittajien propagandan, että EU-parlamentaarikko pitää olla ministeritasoa?
Johtuuko Suomen lojaalisuus EU:hun tiedostamattomasta tarpeesta täyttää kulttuurivaje sielussa, koska suomalais-ugrilainen kulttuuri on sitä, mitä sitten onkaan ...
EU:lla itsellään ei ole mitään kulttuuria. Ei mitään kulttuuria EU:ssa! Otto v. Habsburg sanoi, että EU-perustuslaki on stalinistien viimeinen voitto Euroopassa!!! Hän edustaa Baijeria ... (CSU)
Parzifalilla on yksi EU-lippu ja se joutaa polttamaan, koska EU:sta ei ole mitään hyötyä. EU ei ole vielä turvallisuuspolitiikkaa, koska perustuslaki luonnosta ei ole hyväksytty, eikä mailla ole varaa alkaa rakentaa NATO:n viereen uutta järjestöä, kun vanha on olemassa.
Tosin ugri katsoo juuri näin, ja ugri ONKIN EUROOPAN VARAKKAIN JÄSEN JA PÄÄLLEKKÄINEN JÄRJESTELMÄ ON HELPPO RAHOITTAA!
Näinhän he ugrit sanovat EU:ssa koko turvallisuuspolitiikkaa. Etuovi-asuntolehdessä oli ilmoitus, että talousasiantuntijoiden mukaan Suomen asuntojen hinnat ovat kohdallaan ja huokeita!!!????
Pitääkö tässäkin, kun asuntojen hinnat nostetaan Euroopan hinnoista n. +80% tehdäkompensaatiota sille, että ugrilla ei ole kulttuuria,jota kukaan arvoistaisi?

Parzifal jatkaa aiheesta:
Pääuutislähetyksen 20.30. uutisointi Saksan vaaleista?
Marjukka Havukkamäki sanoi näin: "Molemmissa Saksan itäisissä osavaltioissa (Saksi, Brandenburg, vanhan Saksan Keski-Saksaa) sosiaalidemokraatit ovat pitäneet asemansa ja selvinneet voittajina." Sen jälkeen heti jatkosodasta ja Tampereen työväenmuseon näyttelyyn ko. teemasta. Työväkihän piti Suomen itsenäisenä, kun olivat n. 50% marjamiehinä kannaksella kesällä 1944. Unohtivat mainita Lenin-museon?)
Tosiasioihin: Saksissa CDU jatkaa hallitsemista Saksissa ja SDP Brandenburgissa. Saksissa NPD sai melkein saman äänisaaliin kuin SDP. Sama äänisaalis NPD:lle kuin demareille!!!Onko tämä vaalivoitto demareille??? Onko Saksissa demarit todella selvinneet voittajina????
Parzifal sai heti vihiä mahtavista NPD:n voitonjuhlista Saksasta, koska he pärjäsivät yhtä hyvin kuin demarit vaaleissa!!!!!
PASKAA koko ugri tiedotus. PASKAA!!!

Parzifal ja Klasun vasen jalka:
Hyviä uutisia: Klasun vasen jalka täysin parantunut!
Siihen tuli reumatismia/kihtiä/noidannuoli/ kesällä 2004, koska Klasu "vaihtoi asuinpaikkaa päivittäin" ja oli matkalla.
Kihti, reumatismi tai Iskias-hermon ärtyyntyminen, joka säteilee myös ääreishermostoon, joka ei ole tahdosta riippuvainen. Tämä leviää lihassäryksi ja voi jopa invalidisoida ihmisen.
Klasu on harjoittanut vasenta jalkaa, vaikka jalkapöytä Iskiashermon kohdalta oli toista kuukautta ilman mitään tuntoa. Vasen pakara yhtälailla Iskiashermon kohdalta oli hyvin kipeä. Iskiashermo on sormen paksuinen hermo, joka kulkee selästä jalkapöytään toiselle sivulle eli uloimmalle jalkapöydän puolikkaalle. Uintia, kuntopyörää, yhä suurempaa E-vitamiini kuuria (vaikuttaa ääreisverenkiertoon) jalan Iskiashermo on rauhoittunut ja lihassärky poistunut.
Osansa on ollut myös kuntosali harjoittelulla, jossa Klasu on potkinut nyrkkeilytyynyä; hän oli asettanut tyynyyn Seppo Lehdon ja Tanja Siirtolan kuvan, jotta jalka saisi kunnon potkimisharjoitusta! Ja paino on asettunut 84 kiloon tai alemmaksi.

Aineisto #33

Mauritz Herrenhausen ja Armageddon:
ARMAGEDDON JA KAASUKAMMIOTELOITUKSET
En ole mikään profeetta, mutta nyt alkanut taistelu, joka tullaan käymään loppuun viimeistä piirtoa ja veripisaraa myöten, tulee myös päättymään Ugrien lopulliseen Armageddoon (=ukrien täydelliseen hävittämiseen). Taisteluun ovat kytketyt myös suvut jne. petturi ja ilmiantaja Seppo Lehdon pyynnöstä.
Olenko ainut, joka sanoo tämän? Paljon on vielä työtä tehtävä. Olen tuomittu mies, mutta se ei vaikuta mitään työtahtiini. Se kiihtyy. Mirja-Leena Mäkisen tai Tuovi Hyvärisen (halos-tuomarit)tuomiot eivät merkitse tässä yhtään mitään, paitsi suurempaa päättäväisyyttä tuhota fyysisesti ukrilainen väestöaines, ennenkuin on liian myö.(jos eivät vapaaehtoisesti vedä koivuvirsuja jalkaan ja poistu veljeskansojen pariin pois Euroopasta) Siis tasa-arvon nimissä naisista aletaan. Siirtola ... ukri-naisilla Halonen on noussut päähän ...
Vuoden 1945 "voittoa" juhlineiden jälkeläiset saavat siis viimeinkin sen, mitä ansaitsevat. Tietysti korkojen kera: Armageddon!
Tervemenoa Armageddoon, ukrit. Sariinikaasun höysteeellä.
Katsotaan kuka tuhoaa kenet? Tässä tapauksessa aloittajasta ja provokaattoreista ei ole epäilystä; ensimmäisenä aloittanut tunnetaan. Ne löytyvät viranomaisista, oikeustalosta ja Seppo Lehdosta. Ja näihin tulemme kohdistamaan massiiviset kostotoimenpiteet ja koston henki elää ainakin seuraavat 50 vuotta.
- Herrenhausen
P.S. Seppo Lehto väitti oikeudessa, että Klasu olisi harjoitellut kaasukammioteloituksia Lehdoilla heittättämällä Zyklon B:tä (hyttysmyrkkyä)Lehtojen asuntoon. Tietääkö kukaan, miten nämä kaasukammioteloitukset ovat onnistuneet?

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Tuomari Mirja-Leena Mäkinen nyljetään elävältä ennen hirttämistä.

Matti Vanhanen kommentoi:
Älä ole kateellinen niille, jotka naivat päivittäin: ) armas Jutkusika
Takovatko "palkkasotilaasikin" rampaa räpylää vai pumppaavatko Barbaraa?
Joko olet siivonnut ryssänpaskaa tihkuvan KGB:n jyystimenä toimineen kuppasen kielesi?
Meinaatko kiivetä elämäsi panolle ennen nylkemistä? ... visvasen vehkeesi kanssa ... varmista että se tukiside pysyy paikallaan, ettei retkahda ensimmäisellä työnnöllä

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Jorma Kokkonen on jo kuollut mies!
Vastaavalla tavalla kuin syyttäjä Laapas (Saara Laapaksen aviomies) joulukuussa 2003. Laapaksen kuolinsyy jäi tuntemattomaksi. Miksi? Miksi syyttäjän kuolisyytä ei kerrota?
HYI SAATANA MITÄ PASKOJA UGRI NIMIÄ! KIELI SAA PASKATARTUNNAN, KUN TOLLAISII PASKANIMIÄ KIRJOITTAA PASKAKIELESSÄ.

Klasu tiedottaa:
Mirja-Leena Mäkinen on Seppo Lehdon huora!
Oliko yhdyntä ennen 22.9.2003 istuntoa? Tuomari Mirja-Leena Mäkinen suosii Seppo Lehdon kuraleikkejä ja lienee jo osallinen niissä?
Muistakaa se, että olette vain ugreja entisessä Tanskan siirtomassa ja Euroopassa germaanien alaisia. Tuomiovaltanne on kovin rajallista ja me voimme lähettää jatkuvasti palkkasotureita kimppuunne. Näin tulemme tekemään ja Euroopassa paljemme teidät paska-ugrit jalkoihin.
Tuomiopaperinne meille ei ole edes paskapaperin arvoisia saati naurettavat ugrilaiset muut väärennökset.
KOSTON HETKI ON LÄHELLÄ. OLETTE LUULLEET JOTAKIN VÄÄRIN. KENTIES SUOMETTUMISKAUSI ON ESTÄNYT ERÄÄN TOTUUDEN MUISTAMISEN. SAATTE NÄHDÄ KUKA TUHOAA KENET!

Klasu jatkaa aiheesta:
Mirja-Leena Mäkinen Tanja Siirtolalle mustasukkainen?
... kun ei tullut täysiä paska-ugri "korvauksia"!
Muutkin kuin Tansja Siirtola ovat ihastuneet Seppo Lehdon kirjoituksista mm. Mirja-Leena Mäkinen; ugripässi tuomari mallia Halosen persevahti.
HYVI SAATANA MITÄ UGRIPASKAPÄSSI NIMIÄ JA SAA IHAN BAKTEERITARTUNNAN KUN TUOLLAISTA PASKAA JA SAASTAA KIRJOITTAA.
UGRI ON PASKA.

Klasu kritisoi viskaali Mäkeä:
Viskaali Katja Mäki puolusti Seppo Lehdon kunniaa, vaikka Lehdolla ehdollinen vankilarangaistus väärentämisestä FSB Katja Mäki puolusti ohjeiden mukaan Seppo Lehdon kunniaa 11.5.2004

Klasu kritisoi tuomari Mäkistä:
Tuomari Mirja-Leena Mäkinen puolusti Seppo Lehdon kunniaa, ja hyväksyi Lehdon väärennökset todistuksista huolimatta aidoiksi.
Tuomari Mirja-Leena Mäkisen herkkuna Seppo Lehdon ulosteet ja seksileikit Lehdon kanssa; muuta selvitystä ei ole ... paitsai FSB.

Klasu kritisoi syyttäjä Kokkosta:
Syyttäjä Jorma Kokkonen puolusti Seppo Lehdon kunniaa, tässä kannattaa huomata lisäksi se, että Lehto oli kertonut Kokkosen olevan FSB:n palkkalistoilla aikaisemmin.
Seppo Lehdon petturuus ilmiantajana tulee näkyviin parhaiten asian tässä kohdassa.

Mauritz Herrenhausen raportoi:
Tuomari Mirja-Leena Mäkinen syö Seppo Lehdon paskaa
Tuomari Mirja-Leena Mäkisen herkuttelu on tunnettua; pitza kuskit kulkee edes takaisin Mäkisen (itse keksitty paska ugri sukunimi, kun Mäkisillä ei ollut mitään sukunimiä vrt. virtaset, niemiset yms. alkuasukkaat) ja Lehtojen väliä.
Kuulemma Seppo Lehdon paskat menee kaupaksi muiden seksipalveluiden kanssa.
HYI SAATANA MITÄ PASKA UGRI KIELTÄ TÄMÄ PASKAKIELI ON: TOIVOTTAVASTI EN SAANUT MYRKYTYSTÄ TÄTÄ PASKA KIELTÄ KIRJOITTAESSANI

Matti Vanhanen kommentoi:
Emme jaksa enää edes nauraa maniallesi - Vaan tyydymme ulostamaan aamuin illoin aukiruuvattuun sirkushevosen turpaasi
Juutiloisen "Pizza" ... Tehtaankadun ryssien aamupaskaa ketsupilla ja spermalla
Etkö ole tyytynet vain rampojen sorsien persevetoihin tähän saakka?

Mauritz Herrenhausen jatkaa:
Tuomari Olli Veneskoski on FSB-agentti
Kuten kaikki muutkin Tampereen käräjäoikeuden mielisairaalapotilaat eli käräjätuomarit. Riviin vaan ja pogrommi alkaa. FSB:n agentteja ei odota muu kuin teloitus, Olli Veneskoski, ryssän perseennuolija

Mauritz Herrenhausen antaa ohjeita:
Hyvät herrat, ukrituomarien päätös/tuomio paperit eivät kelpaa edes WC-paperiksi.
Ukrituomari ei voi tuomita germaania. Hän on estynyt, ja oikeus ei tule silloin kysymykseen.
Siis ukrien päätökset eivät ole lainvoimaisia germaaneille --- Eivät koskaan.
Kehotan aina vetämään oikeustalon henkilöstöä turpaan, jos tapaatte. Se helpottaa. Sten Kristensen taas antoi näytön, miten poliisia käsitellään oikein, jos se menee väärään leiriin, niinkuin heillä tapa on ollut.
Siis turpiin vaan eiköhän se ugri-saasta siitä rauhotu! KGB ja FSB-tausta on sellainen tänään, että se vetää ugripojilta naaman näkkärille!

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
MIRJA-LEENA MÄKINEN ON SAASTAINEN UGRI-TUOMARI
Mäkinen on keksitty sukunimi ja tarkasti germaanisen hallinnon toimesta ihmisille, joilla ei ollut kehittymättömän sukutunteen takia edes sukunimiä ukrien keskuudessa. Samaan keksittyjen sukunimien sarjaan menee lahtiset, niemiset, virtaset, lehdot jne.
Suurin osa ukreista oli niin alikehittynyttä, että ei omannut edes sukutunnetta. Eivätkä merkinneet sukuansa mitenkään. Mitä tämmöisiltä saastoilta voi odottaa?
Siirtomaa herrat!
Siirtomaa herrojen piti asettaa ukreille sukunimet, että heidät voitaisiin rekisteröidä. Toimivan hallinnon ylläpitäminen ukreilla on sitten täysi mahdottomuus esimerkkejä on mm. Jouko Nurminen (johtava kihlakunnan syyttäjä), ei mitään harkinnan tajua, Jorma Kokkonen; täysi typerys ja FSB-agentti, Aulikki Stenbäck, ukrilaisen maailmankatsomuksen perijä (sukunsa Pär haluaa kaataa Saudi-Arabian kuningashuoneen ja pitää samalla politiikko koulua), täysi surkimus tuomari Olli Veneskoski, joka luulee, että ryssä on Suomen maassa (onko ukrilla ja ryssällä sitten eroa?)
Se siitä. Te olette olleet pelkkiä käskyläisiä ja tulette olemaan vastedeskin.
HYI SAATANA MITÄ PASKAUGREJA JA MITÄ PASKANIMIÄ. MEIDÄN ANTAMIA NIMIÄ ANONYYMI-PASKOILLE, SEN VERRAN PASKA-UKRIT OVAT MEISTÄ KOSTUNEET! NIMETKIN EI-ELÄIMILLE PITI KEKSIÄ, KUN HEILLÄ RAUKKA-PASKOILLA NIITÄ EI OLLUT.
-Herrenhausen

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Seppo Lehdon Lehto-sukunimen on keksinyt maassa järjestystä pitäneet siirtomaaisännät(väestökirjuri) väestölle, jolla ei ollut mitään sukunimiä. Väestökirjaamisen nämä sukunimet piti keksiä siirtomaassa.
Seppo Lehto lynkataan välittömästi, kun tavataan. Toivotan onnea Teille, jotka tarjoatte jo kaikille vapaaehtoisille rautatankoja tms. Lehdon pieksämiseksi malliin 2000. Toivottavasti hoidatte asian loppuun tällä kertaa loppuun!
Germaanien tuki on täysi Lehdon lynkkaamisessa. Jokainen germaani tukee Seppo "paska" Lehdon hävittämistä, tapaoikeuden mukaan. Lehdon pääkallo poolopelipalloksi; pelaamme pian paska-Lehdon päällä hevospooloa ja jos tunkua on mukaan peliin otamme lisää pelipalloja!
Edesmennyt Pekka Siitoin jatkaa Lehdon verivihollisena toisella puolella Seppo lehdon käsittelyä. Edes kuolema ei vapauta Seppo Lehtoa, vaan joka puolelta tulee keppiä ja muuta päin näköä.
TURPIIN PASKAA VAAN!
-Herrenhausen

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Seppo "Paska" Lehto kertoo meille olevansa republikaani.
Kuitenkin hän koristaa sivunsa Vapaudenristeillä, jotka eivät kuulu tasavaltalaiseen tai republikaaniseen perinteeseen. Tasavaltalaiset vastustivat ritarikuntia perustuslakiin.
Tässäkin paska-Lehto edustaa tyypillistä iki-paskaa ... mies on vailla kaikkea ymmärrystä ja ohjatkaa tuo paska jo vastaavien FSB kätyriensä kanssa mielentilatutkimukseen. Ei noin typeriä voi olla olemassakaan!

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Onnea niille, jotka lyövät paska-Lehtoa kirveellä päähän
Syvä kiitos kättäpitemmän tarjoamisesta; rautatanko on yhtä hyvä ase kuin kirves tuollaisen paskan hävittämiseen!Toivottavasti tarjoatte asiaanne laajalti muillekin, sillä ihmisiä löytynee mukaan vuoden 2000 tapaan!

Mauritz Herrenhausen analysoi Lehdon sukunimeä:
Epäeläin Seppo "paska" Lehdon, Lehto- sukunimen keksineet Suomen siirtomaaisännät.

Mauritz Herrenhausen jatkaa Lehdon kritisoimista:
Seppo "paska" Lehto on perseaukinen paskansyöjä!

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Paul Adolf Siitoimen mukaan Seppo Lehto ei tehnyt mitään tai sitten sitovaa tarjousta Siitoimien hienosta talosta. Vastaava tapaus on vastavakoilija ja FSB:n agentti Jussi Halla-aho.
Molempien ugrien sukunimet ovat germaanisten siirtomaa isäntien keksimät. Lisäksi ko. suvut ovat perseaukisia suunsoittajia, niinkuin vuosikaudet olemme nähneet.

Mauritz Herrenhausen lähestyy Lehtoa:
TERVEISET: Paska-Lehto poista Ehrnrooth juttusi
Adolf Ehrnroothin poika tuskin on ilahtunut, että pidät kenraalin juttuja vaalimainoksina Seppo "paska" Lehto - sivuillasi.

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Seppo "paska" Lehto potkittiin aliupseerikoulusta varusmiesaikana pois.
SYY: Huono käytös ---
ARVIO: Lienee ainoita tapauksia, kun oppilas yleisesti huonon käytöksen takia potkitaan aliupseerikoulusta ulos! Aliupseerikoulusta ei yleensä lähetetä ketään pois, kuten RUK:sta.

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Seppo "paska" Lehto on perseaukinen paskasyöjä, joka ei edes jättänyt sitovaa tarjousta Pekka Siitoimen hienosta talosta.
Seppo Lehto on perseaukinen surkimus.
Seppo Lehto on petturi, ilmiantaja, joka mainostaa kotisivujaan Adolf Ehrnrootilla internetissä ja kirjoittaa Alpo Rusin nimellä ---
Tämä kaikki merkitsee, että Seppo Lehto itse ja hänen sukunsa ovat pelkkää paskaa, kirjaimellisesti; Lehto-nimikin on siirtomaaherrojen keksimä nimike, kun suku oli niin epäihminen epäeläin, että ei ollut sukunimeä, eikä sukua.

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Seppo "paska" Lehto kirjoittaa Alpo Rusi nimellä; menkää tarkastamaan hänen palstansa, jossa hän käy yksin omaan dialogia kirjoittaen Rusina, Lipposena jne.
"Paska" Lehto kirjoittaa niin, että ko. henkilöt olisivat mukana Lehdon jutuissa.
Seppo "paska" Lehdon Lehto-sukunimi on siirtomaa isäntien keksimä nimike epäeläimille, joilla ei ollut mitään sukua, eikä näin ollen sukunimeä aikaisemmin. Pelkkää paskaa siis, niinkuin Seppo "paska" Lehto itsekin.
Meidän kannalta siis sivistymätön alkuasukas, joka mainostaa sivujaa Adolf Ehrnrootilla. Ilmeisesti paska Lehto on ollut jossakin rahakeräyksissäkin, missä Ehrnroothin nimeä käytettiin niin, että hän olisi asiassa mukana.

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Seppo "paska" Lehdon sukunimenkannon on vahvistanut ja keksinyt siirtomaa kirjuri. Mies on niin läpi-typerys, että ei edes itse tunne tätä ja nimilogiikkaa.
Seppo Lehdon suvussa ei ole ainoatakaan sotilasta, tai sitten mitään sivistykseen viittaavaa.
Suvussa ei ole ollut mitään tekijämiehiä tms. Ja suvun jäseniä tavataan vain suomalais-ugrilaisella alueella.
Seppo "paska" Lehto on perseaukinen suunsoittaja, joka käy yhteiskunnanvaroin eri oikeudenkäyntejä väärennättämillään asiakirjoilla. Tätä toimintaa tukee vastaavan taustan omaavat mm. tuomari Mirja-Leena Mäkinen ja syyttäjä Jorma Kokkonen. Seppo "paska" Lehto on heittopussi, jota vastaavanlaiset surkimukset käyttävät päämääriensä hyväksi.
Tarja Halosen presidenttikaudella on ollut negatiiviset moraaliset vaikutukset kansaan. Ugri-miehet kumartelee jo paskoja ja Seppo Lehdon arvostus hipoo Osmo Soininvaaran ja Eero Lankian viranomaispiireissä.
Seppo "paska Lehdolla tai hänen kirjurillaan; vastavakooja tai FSB-agentti venäjän kielenopettajalla (venäjän kielen opettajan toimikuvaan kuuluu automaattisesti FSB-agenttius, kieleni ei taivu kirjoittamaan ko. sukunimeä) ei ole mitään varaa puhua asumisista tms. Kumpakaan perseaukista suunsoittajaa ei tavattu osallisina mm. Pekka Siitoimen hienon kartano-huvilan tarjouskisassa, herra Paul Adolf Siitoimen mukaan.
Herrenhausen

Mauritz Herrenhausen jatkaa aiheesta:
Olavi Mäenpään toimia Seppo "paska" Lehdon kuriin saattamiseksi odotetaan ---
Todistajista tms. ei taida tulla pulaa; paska-Lehto tuo oikeuteen kaikkien pikkupoikien papereita, joiden huvi on tehtailla rikosilmoituksia.
Annetaan Lehdolle viimeinen kyydistys. Herrenhausen vastaanottaa tarjotun rautatangon pieksäjäisiin ---

Klasu lähestyy Paul Adolf Siitointa:
An den Herr Paul Adolf Siitoin
Grüss Gott!
Tervehdys hyvä veli, jos luet tätä palstaa. Meille ei jäänyt mitään pahaa mieltä edesmenneen isäsi hienosta huvila kaupoista. Voit soittaa minulle, niin asia vahvistuu; teidän numeroa emme valiettavasti löytäneet.
Sen voi lujasti sanoa, ja turkulainen kaupanvälittäjämmekin asian vahvistaa, että meillä oli pyydetty summa jo koossa ja olisitte saaneet muutaman tuhannen euron minulta ja tädiltäni enemmän, mitä nyt saitte. Olen pahoillani, että näin pääsi tapahtumaan.
Tässä voi piillä kuitenkin suuri voitto; olen saanut tätinikin jo uskomaan, uskoisin niin, että on parempi ostaa talo Pohjois-Saksasta. Nyt etsin sitä ja olen sopinut muutostakin jo muuttoliikkeen kanssa. Saksassa talojen hinnat ovat halvemmat ja hinnat menevät vain alaspäin ...tietysti emme ilmoita uutta soitettani ugri viranomaisille. Heidän IQ (eli älykkyysosamäärä)on alle 20.
Jos löydämme talon, niin tule mukaan muuttoon; se on ilmainen matka Saksaan ja takaisin. Pääseminen tästä suomalais-ugrilaisesta maasta on suuri henkinen helpotus minulle, hyvä Paul Adolf.
T:Klasu
http://www.klaus-von-grewendorp.de.vu
http://.sci.fi/vaino2/marokonkauhu.htm

Klasu germaanien kunniasta:
Germaanien kunnia!
Yksi juttu vielä olen kirjoittanut ko. sivun http://www.saunalahti.fi/vaino2/marokonkauhu.htm isäni serkun kunnian palauttamiseksi, koska hänestä on tulossa elokuva. Se on nyt päivitetty. Isäsi suhtautui meihin kunnioittavasti, vaikka olemme köyhä suku. Hän ymmärsi, mitä sota merkitsi kaikin puolin meidänlaisille ihmisille. Siitä kiitos.
Marokon Kauhu-Kirjoitus ei tarkoita sitä, että olisin valmis puolustamaan suomalais-ugrilaisia alueita aseen kanssa, kaiken viranomaisten ja tuomioistuin etnistenhäväistystenjälkeen. Päinvastoin. En ole valmis, enkä kehoita ketään germaania puolustamaan ugreja. Pesen käteni asiasta. Se ei kuulu minulle enää.
Myös suomen kielestä pyrin pääsemään 100% eroon ja se on vain nytkin teknistä, eikä sydämestä. Luovun myös Suomen kansalaisuudesta, jos muuttoni onnistuu. Kaikki edellytykset ovat olemassa muuton onnistumiselle, mutta koskaan ei tiedä ... sen olen elämässä oppinut, hyvä veli.
T.Klasu

Klasu uhkaa ugreja:
Suomalais-ugreille muistutus ... katoavaisuudestanne!
Muistakaa, että kaikki kostetaan. Aikanaan ja ajallaan. Kukaan ei pääse karkuun, sillä kukaan ei ugreja huoli. Kielialueenne taantuu, kunnes kuolee kokonaan, niinkuin sukulaiskielenne idässä.
Unioni Foorumina välien selvitttelyyn tumppi-ugrien kanssa on hyvä paikka tulevaisuudessa. Poliittiset päämäärääni ohjautuvat täysin suomalais-ugrilaisen kansan henkiseen ja fyysiseen tuhoamiseen eri julkisten toimenpiteiden ja häväistysten kautta. Nautittavin skenaario on Suomi kuoleman kenttänä. Ei venäläiset Teitä tule YYA-hengessä auttamaan, päinvastoin antavat meille orjaksi yhteisiin projekteihin. Taistelu ugreja vastaan tulee vain kiihtynään, koska yhä useimmat ihmiset tietävät kauttani germaanisilla alueilla, mitä epäeläimiä suomalais-ugrit ovat.
Siinähän Suomi-poika periferiassaan saa, mitä on vuosikymmenet meiltä tilannut. Suomi-ugri jyllää ... Korkojen kansssa. Moraalisia ongelmia ei tule (vrt. Piispa Henrikin opettava tapaus); ugreja ei voi pitää ihmisinä tai eläiminä.
KUOLEMA SAASTA UGREILLE!
KUOLEMA UGRIEN KÄTYREILLE!
KUOLEMA UGRIEN VIRANOMAISILLE JA TUOMIOISTUUIMILLE!
KUOLEMA UGRIEN LAPSILLE!
-Klasu

Klasu uhkaa ugreja:
Tervetulos ugripässit Saksaan!
Lue linkki eurooppalaisella kielellä:
http://www.beepworld.de/members40/hochtechnologie/
Jokainen syntinne merkataan kirjoihin muistiin. Jokainen ugri Saksassa saa keväästä 2004 samanlaisen kohtelun kuin germaani Suomessa.Kostomme käynnistyy.
Rahat viedään ugreilta jne. Siis alkamassa todelliset ugrilaisvainot ugri-Suomen mallin mukaan germaanivainoista! Suomi-poika taitaa ottaa turpiin korkojen kanssa?
-Klasu

Klasu kritisoi Jussia:
Halla-aho tunnetaan!
Luulee vaan, että kukaan muu ei tunne vastavakoilua. Uhraa suuren aikansa Seppo Lehdon myötäilemiseen eri julkisilla ugri-palstoilla.
Halla-ahon muutkin jutut ovat silkkaa "halla-ahoa". Mies itki tuomioistuimessa 4.6.2003, että ugreja nimitellään ugri-tumpeiksi ja hänen isoisänsä oli sotasankari kun oli ugri. Mitä hän teki?
Sotasankareista Ranskasta puheen ollen:
http://www.saunalahti.fi/vaino2/marokonkauhu.htm

Klasu turvallisuuspolitiikan tiimoilta:
Suomi harjoitteli Lapin tyhjentämistä 6.6.2004
Suomi harjoitteli Lapin tyhjentämistä 6.6.2004, kun taas jotkut viettivät Normandian maihinnousun muistojuhlaa. Muistojuhlaa, jonne kutsuttiin myös Saksan kansleri.
Suomi: Lapin tyhjentämisoperaatio harjoitus ei ollut muistojuhla avoimesta petturuudesta. Se oli sotilasharjoitus, jolla oli poliittinen signaali, Saksaa ja sen liittolaisia vastaan.
Suomi-poika kertoo Olli Rehnin suulla haluavan vaikutusvaltaisimmat tehtävät komissiossa, vaikka Saksa on maailman suurin viejämaa vaihtotaseen suuruudella mitattuna.
Tarja Halonen kertoo taas Suomen kaikesta tärkeimmän tehtävän olevan Unionissa Venäjän edun ajaminen. Lapin tyhjentämisoperaatio sopii hyvin kuvaan. Voin kuitenkin sanoa Suomi-pojalle, että komission raskaimpia tehtäviä ette tule koskaan ja ikinä samaan.
Päinvastoin vastauksena 6.6.2004 Lapin tyhjetämis harjoitteluun voimme alkaa myös harjoittelemaan myös ugrien kanssa "Lopullista Ratkaisua".
Ajakaa Te vain Unionissa Venäjän etua!
-Klasu
http://www.klaus-von-grewendorp.de.vu http://www.saunalahti.fi/vaino2/marokonkauhu.htm

Klasu jatkaa aiheesta:
Puolustusministeri Kääriäinen on siitä erikoinen mies, että hän vei vuonna 1980 Kekkosen torpalta, aivan torpalta, multapussin Moskovaan keskuskomiteaan (vrt. maan symbolinen merkitys)
Nyt hän esittää yhteisiä terrorismin vastaisia sotilasharjoituksia Venäjän kanssa: Kuvaan kuuluu Lapin tyhjentämisoperaatio 6.6.2004 ja sitten ehdotus yhteisistä sotaharjoituksista Venäjän kanssa.
Kannattaa huomata, että vuonna 1997 Saksan CDU/CSU esitti Itämeren maille yhteisiä sotilasharjoituksia. Suomi vaati Venäjää mukaan ja kun se ei saanut Venäjää mukaan Suomi-poika jäi pois.
Presidentti Tarja Halosta kiusaa Pakistanin presidentin sotilaspuku, Putinille hän ei ole asiasta huomauttanut mitään. Putin käyttää useasti asevoimien univormua ja puuttuu yksityistalouteen (vrt. Jukosin maahan alasajo stalinismin tyyliin)
Tarja Halonen on sanonut, että Suomen tärkein tehtävä Unionissa on Venäjän edun ajaminen. Siinähän menette Suomi poika.
Jos Suomi-poikaa näkyy Saksassa tai Tanskassa, niin se on varma kaato ja turpiin veto. Olkaa varmoja; Suomen tuomarit & syyttäjät joutuvat taas suoraan jauhelihamyllyyn, jos heistä jotakin kuullaan. Siinähän pyytelette Saksalta sitten sotakorvauksia Lapin pelastamisesta jälleen kerran ...

Klasu jatkaa aiheesta:
Suomi-poika puhuu sukellusveneistä, vaikka itsellä ei ole niitä1
Ehkä kannattaisi hankkia ihan ensin Suomen valtion sukellusveneitä maalle, ennenkuin kansalaisensa puhuvat yleisesti teemasta:
http://murobbs.muropaketti.com/thread.jsp?forum=7&thread=329585 Provokaatio yhä jatkuu ja vain kiihtyy. Klasun Braun-sivulla jo täydet 1000 kävijää laskurin mukaan yhden vuorokauden aikana. Asiasta yritetään tehdä joukolla "sairasta". Huomaatte, kuinka paljon provokaatioon on saatu ihmisiä mukaan ko. laskurin mukaan, mikä löytyy Braun-sivulta.
Niin, Juri Gagarin oli todella ensimmäinen ihminen avaruudessa, erään propagandan mukaan, jonka merkeissä provokaatio jatkuu ...

Klasu jatkaa aiheesta:
Varmaan mukavaa olla ugri- suomalainen Unionissa?
Presidentti Tarja Halosen kansalliset ohjeet kansalaisilleen kun on ja monta kertaa toistettu, että ugri-Suomen tärkein tehtävä EU:ssa on ajaa venäläisten asiaa. Siis summa summarum:
Suomi-Poika=Veli-Venäläinen EU:ssa.
Toisaalta maailma ei ole mihinkään muuttunut; Etyjissä vuonna 1990 marraskuussa Presidentti Mauno Koivisto alkoi maailman johtajien (!) edessä puolustamaan N-liittoa ja vaati sen säilyttämistä ja koossa edelleen pitämistä. Maailman johtajien edessä. Neljä kuukautta ja Nl sortui.
Suomessa se Nl jäi elämään mieliin ja Koivisto lähetti Väyrysen solmimaan uutta YYA-sopimusta (sopimusta, joka määrittää Suomen turvallisuuspoliittisesti 100% Venäjän etupiiriin) maalis-huhtikuussa 1992 (!) Venäläiset eivät ottaneet enää vastaan tätä vasalliuden osoitusta; olihan N-liittokin sortunut.
Toisaalta vasallius tulee todistettua maailman ainoasta Lenin-museosta, joka järjestää Lenin-fani tavaraa, Leninin kirjoja jne. Museom asenne on siis ihaileva ja Tampereen kaupunki ja valtioneuvosto rahoittaa Lenin-museon. Lapin sotilaallinen tyhjentämisharjoitus 6.6.20034 kontra Koviston ulkoministeri Paasion lähettäminen Moskovaan tammikuussa 1990, jolloin Paasio sanoi, että "Suomella ei mitään aluevaatimuksia tms.", kun Gorba tarjosi Karjalaa Manulle marraskuussa 1989.
Kuinka joku voi sanoa, että on lottovoitto syntyä Suomeen? Kuka voi olla ugripässeistä ylpeitä?
Pojat ovat hyvin valmiina N-liiton toiseen tulemiseen; punalippu saatiin jo Venäjän asevoimien lipuksi ja N-liiton kansallislaulu Venäjän kansallislauluksi. Tarja Halonen taas puhui joulukuussa 2003 strategisesta yhteistyöstä Venäjän kanssa, mikä merkitsee mm. että suomalaiselle Venäjän asia on kaikista tärkein mm. EU:ssa.
Suomi-poika sovittelee taas piippa-lakkia päähän ja odottaa N-liiton toista tulemista uskonnollisella fanatismilla. Otto Kuusisista ei tule pulaa.

Klasu analysoi Jussin sukua:
Halla-ahon sotapappa? Kuka oli?
Jussi Halla-ahon pappa sodassa? Halla-ahon mukaan hänen pappansa oli ugri, mutta siitä huolimatta sankari. Ugrikin voi olla sankari ja Halla-aho todisti sitä papallaan.
Oliko kysymyksessä Otto W. Kuusisen sotilas? Tai sitten minkä N-liiton maan sotilas? Joukko-osasto, nimi jne.? Mongoolien käpykaartilainen?
Sankaruuden salat eivät ainakaan Jussissa näy. Siviilipalvelusmies. Ei myös ulkonaisesti. Vastavakoilija (saanut koulutusta Vaasan vakoiluosaston opistoupseerilta), joka peitelläkseen vastavakoilun toista tekijää verhoutuu Seppo Lehdon ystäväksi.
Tämä ystävyys Suomen tuomioistuimen edessä käy sitten ylivoimaiseksi ja siellä Halla-aho nimittelee ties miten hyvää ystäväänsä Seppo Lehtoa, joka vannoo taas Jussi Halla-ahon ikuiseen ystävyyteen.
Muuten Halla-ahon usko Suomen tuomioistuimiin on rajaton, eikä ihme, koska mies on FSB:n agentti, niinkuin kaikki venäjän opettajat ja ajavat aina slaavien etuja. Toisaalta suomalaisuus ja slaavilaisuus on sama asia ja se näkyy Lehdon ja Halla-ahon "sankari" kaveruudessa tai Tarja Halosen naamasta. Halla-aho käy täysin Suomen tuomioistuimien PR-miehestä ja hän on kirjoittanut parhaat ja tunnetuimmat juttunsa asiaan liittyvillä asioilla.
Mikä pari! Toisen pappa oli ugri ja sankari sodassa ja toisen suku punakaartissa ... leukemiaa sairasta luihu katseinen sivari ja RAUK:ista (!!!) pois potkittu oppilas huonon käytöksen takia. Muuta sotilaallisuutta ei ole olemassa, koska käpy- ja punakaartin perilliset eivät asiasta ja alasta tunne muiden samanlaisten ugrien kanssa mitään.
Suomen tuomioistuin on saanut arvoisensa edustajat parivaljakossa: Kuulemma Seppo Lehdon paskalähetykset välipaloiksi kulkevat Veisu-Oikeustalo-Armfeltin katu väliä. Kiirettä tekee ... mutta Lehdon paska maistuu hyvältä ruokailtaessa siellä.

Klasu jatkaa aiheesta:
Siitoin oli oikeassa Halla-ahosta!
Oli kuvaillut Halla-ahon hääkuvia, että suvun jäsenet ovat entisten bolsewikkien näköisiä.
Emme usko edesmenneen Siitoimen olleen väärässä Seppo Lehdon ja Jussi Halla-ahon suhteen. Pelkkiä suunpieksiöitä ja toisten kunnianloukkaajia!

Klasu saa herätteen:
Heräte: Muutaman anonyymi-tuomarin summittainen teloitus?
Miltä tuntuu?
BBC:n Marie Antoinette ohjelma antoi minulle syvän herätteen; historian saatossa tuomioistuimet ja tuomarit ovat olleet suurimpia pöyveleitä ilman, että asiallisella oikeudella ei ole ollut mitään tekemistä.
Historian kostona voitaiisin summittaisesti valita anonyymeja tuomareita tms. ja teloittaa nämä täysin kylmästi. Karma tasoittuu. Oikeus voittaa myöhemmin, koska tuomari yms. pelle tietää, että pääsee hengestään pelleilynsä takia.
T: Klasu
P.S. Suomesta alkaa olla tuomari-nimilistat valmiina. Venäläinen ei tule enää auttamaan, kun ugri-tuomari tms. teloitetaan.
MARIE ANTOINETTE mestauslavalla: "Annan anteeksi tuomitsijoille vääryytenne."
Voiko tuomareilta tms. odottaa tällaista asennetta, jota Ludwig XVI ja Marie Antoinette osoittivat katsoessaan kuolemaa silmiin.
Ei voi ja tapaus on nähtävä opetusesimerkkinä siitä, kuinka ehdottomasti tuomareita on pidettävä vihollisina numero 1. Historian saatosta muutaman tuomarin teloitus on liian pieni rangaistus ko. ammattikunnalle!

Hakkeri paljastaa Lehdon:
Seppo Lehto esiintyy mm. futispalstalla Klasuna ja on rekisteröinyt Klasu nimen Antarktiksen tukikohdan kanssa 11.7.2004. Liekö saanut Soneran palstalta idean, mistä pari tuhatta kävijää oli Klasun Braun-sivuilla viime viikonloppuna.
Näin siis tuomari Mirja-Leena Mäkisen paapoma Seppo Lehto, jolla on asiakirja väärentämisestä ehdonalainen vankeustuomio. Tuolla tuomiolla näyttää pääsevän hyvin pitkälle suomalaisessa oikeusjärjestelmässä.

Klasu historian tiimoilta:
Tsekkiläinen legioona Siperiassa; yhä kielletty kirja Tsekissä!
Venäläisen valkokenraali Konstantin W. Sakharowin Tsekkiläinen Legioona Siperiassa on yhä kielletty kirja Tsekissä.
Kirja kertoo ko. Legioonasta, joka taisteli bolsevikkien puolella ja Sakharow sai yhden yliloikkarin vangiksi.
Myöhemmin legioonan jäsenet (jälkeläiset, sukulaiset jne.) toimeenpanivat Benesin käskyn karkoittaa sudeettisaksalaiset alueiltaan 1945. Kuten tiedämme tällä kuoleman marssilla kuoli satojatuhansia pahoinpitelyihin, raiskauksiin jne. 3,5 miljoonan ihmisen joukosta, joista eloonjääneet asettuivat Baijeriin.
Tsekin parlamentti vahvisti ko. Benesin diktaatin vuonna 2002 parlamentissa. Se diktaatti on kaikkien ihmisoikeusopimusten jne. vastainen. Joka kohdaltaan. Lisäksi miksi kaikkien lakien vastaisen diktaatin käytännön toimeenpanijien rikoksista vaietaan. He tappoivat satoja tuhansia ihmisiä, mistä ei kerrota mitään; joukkoon kuuluu lapsia, naisia ja vanhuksia. Heitä pidetään sankareina!!! Sankarien palvonta on niin voimakasta, että venäläisen valkokenraalin ko. historiikki on kielletty kirja Tsekissä, joka pitää voimassa edelleen Benesin diktaattia ...

Klasu jatkaa aiheesta:
Eipä silti; Suomen armeija pitää Antti Rokkaa esikuvanaan. Mies kuului O.W. Kuusisen armeijaan.
Ei ole ihme, että Suomessa nostettiin tällainen sotilas esikuvaksi samalla kuin Kollaa Kestää - kirja siirrettiin kiellettyjen kirjojen joukkoon sodan jälkeen (siitä huolimatta kirjaa pelkästään Suomessa 14. painosta)
Kysymyksessähän on arvot ja niiden sisältö; Antti Rokka on suomalaisten taistelijoiden sankari. Itse asiassa ko. mies ei ollut mikäään sankari, vaan päinvastoin. Täysi petturi ja ilmiantaja, joka oli O.W. Kuusisen Terijoen hallituksen palveluksessa, mutta käy hyvin nykyisin sankarista suomalaisille.
Antti Rokka oli niin surkea sotilas ja sen takia häneen piti liittää lempääläisen Viljami Pylkkään taistelutaidot. Jos Antti Rokkasta puhutaan sotilaana hän on Viljami Pylkäs, jolla taas ei ollut mitään tekemistä punakaartin tai Kuusisen kanssa.
Propaganda puree yhä hyvin; ugrit pitävät yhä jopa armeijansa toimesta avoimesti ko. Antti Rokkaa esikuvanaan. Myös sotilaslehdissä, vai voiko tällaisia lehtiä ylipäätään sotilaslehdiksi kutsua? Ja armeijastakin löytyi YYA-henkisiä vehkeilijöitä mm. kenraali Simelius, joka ehdotti avoimesti sotilasyhteistyötä N-liiton kanssa.
Tässä mielessä kenraali Meriön käytös, jolloin hän torjui N-liiton puolustusministerin samanlaiset ehdotukset, mutta vastapuolelta, on hatun noston arvoinen asia.

Klasu analysoi maailmanpolitiikkaa:
Panslavismi = Sosialidemokratia
Martin Spahn oli tutkinut sosialidemokratian historian, myös sosialistisen internationaalin, ja päätynyt tutkimuksessa siihen, että sosialidemokratia on tukenut 100% panslavistien pyrkimyksiä. Politiikka samaa panslavistien kanssa.
Eroja on tietysti; Suomen sosialidemokraatit olivat asein mukana bolsevikkien riveissä 1918, kun taas Saksan ei. Saksan itäraja on muodostettu panslaavilaisen kongressin 1848 lausunnon mukaan, jolloin koko Itä-Saksa jäi slaaveille 1945 rajajärjestelyissä ja 1989 jälleenyhdistyminen yhdisti vain Keski-Saksan Länsi-Saksaan. Väestömäärä silloisessa Itä-Saksassa, jotka panslaavit anastivat, oli sama kuin kaikkien pohjoismaiden väestömäärä yhteensä. Sudeettisaksalaiset eivät ole tässä mukana.
Suomessa Euroopan Unionin kovimmat tukijat olivat aikoinaan fanaattisia YYA-sopimuksen tukijoita mm. Turun Esko Antola, joka muistuttaa Urho Kekkosta ulkonäöltäkin.
Summa Summarum analogioina: Veli venäläinen = Suomi poika, Panslavismi = Sosialidemokratia, Pako Siperiasta = Pako Suomesta, Slaavilaisuus = Suomalaisuus.

Klasu kritisoi ugrien asuntopolitiikkaa:
UKRI HAISEE PAHALLE!
Mitä voimme tästä sanoa? Tampereelta yksiö kaupungin laidalta n. euro 75.000. kerrostalosta.
Berliinin laidalta saat asuttavan massiivisen kartanon (hienompi kuin mm. Wahlroosin; katto ja rakenteet täysin kunnossa, mutta ei korjattu vuoden 1945 jälkeen) euro 60.000.
Samalla rahalla, jolla ostat Suomesta yksiön saat Saksasta hyvän ja laadukkaan omakotitalon / huvila-villan ja tarjonnasta ei ole pulaa ... tai sitten korjattavan vanhan kartanon, jos sellaisen löydät.
Tässä suomalaista asuntopolitiikkaa. Vähän sama juttu oli autojen kanssa vähän aikaa sitten. Parasta Pispalassa talo (Pispala ei ole vanhaa Tamperetta) euro 545.000. (!!!)ja samanlaisen saa Brandenburgista euro 70.000.
Lisäksi kummassa maassa haluat asua? Saksassa vain Suomessa?
Me Suomen germaanit emme halua asua slaavi- tai ukrimaassa ja lähettämme tänne vain ammattisotilaita toimimaan ja maksamaan kalavelkoja pois. Saatte nähdä; pari tuomaria sinne tai tänne, kuka välittää? Aseita Suomelle ei saa myydä noin halvalla mm. Leopardeista pitäisi pyytää yli 10-kertainen hintataso, jotta ne vastaavat Suomen hintatasoa ja sitä tosiasiaa, että aseita tullaan tulevaisuudessa käyttää aseiden toimittajaa vastaan, kun puhumme ugreista, jotka tunnetaan pettureina, ilmiantajina ja kavaltajina.
-Klasu

Klasu analysoi Lehdon korvausvaatimuksia:
Turhaa lähettelet lainvoimattomia 2500 euron laskujasi yhdessä huora Tanja Siirtolan kanssa; tuo summa pannaan mieluummin ammattitappajalle vaikka Ranskassa ja riittää ihan hyvin ... jää paljon omaan taskuunkin. Seuraavia mestauksia varten, joita nyt on tulossa.
Ja heti. Niin tiukaa hirttosilmukkaa ei ole mihinkä pääsi laitetaan vielä kerran.
Huora ja Seppo Lehdon paskansyöjä tuomari Mirja-Leena Mäkisen tuomiopaperit eivät ole edes surkean paskapaperin arvoisia Suomen eli ugrimaanne ulkopuolella.
Tekeekö Lehto huorasi Tanja Siirtola läheistä yhteistyötä ns. FSB-Jorma Kokkosen kanssa? No, mukava lähtö täältä se on, kun housut kintuissa mestataan ...

Klasu asekaupoista:
SOTILASKAUPAT SUOMEN KANSSA HETI POIKKI!
6.6.2004 Lapin tyhjentämisoperaation takia kiitoksia; ugrien kanssa on syytä lyödä asekaupat heti poikki.
Ei enää ugreille Leopardeja tai muuta saksalaista huippuasetekniikkaa, niin kauan, kun ugri kääntää aseet toimittajiaan vastaan, mikä on ollut luonteenomaista ugrille aina.
Sitäpaitsi Suomi on luonnollinen osa Venäjää. Siellä ugri pääsee johtopaikoille. EU:ssa tulee heti nyrkkirautaa siirtomaa herran toimesta.
T: Siirtomaa herra
P.S. UGRI HAISEE SAATANAN PAHALTA JA ON PETTURI NUMERO 1.

Klasu analysoi ugrien ymmärrystä:
On näytetty toteen muiden mm. luonnekysymysten ohella, että ugri-aivot ovat täyttä paskaa.
http://www.alien.xest.de/boardcom/thread.php?threadid=2887&sid=5560de24e9ff5a678e00f15f423b0fca
Jos vertailee saksalaispalstan taitoa käsitellä ko. asiaa esim. jälkeenjääneeseen ugrilaiseen tapaan voidaan todella todeta perustellusti, että ugrit ja germaanit ovat täysin eri planeetoilta ja ugri polveutuu apinasta, niinkuin koulukirjoissa itsestään väittää toisille ugreille.
Ugri ei ole ihminen; piispa Henrikin murha ja sen ihannointi todistaa asian kiistatta.
Summa summarum: Ugripässi ei ymmärrä mitään oikeasta huipputekniikasta (tai mistään vaativammasta teemasta) ja koska ei ymmärrä se lyö asian täysin aprillipilaksi tms., koska ymmärrys ja aivot ovat loppuneet (vrt. ugrin ulkonäkö eli takaraivon luu paistaa silmissä tapaus Seppo Lehto ja kumppanit Suomen Sisu)

Klasu vetoaa germaaniveljiin:
Germaaniveljet! Tulkaa ja muuttakaa Saksaan!
Antigermanismin levitessä voimakkaasti "Keep the German down" entisen NATO-maximin hengessä kehotan kaikkia maailman germaaneja muuttamaan kotiimme Saksaan, missä tulee nopeasti uusia asutusalueita Keski-Saksaan, joka oli mm. II Valtakunnan sydänaluetta.

Klasu jatkaa aiheesta:
Sanomamme kuultiin: Ukreille ei mitään avainpaikkoija Unionissa
Ukri on vihollisemme numero 1. Jos katsoo Suomen EU-MEP edustajia, niin kaikki ovat kiihkomieleisiä "entisen" (kai se vielä jossain vaikuttaa) YYA-sopimuksen tukijoita; Paavo Väyrynen, Satu Hassi jne.
Ukri Tarja Halonen maxiimi on ollut, että Suomen tärkein tehtävä on edustaa Venäjää Unionissa. Ukri-Kansa seuraa ja äänestää sellaiset tahot parlamenttiin.
Sanomamme kuitenkin kuultiin muualla ja hyvin: Ugreille ei mitään avainpaikkoja parlamentissa.
RKP on lisäksi täysin sosiaalidemokraattien sylikoira. Juuri, Enestam on Lipposen sylikoira. Tämä Jan-Erik ajaa panslaavien etuja tukiessaan Paavo Lipposta, joka yrittänee jälleen Euroopan päämieheksi, ikäänkuin surkeille tasavaltalaispakoille päämiehen tehtävät automaattisesti lankeaisivat automaattisesti.
Enestam on kuitenkin sylikoira; hän uskoo, että kukaan ei sitä huomaa. Ainakaan germaanisen kansan asiaa Enestam ei Euroopassa aja. Suomessakin se on kyseenalaista ugripässien kumartelua. Enestam ajoi avoimesti slaavien etuja!
Kannatan EU:n tasavaltalaisen ja kansasta erillään olevan perustuslain hylkäämistä. EU ei tarvitse perustuslakia, vain poliittisen sopimuksen, jolla taataan sisäinen rauha.

Klasu EU-asioista:
Suomi ei tarvitse edustajaa Euroopan komissiossa tulevaisuudessa. Myös Suomen kieli on kiellettävä Eurooppalaisten kielten vastaisena ---
Ex-maolainen José tekee hyvän teon, jos jättää jo Suomen ulkopuolelle.
Odotamme määräyksiä, missä ukrit velvoitetaan kantamaan julkista merkkiä siitä, että on suomalais-ukri.

Klasu paljastaa Turun hovioikeuden laittomuudet:
Viskaali Atso Sinervolla on kaupparekisterissä Atso Sinervo - niminen lakifirma. Tämä on vastoin lakia, ja jos toimii viskaalina yksityisenä toiminta on kielletty. Atso Sinervo painaa kuitenkin omalla lakifirmallaan yksityisellä puolella ja on Turun hovioikeudessa ukrien asianajaja.
Ollaanhan se monesti nähty ja koettu; suomalais-ukreilla ei ole mitään tekemistä juristiikan kanssa ja hyvä muistaa vielä eräs seikka, että useat oikeustalot mm. Tampereen oikeustalo on syyllistynyt rikokseen koskien talon hallintaa, sisäministeriön mukaan.
Kansan syvä viha on oikeutettua ja ukrit tietävät sen; ei turhaa turvalaitteita tuotu Tampereelle vuoden 2001 alussa. Kriminaaleja pitää suojella, vaikka he suojelevat keskenään toisiaan eri loosien kautta.
Eipä silti ukrin (Atso Sinervo)rikollisesti esittelemä juttuni on nyt Euroopan tuomioistuimessa Luxemburgissa. Puoli-ukrilainen korvaussumma Suomen valtiolta 100.000. euroa, joka ollaan maksettu aikaisemmin häväistyskirjan julkaisemisesta.
Selvittämättömissä olosuhteissa kuoli syyttäjä Laapas marraskuussa 2003 ja hänen Saara-aviovaimo oli jutussani (Atso Sinervo rikollisesti esitteli) oikeusneuvoksena ja vapautti venäjän kielen opettajan ja slavistiikon tekemisistään, vaikka syyttäjä vaati rangaistusta.
Aviomiehen kuolema viikon päästä rikollisesti esitellyn (Atso Sinervo ei voi toimia esittelijänä, jos kaupparekisterissä on ukrinimellä Atso Sinervo-lakifirma)päätöksen päivämäärästä lienee tehnyt hyvää Saara Laapakselle? Varmasti.
Eikä varmasti ollut viimeinen syyttäjä tämä Laapas, joka kuoli hämärissä olosuhteissa. Varmasti lisää syyttäjien likvidointeja on Suomessa tilauksessa.
-Klasu
www.klaus-von-grewendorp.de.vu.
-UKRI ON SYNTYMÄSTÄÄN RIKOLLINEN-
- DIE UGRIS SIND UNTIERE-
P.S. Internet-hausta löytyy ukrinimi Atso Sinervo lakifirma ja syyttäjä Laapaksen (Saara Laapas aviomies) selvittämättömästä kuolemasta oli mm. turun Sanomissa viime vuoden lopulla.

Klasu jatkaa aiheesta:
Oliko syyttäjä Laapas ns. ennakkotapaus, että syyttäjiä aletaan löytämään kuolleena.
Mielestäni se oli ja näin pitää käsitellä ennakkotapauksen hengessä oikein syyttäjiä. Suurin osa tuomioistuinlaitoksen henkilöistä on rikollisia vrt. Atso Sinervo.
Taipumus rikollisuuteen on avointa vrt. oikeustalo skandaali, Sinervo voi jatkaa yksityispuolella ukrinimellään lakifirmaa jne.
Meidän on pidettävä syyttäjä Laapaksen kuolemaa ennakkotapauksena tapaoikeustyöskentelyssä.
VAROITTAJA

Klasu jatkaa aiheesta:
Turun hovioikeuden Atso Sinervo esittelee rikollisesti asioita! Hänellä löytyy kaupparekisterissä Atso Sinervo nimellä oma lakitoimisto.
Jos toimii hovioikeudessa, niin yksityisellä puolella toiminta on kielletty, lain mukaan. Tosin hovioikeus ja muut lain soveltajat oikeasta laista mitään välittävätkään, kuten alias Tarja Halonen.
On hyvä tietää, että minun tapauksessa Atso Sinervo vapautti venäjän kielen opettaja häirikön, slavistiikon, joka puursi allekirjoittaneesta internet-kirjan. Asian käsittely on kesken tästä johtuen vielä Luxemburgissa.
Saara Laapas allekirjoitti Atso Sinervon rikollisesti esittämän asian ja hänen aviomies, joka toimi syyttäjänä löydettiin kuolleena viikon päästä päätöksestä, missä ko. venäjän kielen opettajaa, slavistiikkoa syytettiin allekirjoittaneen kunnianloukkauksesta.
Miten Suomen ns. viranomaisiin voidaan luottaa ylipäätään, kun tällaista pääsee tapahtumaan. Kuka lähtee seuraavaksi? Seppo Lehto? Jorma Kokkonen? Mirja-Leena Mäkinen? Tuovi Hyvärinen?
En tiedä, mutta syyttäjä Laapas on ennakkotapaus, kuinka syyttäjiä tullaan kohtelemaan. Saara Laapas on ainakin saanut ajattelimisen aihetta. Saara Laapas vapautti ja salli kaiken allekirjoittaneen loukkaamisen.
Onko Saara Laapas kasaari juutalaisen alkuperää?
-Klasu

Klasu jatkaa aiheesta:
Turun hovioikeus kasaarijuutalaisten lymypaikka
Turun hovioikeus kielsi minun toimimasta syyttäjä omassa asiassa Tampereen maistraattia vastaan, joka väittää GREWENDORP nimen olevan kotimaisen kielen vastainen.
PL 118 § takaa Suomen valtion kansalaiselle syyttämisoikeuden, jos viranomainen soveltaa lakeja häneen väärin.
Liitin syyttämiskirjeeseen mm. suomi-ruotsi-suomi sanakirjasta otteet kohdista kreivi ja torppa.
Turun hovioikeus ei ottanut edes tutkittavaksi asiaa, vaikka kaikki asiapaperit olivat korkeimman viranomaisen vahvistamia jne.
MITÄ VOIMME TÄSTÄ PÄÄTELLÄ?
Ainakin sen, että Turun hovioikeus on kasaarijuutalaisten miehittämä laitos, joka ei välitä mm. perustuslaista ja sen kahdesta kohdasta mitään; eli syyttämisoikeudesta ja siitä, että ruotsi on toinen kotimainen kieli!
VAROKAA! KOSTO TULEE 100% VARMUUDELLA KAIKEN MAAILMAN PÄR STENBÄCKIEN (SAUDI-ARABIAN KUNINGASHUONEEN KAATAJA; edelletys päästä Stenbäckin politiikko kouluun on esittää propagandaa Saudi-Arabiaa vastaan)PERÄSSÄ HIIHTÄJILLE JA KASAARIJUUTALAISTEN JÄLKELÄISILLE!
Katsotaan kuka kyykyttää ketä ja hyvin pian! Tuloksia saatiin jo Europarlamentin paikkoja jaettaessa heinäkuussa 2004; ugreille ei mitään paikkoja! Sanomaamme uskotaan ja sitä kuunnellaan!
-Klasu

Klasu paljastaa Tampereen syyttäjänviraston laittomuudet:
Jouko Nurminen on mies, joka on johtava syyttäjä Tampereen syyttäjävirastossa, ns. sivukonttorissa.
Interhausta löytyy jo kansio, mihin on kerätty Jouko Nurmisen aikaisempia edesottamuksia, joilla ei ole mitään tekemistä juristiikan kanssa; esim. hän on määrännyt syytetyille omia puolustajiaan. Tämä kertoo jo hänen käsityksensä oikeudesta ja asemastaan. Oikeus-periaate, riippumaton, ei toimi perustana asioita järjesteltäessä.
Minun tapauksessa tämä "mies" (käyttäisin tässä kuvaavampaa sanaa Komsomol marionetti; eli toimii "kampita ja pukaroi-periaatteella") määräsi Jorma Kokkosen, joka syytti minua toisessa asiassahoitamaan asiaa, joka tuli Valtakunnansyyttäjävirastosta, jossa esitettiin prosessin käynnistämistä Tampereen maistraattia kohtaan syrjinnästä.
Pelkästään nämä kaksi tapausta kertoo ilmi selvästi minkä tasoinen tämä Jouko Nurminen on johtaja kyvyiltään ja oikeudenmukaisuuden tavoitteleminen asioissa perustana ei tule mitenkään ilmi asioiden asettelussa hänen toimissaan.
Käykää lukemassa kansio Jouko Nurmisesta internetistä ja siitä, miten hän hoitaa virkaansa.
-Klasu
P.S. Ei pidä luulla, että allekirjoittaja suostuu mihinkään ko. syyttäjäviraston projektien tuloksiin eli valtio saa haudata lopullisesti sakko saamisensa minulta ja Seppo Lehdon on turha odottaa mitään Jorma Kokkosen määräämiä korvauksia.
Päinvastoin, olen Etelä-Afrikasta löytänyt konsulttifirman, joka välittää kansainvälisesti palkkasotilaita mm. Internetissä. Laitan nyt sen verran rahaa tähän hankkeeseen ja ratkaisen asian sotilaallisesti. Katsotaan, kuinka ugrin kantti kestää.

Klasu jatkaa aiheesta:
Suomen kieli on kiellettävä hallinnollisesti Euroopan Unionissa pois, koska se ei kuulu sukulaisuhteella Euroopan kieliperheeseen.
Emme halua Eurooppaan Unionin kautta yhtään mitään ugrilaisia tapoja, koska ne eivät ole Euroopasta; sanoisin, että ne ovat lähinnä kasaarijuutalais-peräisiä ja analogiat muutenkin täsmää ajattelun ja ajatusten kanssa.
Roska kieli pois Euroopasta. Se on kiellettävä Euroopan kieliperheen vastaisena kielenä pois kokonaan Unionista.
-Klasu

Klasu jatkaa aiheesta:
Meitä kuullaan ugrien edesottamuksista!!!
Varmin merkki on se, että ei yhtään tärkeää ja avainpaikkaa suomalaisille ugripässeille Unionin Europarlamenttiin kesällä 2004.
Kotisivullani oleva FSB-juttu meni kevään 2003 aikana MEP:ien osoitteeseen ja sähköpostiin ja konservatiivien ryhmän jatkuvalla syötöllä, koska toisto takaa viestin perillemenon. Lisäksi Finlandisierung-käsite on hyvin tuttu poliittisista kirjoista. Kaikki tuntevat, mitä tämä tarkoittaa, paitsi ugri itse.
Ugrit ulos kokonaan Europarlamentista, koska eivät osaa olla ihmisiksi!
-Klasu

Klasu jatkaa aiheesta:
Leopard-panssarivaunujen kaupat heti jäihin ...
Tulen tekemään kaikkeni, että saksalaisen huippuaseteknologian tuonti Suomeen loppuu; ei varmasti keltään jäänyt huomiotta Itävaltaa ja Saksaa vastaan toimeenpantu sotilasharjoitus 6.6.2004. Tämmöinen maa ei tarvitse aseita Saksalta.
Tulen esittämään asian Moltkelle (NATO:ssa Saksan edustaja) ja Saksan puolustusministeri Peter Struckille liittäen ko. sotilasmanövereitä uutisoinnin Suomesta ja ehdottaen kauppojen katkaisemista.
Perustelen myös asiaa germaanien kohtelulla mm. 1945 laittomasti takavarikoitu omaisuus on yhä palauttamatta ja ugrit eivät ole ihmisiksi toisia kohtaan.
ASEKAUPAT UGRIEN KANSSA POIKKI!
T. Klasu

Graalin Ritarin tiedoksianto:
Metsästyskausi on alkanut! Aseet vedetty esiin!
Aivan niinkuin Manfred v. Richthofen tai Illu Juutilainen toimivat sodissa metsästyskautemme on jo alkanut.
Ja hyökkäyksessä tai metsästyksessä armoa ei jaella! Vastustajan eliminoiti on tärkeintä. Metsästämisen ilo on varsin suurta ja varsinkin niiden ugrien keskuudessa, jotka kumartavat erään valtionpäämiehen naisen ugri-kasvoja. Sukupuolella ei ole näin ollen mitään vaikutusta; kaikkea metsästetään nyt vailla armoa!Nainen tai mies: kiväärin kuula päähän tms.
Metsästämme kaikki ja erityisesti pahoja verivihollisiamme: mm. Mirja-Leena Mäkinen & hänen oikeudelliset 0-lautamiehet, Seppo LEHTO & Tanja Siirtola, Seppo Mattila jne. kaikki kelpaavat saaliiksi. Kaikkia kohdellaan riistana. Metsästys on alkanut!
Emme viitsi edes toistaa nimiä, (kuka moista paskaa viitsii kirjoittaa tai lausua), mutta jokainen Turun hovioikeuden jäsen metsästetään paikalle osuessaan tai sitten haemme tilille myöhemmin. Erityisesti Atso Sinervo.
Etelä-Afrikassa toimii ammattisotilaiden konsullti-firma ja sitä käytetään nyt tai 10 vuoden sisällä. Metsästys jatkuu ... Pääasia on se, että metsätys saa yhä jatkua. Heh! Tämä on hyvin hauskaa vetää ugrit tilille tekemisistään.
Metsästyskausi on alkanut! Se kestänee seuraavat 50 vuotta ja armoa tässä metsästyksessä ei tunneta.
T: Graalin Ritari
Rennes-le-Chateu
Motto: "Verta Kiuluun"
- Illu Juutilainen, tupla Mannerheim-Risttin ritari vuonna 1941 syksyllä.

Graalin Ritari kritisoi ugrilaisia lautamiehiä:
Lautamiehet; ihan kuin hippaa leikkivät ala-koululaiset!
Muuten ugri-lautamiehistä puhuttaessa. Ensin he leikkivät hippaa keskenään kuka pääsee pelleksi pellen viereen tuomioistuimiin. Sitten he siellä monitoroivat juttuja, eivätkä tee mitään.
Sielun elämää; kaikki tyydytetty, kun saavat istua tuomarinsa vieressä. En tunne yhtäkään tapausta, missä lautamiehet olisivat kääntäneet tuomaria. Ja olen puhunut ammattilaisten kanssa (En Atso Sinervo)
Historian kalavelkoja maksattaessa mm., jääkärien kuoleman tuomiot, kenraali Airon n. 3 vuoden laiton pidätys, asekätkentäjuttu jne. Näitähän riittää. Niin voitaiisiin ripustaa pari tuomaria narun päähän? Katsotaan, kuinka hanakkaa heidän osanottonsa on sitten sen jälkeen politiikkaan?
Myös kertasinko on kätevä ase ja helposti saatavissa.
Graalin Ritari
--- "Minä laitan Teidät kaikki kuriin" - Mirja-Leena Mäkinen 22.9.2003 ---
KOMMENTTI: Tällä tavoin tuomioistuimet ymmärtävät itsensä ja he luulevat leikkivät 100% valtiomahtia. Parin tuomarin hirttäminen tai sinkohyökkäys ei tekisi pahaa kurin palautuksessa. Sinko hyökkäys voi olla hyvinkin lähellä!

Kaarle Suuri uhkaa ugreja:
THE TIME IS OVER UGRIS!
Suomalais-ugrit ovat suoraan veriperimältään kasaarijuutalaisten jälkeläisiä alenevassa polvessa; maantiede vahvistaa asian ja se, mistä he ugrit kertovat itse tulevan Suomenniemelle.
Analogiat suunnattoman ilkeään juutalaisuuteen (bolsevikit olivat kasaarijuutalaisia) eivät lopu tähän. Ugrithan ovat täysin ilkeitä epäeläimiä, jotka kertovat polveutuvansa apinasta koulukirjoissaan.
Ugrit saivat I maailmansodan jälkeen oman valtion 1917. Israel sai taas 1948 oman valtion. Analogia pitää maailmanhistoriallisesti; veriperimä todistuu alenevassa polvessa. Ugrit ovat vereltään kasaarijuutalaisia. He ovat luonteeltaan yhtä pahoja kuin kasaarijuutalaiset.
Tosin ugrit eivät itsenäistä valtiota itse järjestäneet (mitä he olisivat itse joskus tehneet tai antaneet toisten itse rauhassa tehdä?), vaan tuomitsivat oikeuslaitoksessaan kuolemaan maanpettureina ne, jotka halusivat maan vapaaksi slaaveista. Jokaisen jääkärin, joka lähti Saksan armeijaan.
Väkimäärät täsmäävät myös: Ugrit kertovat että heitä on n. 6 miljoonaa eli yhtä paljon kuin Israelissa ihmisiä. Todistaa veri sukulaissuhdetta alenevassa polvessa tämäkin, siinä kun itsenäisen valtion saama hetki.
Kannattaa tarkkailla myös ugrien ulkonäköä ja heidän yleistä ilkeyttä ja pahuutta luonteessa. Tämäkin täsmää kasaarijuutalaisten kanssa. Jos Eurooppa joutuu vielä kerran sotaan, niin olkaa varmoja suomalais-ugri ei esiinny sen jälkeen enää ns. Suomenniemellä!
The Time is over Ugri!
- Kaarle Suuri

Klasu kritisoi presidentti Halosta:
Tarja Halosen naama, tyypillinen ugri-kasaarijutsku naama
Voiko joku olla eri mieltä Tarja Halosen naaman rotuominaisuuksista? Ne viittaavat suoraan ugriin ja näin ollen kasaarijutskuun.
Huomattavaa, että mielipiteet yhtenevät myös ugrin ja kasaarijuutalaisten kanssa. Kasaarijuutalaiset bolsujen ydintä ja eipä Halosen yhteiskunnalliset mielipiteet heitä eroa. Rotuominaiset ugri-kasvot korreloivat primitiivisten mielipiteitten kanssa.
Kun sotaharjoituksia pidetään Halonen-armeijalla mm. 6.6.2004 vihollinen on Saksa ja Itävalta ja kun veteraani-päivänä puhutaan puhutaan vain sodasta Saksaa vastaan lokakuisin.
Muihin tilaisuuksiin Halonen ei tule. Sekin on kannanotto.
Ugri- ja kasaarijuutalainen kannanotto.
Kasaarijutkuu Kasaarijutkuu Kasaarijutkuu Kasaarijutkuu Kasaarijutkuu Kasaarijutkuu

Klasu varoittaa Tampereen oikeustaloa:
Uusi Kristalliyö [Kristallnacht] Tampereen oikeustalolla?
VALMISTAUTUKAA UUTEEN KRISTALLIYÖHÖN TAMPEREEN OIKEUSTALOLLA!
Alkakaamme valmistautumaan uuteen [die neue KRISTALLNACHT]Tampereen Oikeustalolla!
Olen tutkinut jo monia menetelmiä mm. ruuan / kahvin myrkyttämistä, sariinikaasun käyttöä, sinkoa, autopommia. Näitähän eri keinoja riittää komean kristalliyön järjestämiseen Tampereen oikeustalolla.
Samassa yhteydessä haetaan eri syyttäjiä ja tuomareita, jotka laitetaan hengiltä; nimet sellaiset, kuin Mirja-Leena Mäkinen, FSB Jorma Kokkonen, Aulikki Stenbäck, Olli Veneskoski jne. saavat sitä, mitä ovat tilanneet.
Ruumiit jätetään oikeustalon rapuilla varoitukseksi.
Tässä samassa yhteydessä teemme muutamia hankalien ihmisten teloituksia mm. Seppo Lehto, Tanja siirtola & kumppanit. Joukossa on muutama poliisikin, jolla annamme tilaisuuden päästä Tarja Halosen päälle ennen tuomion täytäntöönpanoa.
ME OLEMME KRISTALLIYÖNÄ YLIN TUOMARI JA ME LAITAMME TUOMIOT TÄYTÄNTÖÖN SILLÄ TEHOKKUUDELLA, MIKÄ ON MEILLE TYYPILLISTÄ!!!

Legioona kersantti uhkaa Lehtoa:
Haetko Lehto lähestymiskieltoa lyijymyrkytystä vastaan?
Uskon, että Olli Saunanoja myöntäisi sen! Hän on kuitenkin Espoossa: Täällä Sinun on tyytyminen vain Mirja-Leena Mäkiseen, josta tehdään pian makkaraa ja FSB Jorma Kokkoseen, josta ei tiedetä mitään.
Eiköhän lähestymiskielto irtoa!
Lyijymyrkytys on erittäin tappavaa!
IME SYANIDI-PILLERI SAATANAN PUNIKKI LEHTO-PASKA!
Saatanan kasaarijuutalaisten jälkeläinen siinä missä kaiken maailman mäkiset ja kokkoset tai nurmiset. Ai perkele, kun Teidät saadaan sihtiin. Siinä näette kumpi voittaa lakikirja vai ase!
2500 euroa menee ammattitappajalle, joka tekee Teistä kaikista koiranmakkaraa!!! Ennemmin tai myöhemmin. Punikki-kasaarit eivät muuta tarvitse.

Legioona kersantti uhkaa syyttäjä Kokkosta:
Kasaarijutkujen kunkku - Syyttäjä terroristi Jorma Kokkonen
JORMA KOKKONEN ON PASKALLE HAISEVA TERRORISTI KASAARIJUUTALAINEN! KASAARIJUUTALAISET OLIVAT BOLSEVIKKI-TERRORISTEJA JA KASAARIJUUTALAISET OVAT TYÖSSÄÄN TERRORISTEJA TUKEVIA PASKA-SINTTEJÄ ELI UGRI-TUMPPEJA TÄNÄÄN
Kuuntele Jorma Kokkonen, kuinka taustaääni puhuu 13.sukujuurestasi. Jorma Kokkonen, Sinä olet kasaarijuutalaisten jälkeläinen. Kasaarijuutalaiset menivät terroristien puolelle 1918 Suomessa, niinkuin Venäjällä. Ja sinä Saatanan KASAARIjutku, toimit samallalailla työssäsi kiistattomasti terroristien puolella. Kun veri on kerran pilaantunut se ei korjaannu.
Oletko koskaan ajatellut juuresi alkuperää? Syvemmin, haiseva terroristi kasaarijutku? Sinä olet todella terroristi kasaarijuutalaisten jälkeläinen, koska olet umpi udmurtti-ugri, joka puolustaa ugri-terroristeja. Saatanan ugri-tumppi! Sen suomalais-ugrilaisuutesi olet kirjallisesti todistanut. Monta kertaa. Se maksaa ja henkesi, mikäli tapauksessasi hengestä voidaan puhua? Pääsi olet laittanut hirttosilmukkaan, joka kiristyy koko ajan, terroristi kasaarijutku.
Saatanan kasaarijutkujen kuningas - Jorma Kokkonen! Sinusta tehdään eläimille makkaraa heti, kun aika on oikea. Se aika tulee! Se aika tulee, jolloin sovitat korkojen kanssa tekemisesi, Saatanan haiseva 13. sukujuuren terroristeja puolustava terroristi-paskansyöjä! Sitä ei pysty estämään toinen samanlainen kasaarijutku Jouko Nurminen tai kolmas kasaarijutku Mirja-Leena Mäkinen. Kaikki 13.juuresta. SAATANAN KASAARIJUTKUT!!! BOLSEVIKKI PUPPEJA SUORAAN OIKEASSA ELÄMÄSSÄ!
KAIKKI TERRORISMIA PUOLUSTAVIA KASAARIJUTKUJA. Kun veri on saastunut se ei puhdistu. 13. sukujuuresta puhutaan; kasaarijuutalaisista, joista suomalais-ugri suoraan polveutuvat.
Välit selvitetään asein, Saatanan terroristi kasaarijutku! Sota terroria vastaan. Teidät nitistettiin täällä vuonna 1918 ja se nujertaminen voidaan tehdä uudestaan, kun olette lähteneet jälleen terrorin tielle.
Mitä helvetin 13. paskoja Te olette: Rauhallisten ihmisten häiritsijöitä eri terroristien kanssa. 13.sukujuuri istuu syvässä, Saatanan Kasaarijutku kuningas.
Kun saamme Teidät tai omaisenne kiinni Te olette pelkkää makkaraa muutamien sekuntien päästä. Bolsujen äpärät ei täällä kauaa laulujaan laulele.
KUOLEMA KASAARIJUUTALAISTERRORISTEILLE: JORMA KOKKONEN HETI TAVATTAESSA KÖYDEN PÄÄHÄN HIRTETTYNÄ APUREINEEN.
KOSTO TULEE AJALLAAN JA KOHDALLAAN JA JOLLAKIN KEINOLLA. YRITÄ SEURAAVAKSI VAIKKA LYIJYMYRKYTYSTÄ VASTAAN LÄHESTYMISKIELTOA SE VOI ONNISTUA!
-Legioona kersantti

Lehdon tiedote Petteri Jussilan hukkumisen tiimoilta:
Breaking news 1.8.2004 Petteri Jussilan maanpäällinen edustaja Seppo Lehto asettuu tukemaan Jutta Jussilan vaatimuksia: http://home.thirdage.com/politics/seppolehto
Petteri Jussilan kuolinsyy varmistumassa Ryssän mafian palkkamurhaksi
( toimittajina: Seppo Kuisma (kgb/fsb) ja Leonid Willevich Laakso KGB/FSB / Ria Novost-Helsinki )
Alustavissa tutkimuksissa on ilmennyt ylöjärveläisen ternimaitokapselikeisari Petteri Jussilan äkillisen hukkumisen taustaksi todennäköisin syy eli se ettei Petteri Jussila ollut suostunut maksamaan suojelurahoja ternimaitoliiketoimista Pietarin ja Moskovan mafiosoille, vaan Petteri Jussila oli kieltäytynyt kuin Suomi talvisodan alla aiheettomista luovutuksista ja kiristyksistä.
Ylöjärven Ryydynpohjasta oli havaittu hukuttamisen jälkeisinä tunteina poistuneen useita ladoja täynnä ryssiä, jotka olivat nauraneet paskaisesti ja heittäneet kuppaset sukeltajantamineensa nokkospöheikköön. Lisäksi oli havaittu hukuttajatiimin harjoittaneen miesseksiä keskenään pusikosta löytyneiden revenneiden kortonkien perusteella. DNA-kokeiden perusteella on todettu sperma- ja anusjäämien perusteella joukkion olevan slaavilaisperäisiä Moskovan alueelta.
Tätä näyttöä tukee myös julkisuuteen vuotaneet huhut siitä, että Petteri Jussila olisi kieltäynyt useaan otteeseen maksamasta suojelurahoja ternnimaitokapseliliiketoimista paviaanikoira Vladimir Putinin käskystä toimiville Pietarin ja Moskovan mafiosoille. Kuten tiedämme tämä kiristys- ja mafiatoiminta noudattaa Moskovan kerrostaloräjähdyksiä 1999 myöten täysin KGB:n/FSB:n toimintakoodia, johon yritetään epätoivoisesti syyllistää täysin viattomia tsetseenejä.
Ternimaitokapselikeisarin leski Jutta Jussila vaatinee kostoa niin saastaisen miehittäjämme Ryssän mafiosoille Petteri Jussilan hukuttamisesta Ryydynpohjaan Ylöjärvellä, kuin miehittäjä-Ryssälle kansakuntamme aiheettomista riistotoimista ja miehityksistä vuodesta 1944 alkaen. Alustavien tietojen mukaan Jutta Jussila asettunee myös ehdolle seuraavissa vaaleissa tukemaan näitä vaatimuksia ajavia tahoja.
Odotamme EU:n ja Suomen rikollisten mafiosojen luovutuspyyntöä lähiaikoina, jotta syylliset saadaan edesvastuuseen rikollisesta Petteri Jussilan hukuttamisestaan. ( Tiedämmehän tosin etukäteen että sotarikollinen Ryssä laistaa kansainvälisestä yhteistyöstä silloin kun on kyse heidän rikollisista murhaajistaan mm. neuvostopartisaanit viime sotien ajoilta tai ulkomailla tapahtuneet palkkamurhat viimeaikoina, joissa kiistäneet osallisuutensa )
( Palaute: Ria Novost-Hki )
PS: Tapaus vapaasti uutisoitavissa: / tapauksen järkyttävyyden takia

Lehto kritisoi punikkisukuja:
Kokkosen, Nurmisen ja Mäkisen suvut sodan aikana?
Palstalla on esiintynyt syyttäjä Jorma Kokkonen, syyttäjä Jouko Nurminen ja tuomari Mirja-Leena Mäkinen.
Tietääkö kukaan, missä ko. sukujen jäsenet olivat vaikka viime sotien aikana? Siis vain viime sotien aikana. Nimet ovat täysin anonyymia, eikä sano mitään. Ei yhtään mitään ja tunnen sotahistorian hyvin.
Jorma Kokkonenhan suojelee terroristi Seppo Lehtoa ja luonteen piirteet viittaavat kasaarijutskuun. Suku lienee ollut punikkia, koska kaikki täsmää?
Jouko Nurminen taas ei pysty esimies tehtävissään erottamaan asioita keskenään; syyttäjien esimiehenä hän on valinnut syytetyille omia puolustusasianajajia (!) ja minun tapauksessa hän ei ollut selvillä, mitä jääviys tarkoittaa. Hän siirsi minun juttuni, jossa perustuslaki takaa oikeuteni suoraan Jorma Kokkoselle, joka oli asiaani jäävi.
Tässä nähdään, että oikeuden perusasioilla ei ole mitään tekemistä Tampereen Käräjäoikeuden kanssa. Jouko Nurminen taas vastaa Kokkosen tekemisistä. Molempien IQ [ÄO] ei voi nousta korkeaksi. En ole aikaisemmin tällaisia idiootteja tavannut.
Tietääkö kukaan, missä Jouko Nurmisen suku oli sota-aikana? Mitään en ole löytänyt, ilmeisesti yhtä anonyymia sota-aikanakin?
Entä terroristeja suojeleva tuomari Mirja-Leena Mäkinen? Missä oli suku sota-aikana?
Jyvät erottuvat akanoista; puollan voimakkaita sotilastoimia ja toimenpiteitä ko. terroristeja suojelevia tahoja kohtaan: Nurminen, Kokkonen ja Mäkinen.
Sota-aikana tämä on luonnollista.
-Klasu

Klasu jatkaa aiheesta:
Ulkomaalaiset häiritsevät jälleen Seppo Lehtoa:
http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/Rikosilmoitus210704.html
[Huomaa: Seppo Lehto kumppaniensa Kokkosen, Nurmisen ja Mäkisen kanssa lukee germaanit ulkomaalaisiksi]
Mitä voimme sanoa Lehdon perimästä? Kehotan lukemaan muukalaislegioonan veteraanin ja kirjailija Artur Koestlerin 13. sukujuuri-kirjan, joka käsittelee kasaarivaltakuntaa. Tämän valtakunnan alueelta suomalais-ugrit kertovat itse tulleensa Suomeen.
Hah ... Oikea pohjoismainen sukuperä Kasaarivaltakunnan itäalueelta ja Volgalta. Kasaarijuutalaiet olivat kovimpia bolsuja ja suomalais-ugrit sitä samoin Suomessa. Sukulaisuusuhde on niin ilmeinen, että sitä ei ole kukaan asiantuntija kieltänyt, kun asian olen ottanut puheeksi.
Huomaatte, kuinka oikeuslaitoksen kasaarijuutalaiset tarttuvat rotuveljensä Seppo Lehdon ilmoituksiin. Kyllä Jouko Nurminen tuon ilmoituksen taas Jorma Kokkoselle järjestää ... odottakaa vaan.
Terroristin suojeleminen käy syyttäjälaitokselta niin helposti, mutta kun sukuperä on kasaarijuutalainen, niin terrori on syvästi veressä ja sitä ei erotakaan työssä. Mitähän Jouko Nurmisen IQ:lla edes pystyy erottamaan, jos huomio hänen edesottamuksensa?
T: Klasu

Klasu kritisoi germaanivastaisuutta:
Voi, voi, ... 1.8.2004 taas kerran itkettiin yhdessä ja kaikkien kesken telkussa kuinka pahoja germaanit ovat. Ihan sydäntä särkee.
Ensin vähän Varsovan kansannoususta (Puola, joka oli valmis hyökkäämään Saksaan viimeiset 40 vuotta II maailmasodan jälkeen pää Varsovan Liiton alueena)ja sitä, kuinka pahat germaanit tappoivat yli 200.000. puolalaista. Lukujen suhteen ei kannata olla niin tarkkoina, kunhan anti-germaanisen asenteen pääsee todistamaan jossakin tavalla kuin Seppo Lehto, Jouko Nurminen tai Jorma Kokkonen.
Fakta on se, että koko Itä-Saksa on Puolan hallinnassa tänään ja alueen väestö oli sama kun yhteensä kaikkien pohjoismaiden valtioiden asukasmäärä tänään. Ei puhuta korvauksista germaaneille, mutta ko. alueiden kärsimät tuhot lasketaankin Puolan kärsimiksi tuhoiksi(!) Näin pitkälle se valhe menee.
Eikä Puolan Presidentti Pildulskin kartat Rein Puolan länsirajana ole ollut olemassakaan, saati Veri Sunnuntaita jne. Suomihan kohtelee ihan samoin germaaneja kuin Puola (vrt. Jorma Kokkonen, Jouko Nurminen, Käräjäoikeus, Hovioikeus, koska ovat kasaarijuutalaisia ja slaaveja, tai mitä ties ugreja, joilla ei ollut edes sukuja)ei siis mitääm juridisia oikeuksia, jotka ovat perustuslakiin kirjattu, kun kasaarijutku, ugripässi tai slaavi lakia soveltaa. Ja se on heille moraalisesti täysin oikein soveltaa lakia niin kuin laki ei koskisi germaaneja. Onhan tämä nähty yhdessä heidän naurettavien valheiden kanssa.
Yhteen ääneen taas itkettiin, kuinka pahoja germaanit ovat samalla, kun ko. Puolan maa miehittää koko Itä-Saksaa.
Jesse Owens valheen toistaminen taas vielä kerran kruunasi paskan jauhamisen ja itkun 1.8.2004; Olympia komitean Presidentti oli muinoin kieltänyt Hitleriä enää ottamasta urheilijoita vastaan tai kättelemästä heitä 1936. Tämä löytyy USA:n kisaselostuksessakin, miksi Owensia ei enää kätelty. Siitä huolimatta, vaikka totuuus on täysin eri piti valheita jatkaa ---
Niin virallisen Suomen mukaan tanskalaisia vapaaehtoisia ei ollut talvisodassa, kun ne taskalaiset ovat niin pahoja.
Menkää nyt itkemään yhdessä oikein kunnolla valheita. Se kruunaa slaavilais-ugrilaisen mielenne.
-Klasu

Sylvain Kipré lähestyy Lehtoa:
Dear Mr Seppo Lehto,
This is Sylvain Kipré, the one you so-call Negro. I am not your Negro or your slave.
I have kindly told you twice to remove my name from your forum and website but you seem to be difficult. I have never been your friend and we have never communicated but you use my name for your political purposes and ambitions. Why do you use me for your political purposes? I have never discussed with you and you tell lies about me.
You have all the time identified yourself as Hitler or Neo-Nazi in all your websites and political views but please don't use me and quote me in all your activities.
I have already contacted several police officers and newspapers in Tampere and Helsinki. I am also bringing this case to the Finnish Parliament (Eduskunta) because you represent a potential threat for immigrants and the ethnic minorities living peacefully in Finland with their hosting Finns. I am telling you that you do not neither possess the formula of democracy nor obtain the rights to threaten and persecute the ethnic minorities living in Finland.
I have sent you earlier an e-mail personally addressed to you but you don't want to give up to post racist messages about me on the internet. It seems that it is a provocation or a challenge.
I am going to publish all your racist activities in Finnish newspapers by next week and I will make sure the ethnic minorities will be informed as well. I will also inform the President Mrs Tarja Halonen, Finnish Parliament and the Government as well because no one wants nowadays Neo-Nazism in the world. History says so.
If by next week Monday you do NOT remove all the information regarding from your forum and internet, we two (Lehto and Kipre) will be popular in Finland and the world. We will be probably popular because I will contact the UN, European Union, Amnesty International and all Human Rights organizations. In addition, I will inform BBC, CNN, AFP, Radio Canada, Der Zeitum, Le Monde and all the big media to make it public.
The truth is, you are not the first White person in this world and second you are not the best White person either.
Wait and see.
My best regards to you and have a nice summer.
Sylvain Kipré
Afro-Finnish

Lehto vastaa:
Press release 5.8.2004
Dear Sylvain - Nobody doesn`t belive your lies about Seppo Lehto
Neekeri on neekeri, siinä kuin ryssä on ryssä, ei kukaan ominaispainolleen voi:) kaikessa ystävyydessä.
Muistaakseni sait hyvänolon tunteen kun esittelin sinulle Tarja Halosen vittu-karikatyyria ja hänen roikkuvia ryssäläisiä häpyhuuliaankin:). Nyt ko. kuva on poistettu tilapäisesti, mutta uskon, että vihreät anarkistit ja muut, jotka vastustavat Ottavawan miinakieltosopimusta vuodelta 1999 (muistaakseni), laittanevat ko. herättelevän Tarja Halosen vittukuvan uudelleen levitykseen jalkaväkimiinan kera.
Toivomus on että nämä isänmaalliset anarkistit laittavat myös Ottavan miiinasopimusta vastustavan kansalaisadressin ko. kuvan yhteyteen. Allekirjoituksella voitaisiin vastustaa Tarja Halosen ja UM:n ajamaa älytöntä ryssäläistä ja miehittäjä-Ryssää palvelevaa miinakieltoa.
Esim. otsikointi tyyliin: Kumpi on uskottampaa maanpuolustusta? Tarja Halonen ryssäläinen vittu levällään vai suomalainen jalkaväkimiina?
( Sopinee kysyä montako miehittäjä-Ryssän jalkaväkiyksikköä pysähtyy vetelemään kuivia Tarjan KGB-vittuun, kun voi edetä vapaasti silvottuun tynkä-Suomeen? - Olisiko sittenkin uskottavampaa maanpuolustusta luottaa omiin suomalaisiin jalkaväkimiinoihin uskottavana pelotteena? )
Ystävällisesti Seppo Lehto - miehitettyjen alueiden palauttaja Isänmaan Asialla r.y.

Tohtori Paha kritisoi syyttäjä Nurmista:
Linkatkaa linkki johtavasta kihlakunnansyyttäjä Jouko Nurmisesta, joka suojelee lainsa voimalla pedofiileja.
http://groups.msn.com/OTnet/tampereenpedofiilit.msnw
Asia ei ole kovin uusi oikeuslaitoksessa, sillä Kuopion hovioikeus vapautti pedofiilin keväällä 2004.
Jouko Nurmisen aloitteesta ja tuella käynnistettiin mm. Seppo Lehto - oikeudenkäynti ja ... Klasua vastaan.
T: Tohtori Paha

Martin Borman Jr. kommentoi:
Mitä kieltä sinä oikein osaat kun et suomeakaan?
"lainsa voimalla..."
Saitilla esiintyvän opettajan on ruvettava yksityisopettajaksesi. Onneksi tunnette jo entuudestaan.

Klasu vastaa:
Onko täällä Halla-aho? Bormann kirjoitetaan -nn, ei -n
Pikku-Slaaviopettaja taas vauhdissa?
:Siis Bormann, ei Borman.
Etpä ole ainut ugri, joka ei hallitse sukunimi logiikkaa.
Mitä tulee pikku-Halla-ahon muihin juttuihin, ne voi jättää täysin omaan arvoonsa. Kuka oli muuten se pappasi, joka oli sodassa? O.W. Kuusisen soturi: Antti Rokka? Muuten Martin Bormann Jr. on pastori ollut ja ei mitään yhteyksiä Jussi Halla-ahon jäljittämiin tahoihin. Joten yritä keksiä jotain parempia satuja, joita toimitat oikeuteen. Martin Bormann Jr. ei oikein auta, jos tietää miehen.
Joten se siitä taas pikku-Halla-aho. Muuten kotisivulleni ilmestyy piahkoin vastine luettuani Gerd-Klaus Kaltenbrunnerin (-39) Eliitti-kirjan.
Muuten Helmut Kohl vastaanottaa yhä pikku Jussi Halla-ahon tapaisia kirjoituksia eli täysin häiriintyneitä kirjeitä luokkaa olette uusi Adolf Hitler.
-Klasu
P.S. Kannattaisi mennä mielentilatutkimukseen pikku Jussi Halla-aho. Olet häirikkö, tämä on germaaninen palsta, ei ugrilainen tai slaavilainen.

Klasu jatkaa aiheesta:
Näkisittepä Halla-ahon kirjoitukset Helsingin hovioikeuteen!
Sivari-"Mies" on ihan varma voitostaan ja tässä jotakin 100% subjektiivista sanastoa pikku-Halla-ahon oikeuskirjoituksista.
[Kirjoituksen aksentin perusteella hän luulee oikeasti, että minä olen hänen oppilas. Siis opiskelisin venäjää yliopistossa pääaineena! Näin hän kirjoittaa oikeuteen. Tälle sairaudelle on oma termi ja se kuuluu kokonaisuuteen, mikä todistettiin oikeudessa 4.6.2003 koskien Halla-ahon mieletilaa. Asia todistettu valaehtoisesti.]
Tässä jotain pikku Halla-ahon subjektiivisia ilmauksia hovioikeuteen vastaajasta, suunnattoman voiton riemuisena, vaikka lainvoimaista päätöstä ei ole tullut.
*Vastapuoli hourailee.
*Vastapuolella ei ole enää minulle mitään tarjottavaa
*Vastapuoli kuuluu mielentilatutkimukseen.
*Olen tehnyt CD-levyn vastaajasta sen takia, että hän lopettaisi jatkuvan häiriköinnin.
*Tämä CD-levyn aineisto ei ole mitään rikosmateriaalia [asia vireillä käsittelyssä Euroopan tuomioistuimessa]
JNE.
- Sivarin, häirikön (mitä slavistikko tekkee germaani-palstalla?) ja pikku-Halla-ahon sanallista litanniaa voisi jatkaa loputtomiin, mutta on parempaakin tekemistä, kun analysoida jonkun slavistikon, venäjän kielen opettaja pikku Halla-ahon fakki-idiootti juttuja.
Miksi et muuten suorittanut asepalvelustasi?
Liittyikö se todistettuun hermosairauteesi?

Klasu jatkaa aiheesta:
HALLA-AHON KÄSITYS HÄIRIKÖINNISTÄ?
Olet Helsingin hovioikeuteen sanonut, että alkukeväästä 2004 valmistamasi ja levityksessä oleva CD:n levyn teko, siis säköisessä muodossa oleva kirja, perustuu minun häiriköinnin lopettamiseen.
Voitko kertoa, mitä häiriköinti on? Et analysoinut sitä hovioikeuteen, kuten et myöskään vaatimustasi minun lähettämiseksi psykiatriseen hoitoon. Odottaisi edes perusteet asioihin, kun tuollaista esittää, jos se on tarkoitettu vakavasti otettavaksi.
Rohkenen väittää, että Te elätte kroonisessa häiriötilassa. Perustan asian seuraavasti.
Olet puhunut suureen ääneen asumisesta. Monesti; tosin en tiedä, miksi olet kiinnostunut asumisestani, ja sillä tavoin, kuten olet ollut?
KYSYN: Onko häiriköintiä, että Suomessa mm. Tampereella maksaa laitakaupungin yksiö 75.000. euroa ja Mouhijärven vanhan puulämmitteisen puutalon yläkerrasta pyydetään 70.000. euroa? Kangasalalla 3500 neliön tontti, mihin ei ole rakennuslupaa 58.000. euroa (luvan voi hakea, jos arvonnassa voittaa: Suomessahan sos.dem. kaikin keinoin rajoittaa omistusasumista, joka pitää torjua rakennuslupien kiellolla ja äärettöminä asuntohintoina. Sairasta? Häiriköintiä?)
Esitän, että tämä on yhtä suurta kroonista häiriötilaa, joka kollektiivisesti vallitsee ja kaikkien sen hyväksymänä Suomessa. Myös Leninin ja Stalinin muiston julkinen palvonta: Palvonta, johon laitetaan vuodessa satoja tuhansia euroja valtion varoista. Näin syvälle Stalinin ja Leninin oppien kunnioitus on Suomessa mennyt.
No niin, Saksassa Brandenburgissa n. 60 kilometriä Berliinistä asuttava (kuvan olet nähnyt ja asunnon yläkerrassa saa pitää vuokralaisia, tiedäthän kuinka tarkkoja Saksassa ollaan puhtaudesta ja kunnosta) 7500 neliön tontilla suuri n. 300 neliön asuinpinta-alan asuttava kartano 60.000. euroa. Muita oheismaksuja ei ole kauppahinnassa. Tämä ei ole poikkeus, vaan yksi esimerkki sadoista kohteista, niinkuin edelliset esimerkit häiriötilasta. Häiriötilassa häiriköiinnin tuloksena Suomen asuntojen hinnat ovat sellaiset, että kenelläkään ei ole niihin varaa. Tämä on tarkoituksella, jotta tietty politiikkaa onnistuisi. Miten muuten? Onko tämä häiriköintiä? Kansan elinehtojen harkittu kaventaminen?
Jos ajatellaan mm. Nordrhein-Westfalenin vuokramarkkinoita, niin 1960-luvulla valmistuneesta talosta 45 neliön kaksio parvekkeella 165 euroa/kk. Ei muita maksuja normaaliin asumiseen. Eli hintataso ei johdu mistään Saksan asuntotilanteesta tms. Analogia pätee myös autoihin ja niiden hintoihin Saksassa.
No joo, olen tietoinen, koska muistan hyvin, että mm. 1978 saksalainen lääkintäryhmä oli mukana Norjan sotaharjoituksissa. Jotkut suomalaiset esittivät Kekkosen hyväksymänä sotilasneuvotteluiden aloittamista venäläisten kanssa Saksan vaarasta. Saksa on tämän kroonisen häiriö Suomen vihollinen. Siksi myös 6.6.2004 sotaharjoitus Saksaa vastaan Lapissa.
Viranomaisille riittää kyllä minusta ilmiantajia; en oikein tiedä, miksi minusta pitää tehdä jopa verottajalle ilmiantoja? Piiri on niin pieni, mistä nämä ilmoitukset minusta lähtee. Tietysti, jotkut täysin normaalielämästä ulkona olevat, kuten mm. Jouko Nurminen, joka ei tiedä työskentelyssään kuka on Tanskan kuningatar, puuttuu asiaan ja käyttää terroristeja minua vastaan ja järjestää minua vastaan Seppo Lehtoa hyväksi käyttäen oikeudenkäynnin Tanskan entisessä siirtomaassa. Asia on täysin hallinnassa.
Tosin ilmianto verottajalle hämmästyttää. Halla-aho on kertonut minun asuvan halvassa yksiössä ja selvittänyt hovioikeuteen, että minulla ei ole mitään tarjottavaa ennakolta hänelle. Miksi sitten tehdä ilmianto verottajalle, kun tämä on tilanne?
Minusta alkaa kyllä tuntua, että suomalais-ugrit ovat suurimpia häiriköitä ja ei tarvitse muuta, kuin katsoa mm. Ruotsin rikollistilastoon, missä suomalais-ugrit ovat sijalla numero 1 mm. Tukholman kaupungissa.
Puheet, että olisin esittänyt oikeasti Sten Kristensenin vapauttamista ei pidä myös paikkaansa. Minulla on sentään vielä jäljellä subjektiivisesti oma oikeudentunto ja osaan määrittää, mikä on oikein ja mikä väärin. Toisen tappaminen ei sitä ole, vaikka Suomen oikeuslaitos yrittää tehdä minun kohdalla kaiken oikeusmurhan saamiseksi ja ilman mitään perustetta.
Jouko Nurmisen käynnistämä Seppo Lehto oikeudenkäynti menee Euroopan tuomioistuimeen saakka. Siellä nähdään viimeistään, mikä on todistetun terroristin ja rikosrekisterin omaavan ammattiväärentäjän kate tuomioistuimessa.
-Klasu

Klasu jatkaa aiheesta:
Muistutus Halla-aholle germaanien omaisuuden takavarikosta!
Germaanien yksityisomaisuus takavarikoitiin Suomessa 1945-1949. Siis yksityisomaisuus, ei Saksan valtion. Monilla ihmisillä, jotka joutuivat takavarikoinnin kohteeksi oli myös Suomen kanslaisuus.
Törkein esimerkki oli Vanajaveden kartanon isännän omaisuuden takavarikko, mikä johti ko. henkilön itsemurhaan tukholmassa 1947. Tämä asekauppias oli myynyt Suomen hallitukselle Saksalta ostamansa aseet ,,, hetkinen siis aseet, joilla Suomi torjui ja yhdessä Saksan kanssa N-liiton strategisen suurhtökkäyksen 1944 kannaksella. Panssarinyrkit, Panssarivaunut, Messerschmitt-lentokoneet jne. kaikki nämä olivat tulleet ko. asekauppiaan kautta.
Sitten joku syyttäjä Wuoristo syytti minua 4.6.2004 Helsingin käräjäoikeudessa Halla-ahon puolesta (on nauhalla), että olen vaatinut kirjoituksessa tämän laittomasti takavarikoidun omaisuuden palauttamista. Syyttävästi syytti minua, että olen vaatinut tällaista asiaa, kuten vaadin yhä ja yhä suuremmalla voimalla. Asia ei vanhene.
Jussi Halla-aho! Teidän edustama sidosryhmä oli näiden omaisuudenpakkotakavarikoinnin taustalla. Juuri edustamasi sidosryhmä. Asekätkijät tuomittiin Suomen oikeuslaitoksessa kyllä ihan oma-aloitteisesti ilman ugrien isäntien vaatimusta, mutta omaisuuden takavarikko oli toinen juttu.
Ei sovi myös unohtaa Suomen oikeuslaitosta siitä, että se tuomitsi kaikki jääkärit kuolemaan ja sama uhkasi jääkärien omaisia. Asekätkentäjuttu oli toinen täysin soolo oikeusjuttu kanssa. Näitä riittää. Tänään asia ilmenee pedifiilien suojeluna ja oikeusmurhien harkittuna valmisteluna.
Vastaus tulee myöhemmin.
-Klasu

Klasun tietoisku:
TIETOISKU germaaneille: Teema Kaltenbrunner
Pähkinänkuoressa voi ensiksi todeta, että Ernst Kaltenbrunner oli mainettaan parempi mies ja mm. 20.7.1944 kohdalla hän kehoitti pitämään salaliittolaisia poliittisina vastustajina, joita pitäisi kohdella ritallisesti (lähde mm. Walter Hagen: Operaatio Bernhard luku Kaltenbrunner, kirja kertoo Alfred Naujocksin puntaväärennys operaation, jolla yritettiin horjuttaa Englannin kansantaloutta).
Hän ei hyväksynyt siis heidän asettamistaan rikollisiksi, ei missään tapauksessa, tai sitä murhavimmaa, missä murhattiin n. 5000 henkilöä. jotka olivat "sidoksissa" salaliittoon.
Toisekseen Kaltenbrunner kuuluu Itävallan aateliin ja tässä taas huomamme esimerkin, että von-sana ei ole aateluuden tunnus.
Itse asiassa Ribbentrop-sukukin kuuluu nimenä aateliin ja jos Joachim myöhemmin osti von-sanan tädiltään se ei suoranaisesti merkitse, että hän olisi ostanut aatelisarvon, koska suku oli jo Ribbentrop-nimisenä aatelissa.
Von-sana kuului alunperin sotilaskastille (sitä on myös useissa sukunimissä varsinkin vanhan Tanskan alueella Saksassa ja suvuilla ei ole ollut mitään tekemistä aateluuden kanssa), ja kun ylhäisaateli muodostui he omivat von-preposition itselleen, koska sotilasluokka oli luonut tuolle von-prepositiolle sotilasmaineen. Sotilasmaine on tuon sanan peruste germaanisissa maissa. He halusivat tuon sotilasmaineen itselleen, mutta sulkivat samalla sotilasluokan aatelin ulkopuolelle. Näin ei käynyt vain Itävallassa.
Nürnbergissä Kaltenbrunner oli täsmälleen Himmlerin sijaisena; nykyiset kansainväliset lakituntijat sanovat, että Jodlin, Keitelin tuomiot olivat kohtuuttomat. Jos vertaa Fritschen vapautusta (hän oli Goebbelsin sijainen), niin Ernst Kaltenbrunnerin hirttotuomio on ollut myös epäoikeudenmukainen. Hirttotuomio? En muista ulkoa aikoja kauanko ko. tuomion saaneet olivat elossa narussa, (minulla on ne muistissa arkistossa) mutta se vaihteli muistini mukaan 10 minuutista => aina 2 tuntiin.
Siis kysymys ei ollut hirttämisestä, vaan tuskallisesta kidutuksesta hirttotuomion kanssa.
-Klasu

Klasun taistelukutsu:
Hyvät taistelijat!
Aika on tullut! On aika toistaa käsittely, jonka Seppo Lehto sai tekemisistään lokakuussa 2000. Nyt kannatan, että asia viedään loppuun ja mitään lääkärikäyntejä ei enää tarvittaisi!
Seppo Lehto ansioistaan A-mok juoksulle! Eli me muodostamme paririvi-ketju kujan, jonka sisällä Seppo Lehto juoksee. Sinä aikana, me, jotka tulemme ketjuun, hakkaamme Lehtoa koko sydämestä tavoitteena hänen kuolemansa.
Jos saamme esim. 100-200 hengen A-mok juoksukujan, niin oikeudellisetkin vaatimukset taposta jäävät minimaalisiksi.
Ylipäätään epäeläimen tappaminen ei ole kiellettyä ja tämä koskee Seppo Lehtoa yhtä kuin oikeuslaitoksen kasaarijuutalaisia.
Eli parhaimmat kiitokset Sinulle Seppo Lehdon pieksäjä vuodelta 2000 --- Älä unohda yhtä venäjän kielen opettajaa!
Laitetaan homma uusiksi ja viedään se loppuun saakka. Tuollainen paskakasa kuin Seppo Lehto ei ansaitse elämän jatkumista! Sama koskee hänen naurettavaa porukkaansa, joka koostuu kaien maailman sivareista ja "persejaloista", mitä termiä muualla ollaan käytetty Lehdon kumppaneita kuvaamaan.
-LEGIOONA KERSANTTI
P.S. Seppo Lehtona vetäisin jo lujaa syanidi-pilleriä poskeen.

Legioona kersantti uhkaa Lehtoa:
Eräs tärkeä seikka. Älkää tehkö asiaa nyt taas yksin, niinkuin 2000 lokakuussa. Tiedätte GSM-numeron, mistä saatte voimakkaasti tukea Seppo Lehdon pieksämiseen.
-LEGIOONA KERSANTTI

Klasu kritisoi viskaali Atso Sinervoa:
Kasaarijutku Atso Sinervon lakifirmasta!
Näin se menee, kun on oikeaa verta. Kasaarijutku verta, niin laki ei koske kasaarijutkua.
Jos toimii hovioikeudessa yksityisellä puolella toimiminen on kielletty. Ilmeisesti kasaarijutkut ovat niin erikoisia, että laki ei koske heitä ollenkaan.
Samoja kasaarijutkuja on koko Turun hovioikeus viskaali Atso sinervon kanssa.

Sylvain Kipré lähestyy Lehtoa:
Seppo,
I really don't care if you believe me or not. I am not a Negro. En ole sinun neekeri. There is no single country in the world where they call Black people negro apart of course of Finland. You have put my picture on your website where you have treated as a Negro.
Finland is the only country of Europe that mistreats its immigrants. No one of this forum (politicians, businessmen, associations, publishings or whatever) will see it as illegal.
If you visit www.tilasto.fi or www.mol.fi you will probably see how many immigrants are running away from Finland. People come to Finland by accident but when they realise that it is the most racist country they run away immediately.
Please find out the net immigration at the moment you will probably see that most immigrants in Finland are leaving and some are on the waiting list because of such attitudes. THE THEORY IS SIMPLE: IF YOU DON'T LIKE A COUNTRY YOU SIMPLY LEAVE. THIS IS EXACTLY WHAT IS HAPPENING.
(1) YOU IDENTIFY YOURSELF AS HITLER: YOUR EUROPEAN NEW EUROPEAN MAP
(2) TERRORISM IS FOUGHT WORLD-WIDE BUT YOU ENCOURAGE IT TO DESTROY MOSCOW http://home.thirdage.com/politics/seppolehto/pomo.pdf
YOUR GOVERNMENT KNOWS THAT YOU ARE A DANGEROUS PERSON BUT THEY STILL LET YOU CONTINUE TO PROMOTE VIOLENCE ON THE NET.
Sylvain

Lehto vastaa:
Dear Sylvain Kipré
You are telling me nice words about immigrants situation & leaving statics: ) 9.8.2004
Europa does not need any africans, asians or other majorities/minorities depending on point of wiev
Remember that even Ariel Sharon calls european jews back to Israel. We should respect his demands and wishes? Do you agree?
There is a huge need to put Europe map to the new order according to 1939 situation + independant Ukraina, Kazastan, Chesnya etc - no one can deny it.
No one either needs Moscow:) ... alike no one misses Carthago:).
My government is a litte bit slow to start negotiations to get occupied territories back, because so many of them have KGB-backround.
But time changes: http://www.prokarelia.net tells the plain truth about it.
Finland`s regime knows what happens:) if they lick too much russian assholes alike Bobrikov time.
Your Sincerely Seppo Lehto
PS: Did you already read Helsingin Sanomat / HS elokuu pages: 36-39 Matti Vanhasen isä Tatu Vanhanen on avoimesti sitä mieltä että Afrikan neekereillä on ajatusvajetta: http://www.jippii.fi/jsp/forum/thread.jsp?b=politiikka&t=29164 and Helsingin Sanomien kuukausiliite elokuu 2004 s. 36-39: Professori Tatu Vanhasen uusi rotuoppi: "Mustat ovat tyhmempiä kuin valkoiset". .... Think about it, mon ami Sylvain Kipré

Klasu uhkaa Atso Sinervoa:
Kasaarijutku Atso Sinervo laitetaan nyt koville; mies toimii Turun hovioikeudessa, vaikka toimii enemmän kuin täysillä ja täysin purjein yksityisellä sektorilla lakifirmassaan. Tämä on laissa kielletty.
Jos kasaarijuutalainen toimii hovioikeudessa yksityisellä sektorilla toimiminen on kielletty. Ilmeisesti kasaarijuutalainen Atso Sinervolla on noussut jotakin päähän ja pahan kerran. Laki ei koske häntä ollenkaan ja se näkyy ja haisee. Hänen viskaalityössään.
Sama koskee koko Turun kasaarijuutalaista hovioikeutta. Kasaarijuutalaisten pesimä pesäpaikka.
Kuinka avuttomia ugri-ihmisiä nuo oikeasti ovatkaan? Ja leikkivät oikeasti jotakin Halla-ahoa. Aika erikoinen käsitys oikeudesta sanoisin. Toisaalta se on historian saatossa nähty. Muutaman tuomarin suora teloittaminen tekisi yleisesti hyvää moraalille. Teloittamisella tarkoitan hirttämistä, koska rikollliset hirtetään (vrt. Atso Sinervo)
Perästä päin kuuluu; jonkun on sentään huolehdittava oikeudesta Euroopan periferiassa ja jos koville menee pitää olla koko maan ylin oikeusherra ja silloinhan meillä on uusi kristalliyö, jolloin hankalat ihmiset saavat sitä, mitä ovat vuosikausia pyytäneet.
Eli alkakaa valmistautumaan sotilaallisesti toimintaan. Valmistautukaa sotilaalliseen toimintaan! Tarja Halosen yhteiskunta on täysin haavoittuva ammattisotilaiden toiminnan edessä. Se sortuu heti. Se sortuu heti taidokkaiden sotilaiden pyörityksessä. N-liitto ei enää tue, koska on kuollut ja kuopattu. (toistaiseksi) Roska ja Akanat kuuluvat sinne, minne syöpäläiset aina laitetaan!
Taisteluun!
-Ugrien hallitsija

Klasu kommentoi Tatu Vanhasen tapausta:
Vanhanen on oikeassa ja on täysin käsittämätöntä, että keskusrikospoliisi alkaa tutkimaan asiaa rikoksena!!!
Se kertoo maan henkisen tilan. Vanhanen on oikeussa ja kysymyksen asettelu voisi olla myös keskusrikospoliisin reaktion vuoksi tarkasti näin:
"Mikä on ugrien IQ? Täällä oli juuri kirjoitus Suomen kansantaloudesta mm. koskien asuntojen hintoja, vuokratasoa ja autojen hintoja. Miksi Suomessa ostovoima on EU:n viimeinen Portugalin jälkeen?"
Suomi on maanpinta-alalla mitattuna Euroopan suurimpia maita. Miksi täällä estetään tonttien saaminen kiintiöillä, jossa kaavoitetaan muutama tontti ja tonttien ostajat arvotaan. Miksi rakennusluvat ovat vaikeita saada ja niitä myönnetään nihkeästi? Jopa arvotaan niiden hakijoiden joukosta arvalla!
Liittyykö se ugrien Äö:hön (IQ)? Sen on pakko olla huomattavasti alhaisempi kuin germaanien, koska ugrit eivät ole pystyneet yksin järjestemään yhteiskuntaa. Nytkin kun heillä on yhteiskunta Suomessa, sen toimivuutta voidaan kysyä ja jopa kyseenalaistaa? (Miksi maan ostovoima EU:n toiseksi huonoin?) Muualla ugrit elävät ilman tekniikkaa, sotalaitosta, omaa kansantaloutta jne.
Yksiö laitakaupungista 75.000. euroa Suomessa, Saksasta kartano yli 300 asuinneliötä 60.000. euroa 7500 neliön tontilta 60 kilometriä Berliinistä.
Berliinistä saa huippu hyvän omakotitalon alle 100.000. euroa.
Ugrien on pakko olla alhaisella IQ:lla ja vielä niiden entistä enemmän, jotka ihailevat tällaista suomalais-ugrilaista IQ < 50 menoa.

Boris Godunov julkaisee runon:
Loru vai poru oikea on tausta tään, se lukijalle valkenee, kun mielensä hän avannee, kuin Jutkusika Juutiloinen mällipyssyn paskanruskean.
Sorsaparan räpellys ja huuto tuskainen, kuuluu korvissamme jälleen, kun vapaana saa Jutkusika Juutiloinen rampatumppu tollo, ryssäloinen löllö, vaahtoturpa, paskaperse, kuraruikki, virstsavihmo, pedofiilirotta, ruumispervo sukunsa, niljapili, ahteri avara vaaranamme ryssäloisten, neekerisankkerin turvapaikka, tunnettu irstauden pesäke, perseenkorkki Boris Verikovin, eläimiä rujosti, rampana tumputtaa elimellään pervolla sontaluukkuun kireään, mi jälkeensä jäävät sykkimään inhaa spermaa ryssäläistä jutkusian haisevaa.
Jutkusika Juutiloinen skitsoloinen KGB:n, lailla sellin imbe, satsit mällit perseen sorsan änkeää, aina vain uudelleen kun Barbaransa on revennyt ja huollossa Ryssäsian Tehtaankadun.
Loruissaan kehdon, vaan ei ugri-Lehdon, eikä Uhri-Lehdon ylvään, porsaana omissa fantasioissaan haki voimaa esinahkaa kireää onanoiden, KGB:n itseänsä ryssäloisen uneen inhaan, puuromällit näpeissään nahka esi, jo tuolloin kesi.
Jutkusika Klaus Petri Rainer Juutilainen kasvoi varttui lailla ryssäluteen täin verisen, Verikovin munaa lutkuttain vuorotellen poskeen sirkushevosen ja anukseensa haisevaan ja märkivään, vahinkona sallimuksen, talimidon ja päiväin väärin lasketuin.
Kasvoi varttui rujo rampa ryssäsika vailla maidon ternin, sijallansa ollen vain sperma kusi ryssäin KGB:n, sekä pedofiili Boris Verikov, silsainen ryssäkulli verikova kivikova, armoton.
Raiskatuksi joutui perse sikajutkun Klauspojan, traumoistaan tunnetun myös myöhemmin; Ottona von Skorzesyn tai Klaus Barbin rujona tumppurunkkuna.
Miehuoran oivan luuli saaneensa KGB, kun vaihtui komento Ryssänmaan, vaan siinä kun vaihtui nimi KGB:n ja ruplat FSB:n tilillensä jutkuloisen kilahti, niin huomasivat he saaneensa mannekiinin mi vaille vertaa jää Ryssän koirakoulun historiassa Ohranan, Tsekan, NKVD:n ja Ryssän Kaalimaan. Tunnustuksen oivan vakoilun on saanut myös roiman, koiranpalleihinsa roikkumaan Pioneerimerkin tähden punaisen mi loistaa kuin kiiltomato kaislikossa Tesoman, kun sorsaparat huutaa tuskaansa raiskausta vastaan puna-armeijan ryssäloisen tunkeutujan inhaa ja tautista keppiä rujoa.
Taidon väärän KGB:n/FSB:n imi sikajutku surkea, sikaloinen, "juuti" tunnettu "Juutiloinen", rampakäsi paskainen, raiskaaja lehmien, vuohien, koirien ja myös Särkänniemen hylkeiden kunniaksi KGB:n kohtaloksi omakseen.
Kohteinaan Jutkusialla skitsohuuruissaan alla joulun, laulu Pugatsovan taustalla soiden, raiskatuksi joutui useasti myös turska sätkivä jouluinen, suomuineen ja ruotoineen, apuna näissä masokistin toimi tummeli- ja rasvapurkit suomisyöjä Juri Derjabinin ja avustajiensa purkkiin ruikkimat ryssämällit haisevat.
Sivustaseuraten sai näytelmää rujoa, ahdistuneenaa vuoroaan peläten, seurata kahlehdittu lahja Tehtaankadun FSB:n, tsetseenipoika rammaksi telottu, pelolla turskan kohtaloa seuraten .... minkä juuri pöytään oli kantanut, kohtalon kolhima kellariin lukittu tseenipoika tuskainen vertavuotaen.
Tarua vai totta, sitä kysyy moni, totuuden sä näät alla syksyn kevään, kun rauhaan rantaan Tesoman riennät, niin kavahtaen takaisin, kun hymyn irstaan kuolaisen, vaahtoisen ja räkäisen takaa sorsaparan epätoivon näät, hullunkiillon luodessa valoa ja kajastusta raiskaukselle sorsaemon pillun verisen tai lapasorsan isän perseen luiskahtaessa roikkumaaan perään sorsaparan rääkätyn lopuksi aktin pervon Jutkusian tään.
"Boris Godunov - Musta ryssä"

Lehdon lehdistötiedote Sylvain Kipréen liittyen:
LEHDISTÖTIEDOTE 18.8.2004 JULKISUUTEEN TÖRKEÄN SYLVAIN KIPREEN NEEKERÖINNIN LOPETTAMISEKSI!
Oikaisu Sylvain Kipren itsekehuun 18.8.2004 ja vaatimukseni hänelle törkypuheistaan ja uhkauksistaan niin minulle kuin edesmenneelle äidilleni
Tamperelaisena neekerinä sinulle Sylvain Kipre olisi suotavaa, että tottelisit lähestymiskieltovaadetta, jonka olen jättänyt poliisi Seppo Mattilan kautta tiedoksesi jo aiemmin. Kun et näköjään sitä osaa niin joudun asianajajan kautta hakemaan Tampereen käräjäoikeudelta vahvistusta asiaan joko huomenna tai perjantaina riippuen asianajajan kiireistä, se tulee olemaan lisävaateena laittomien uhkaustesi ja tämänpäiväisten homoraiskausuhkaustesi lisukkeena.
Tänään hyvin nautitun riisi-, uusia perunoita kanankoiven kera jälkeen päätin mennä Attilan kirjaston nettipäätteelle n. kello 14:40-45, kun vastaan tuli itse ovissa tunnettu Vihreiden kaappihomojen julki "homomies" Oras Tynkkynen, joka meni silmät viiruna ohitse vastaamatta tervehdykseeni. Pääsin netin ääreen, niin juuri kun sain sivustoja auki niin paikalle ampaisi kuin vihainen herhiläinen kuumia perunoita suussaan epäselvän vihaisia bumlunbumlun-äänteitä päästelevä tamperelainen neekeri Sylvain Kipre ( Tampereen vihreiden ns. vierasperäisten ehdokkaana monta kertaa ehdolla ollut):
Sain lopulta selvää liki epäselvästä vihaisesta neekerienglannistaan jotta pystyin ko. liki mylvinnäksi paisuvaa puhe- ja tai huutotulvaansa käsittämään.
"I´ve been looking for you ewerywhere, I`ve not found you before now". ( epäselviä uhkauksia kireiden ilmeiden kera ) ... näin siis Sylvain tunkeutui tajuntaani aggressioitaan uhoten.
Yritin olla hänestä piittaamatta, kun hän tunkeutui tajuntaani yhä tylymmin kiilaten liki kiinni yhä kovaäänisemmillä äänteillä ja fyysisesti alle puoleen metriin: "You have not stopped and authorities and police has not stopped you, I`ll stop you, ( keinot jäivät arvattaviksi ) ... you are rasist etc .." ja uudelleen kuin kertosäkeenä: " Authorities cannot stop you, I WILL DO IT.
( Laittoi samalla takkinsa käärölle toisen tietokoneen näppäimistön ääreen, toisin kuin Sampolan kiukunpurkauksensa yhteydessä jolloin hän paiskasi sen lattiaan )
Askel askeleelta tuppautui yhä vain lähemmäksi silmät pyörien hullunkiiltoisina päässään kuin vieteriukolla, korottaen ääntään "I´LL FUCK YOUR MOTHER!" x 2 vastaukseksi, kun sanoin hänelle "There are here cameras, too, and this should be peaceful place without any quarrels.
Sylvain Kipre tiuskasi takaisin: "I DON´CARE! .. jatkaen mesoamistaan.
En ollut uskoa korviani. Onko tämä se mainostamansa korkeasti kouluttautunut kristillinen, älykäs, kaikkia kunnioittava jne. - (Katsokaa ja lukekaa aiempaa e-mailiaan tämän lehdistötiedotteeni perässä ) tämän maan uudisasukas joka jopa e-maileissa on kehunut itseään? ... jopa neekerinä
Yritin pysyä viileänä ja totesin: "My mother is already dead", johon tämä Sylvain Kipre kieputti päätään ja silmiään: "I´LL FUCK YOUR MOTHER ANYWAY" ( EDESMENNEEN ÄITINI RUUMIISEENSEKAANTUMISUHKAUS ). ... jatkoi: " THEN I`LL FUCK YOU! ( Ensimmäinen kerta kun joku mies uhkaa raiskata minut vieläpä silmäkkäin )
Totesin itsekseni liki syljen tmv:n roiskuessa iholleni uhonsa ja äänensä teatraalisuuden takia, että ei taida olla syytä jäädä enää paikalle ja totesin hänelle: "I don`t wanna talk with you" lähdin, mutta tämä neekeri jatkoi huutamistaan ja kävelyä perääni( kuulin askeleet perässäni kirjastovirkailijoiden luonakin )"Look at that man, he is a rasist! etc. ...
Poistuin Attilasta ( niskakarvat pystyssä varautuneena jo mitä hulluimpaankin neekerihyökkäykseen ). Tilannetta pidin julkisrauhan törkeänä loukkauksena ja viestintävapauden tukahduttamisena kaiken muun törkyn ja solvaamisen lisäksi, kun en saanut rauhassa tutkia päivän lehtiä netistä.
Menin kotiin ja soitin Tampereen poliisipäivystykseen asian tiimoilta. Vihdoin parin numeroyrityksen jälkeen päivystyksessä asiaa lupasi saattaa eteenpäin tutkinnnajohtajille päivystyksessä vastannut Vuorinen Eija ( n. kello 15:20-15:28 ) Jätin pyynnön, että olisivat yhteydessä tähän laittomia uhkauksia latelevaan neekeriin ja kertoisivat että tämä neekeri norsunluurannikkolainen Sylvain Kipre pysyisi kaukana minusta ja muistaisi ettei Suomessa sovi moinen käytös.
Olin myös asianajajaan asiasta yhteydessä. Palaamme asiaan kirjallisesti ( asianomistajana ) laittoman uhkaus ymv:aa kuulusteluni yhteydessä ( epäiltynä: Sylvain Kipre ).
KYSYN TEILTÄ ARVON VASTAANOTTAJAT ( JOTKA OLETTE SAANEET HILJAN MYÖS TÄMÄN SYLVAIN KIPREN KEHUJA TÄLLÄ SAMALLA E-MAIL-LISTALLA, ... ONKO TÄMÄ TAMPRELAINEN NEEKERI ENÄÄ JÄRJISSÄÄN VAI OLISIKO HÄNET YHTEISKUNNALLE VAARALLISENA SAATETTAVA PAKKOHOITOON?
Pidän myös kummeksuttavana jos miehenä ei saa julkisella paikalla liikkua ja oleskella ilman että norsunluurannikkolainen neekeri tulee huutelemaan törkyään korvaan niin että räkä pärskyy päällesi ja saat kuulla että tämä suomen kansalaisuuden saanut epatto aikoo naida äitiäsi ja kun kerrot, että hän on kuollut, niin hän aikoo joka tapauksessa nussia äitiäsi ja sitten sinua. ... Kysyn olisiko tässä vähemmistövaltuutettu Puumalaisellekin saumaa ottaa kantaa suomalaistenkin puolesta, eikä vaan ns. vierasperäisten neekericonquistadorien puolesta.
Pidän Sylvain Kipreen esiintymistä ainakin törkeänä terveyttäni ja henkeäni uhkaavana, kunniaani ja edesmenneen äitini kunniaa loukkaavana, julkisrauhan ja viestintävapauden loukkauksena vaadin tällä kirjeellä häntä pysymään ainakin 200 metrin päässä sillä volyyminsa piisannee siltäkin etäisyydeltä ja samalla voi huoletta keskittyä muuhun ilman että tarvitsee varoa syljen roiskumista päälle tmv:aa hengen ja terveyden varomista.
Minä olen todistettavasti rauhallinen mies toisin kuin tämä valitettavasti Suomen passin saanut Sylvain Kipre.
Hänen tarkoituksenaan on eskaloida minusta esiin pimeät puoleni. Toivomukseni on että poliisi ottaa tämän Sylvain Kipren puhuteltavakseen mahdollisimman pian jo ennen virallisia kuulusteluja. Vaadin lain sallimaa vapaan miehen liikkumisoikeutta ilman että pitää varoa vierasperäisten solvauksia, räkää ja uhkauksia.
Kunnioittaen toistaiseksi rauhallinen mutta neekerihyökkäysten jäljiltä hämmentynyt Seppo Lehto

Derek Watsonin Lehto-raportti:
OSARAPORTTI SEPPO LEHDON LIIKKEISTÄ
PERUSTIETOA JOKAISEEN KOTIIN
Analfabeetti Seppo Lehto liikkuu paljon muuallakin, kuin mm. Tampereen punaisella yliopistolla.
Lehto liikkuu mm. Pirkankadulla ja on aina vanhan Rellun luona, kun vie tyttärtään musiikkikouluun taas koulujen avauduttua.
Loput kuulemiset myöhemmin, kun Lehto tavataan!
T: Derek Watson
Hellas Vakoilun Mestareita

Mr. Holmes kommentoi:
Seppo Lehto näyttää käyvän harrastamiaan oikeudenkäyntejä täysin yhteiskunnan laskuun:
http://www.saunalahti.fi/vaino2/ausweg.htm
Seppo ja Tanja lähettänee jo pian ko. linkin sosiaalidemokraattiselle SUPO:lle, omille ugri heimoveljilleen! Ei olisi ensimmäinen kerta.
Venäläiset kutsuvat Teitä "tsuhnaksi" FSB-verkostossa, vaikka haluatte identifoitua juuri heihin aina kieltä myöten heimoveljienne mukaan. Tuo nimitys tarkoittaa muuten, että olette juuri puusta pudonnut.
T. Holmes

Derek Watson Suomen Sisun persejaloista:
Poliittisia kouluja nousee kuin sieniä sateella, ja aina sienestämis aikaan. Vaan harvat niihin pääsee.
Pär Stenbäckin poliittiseen kouluun pääsee "vain harvat ja valitut" YLE:n mukaan. Tuolloin Stenbäck keskittyi Saudi-Arabian ja sen kuningaskunnan räikeään arvosteluun ja tuomitsemiseen. USA:n maine ei kuulemma kestä ko. Saudi-Arabiaa.
Suomettumisajan intellektuelli, Stenbäck, joka vastustaa Saudi-Arabiaa ja sen kuningaskuntaa voi lukea omien töidensä jälkihedelmistä mm. Henry Kissingerin DIPLOMACY-kirjasta, joka on Harwardin oppikirja. Siellä käytetään suomettumis-termiä modernina ammattiterminä kuvaamaan valtion välisiä suhteita. Esim. Kissingerin mukaan ko. kirjassa Ranska oli suomettunut I Valtakuntaan nähden.
Esko Ahon koulukunta keskittyy taas Woodrow Wilsonin - instituuttiin, missä Aho on opettajana. Wilson olikin oikea Euroopan ystävä.
Seppo Lehdon koulukuntaa ovat taas Suomen Sisun "Persejalat", niinkuin tuota klikkiä yleisesti netissä kutsutaan.
Persejalkojen kirjallisia avustavia kommentteja Seppo Lehdon oikeudenkäyntiin 22.9.2003 voitte pian lukea myös mm. netistä:
http://www.saunalahti.fi/vaino2/ausweg.htm
Yritämme muuttaa myös Helsingin käräjäoikeuden nauhat kaikkien kuultavaan äänitiedostoon, missä ko. koulukunta Persejalat Jussi Halla-aho ja Teemu Lahtinen valittavat (äänestä päätellen itkevät) yhdessä oikeudessa, kuinka heitä kutsutaan tumppi-ugreiksi ja kuinka kaikki suomalaiset ovat ugreja yhtä tiettyä lukuunottamatta.
Persejalkojen-Koulunta toteuttaa Seppo Lehdon unelmaa; Udmurtian, Marin ja Komin Valtakunta, jonne Seppo Lehto johdattaa Mooseksena heimoveljien Persejalkojen koulukunnan!
Tähänkin pääsee mukaan vain tosi harvat ja valitut!
T: Dr. Derek Watson

Sven Forshuvud tukee Klasua:
#### - Siteeraan suoraan Klasua: "Suomalais-ugrien fyysinen hävittäminen on vain ajan kysymys."
#### - Herätkää jo vihdoin ja hävittäkää totaalisesti suomalais-ugrilainen kieli ja ugri-valtio. Finnland on liittyvä Saksan, Sveitsin, Itävallan ja muiden Pohjoismaiden viiteryhmään.
#### - Haluatteko yhä uida ugrien paska-liemessä? Jos ette suomalais-ugri toimitetaan sinne, minne kuuluu eli deportaatio omien etnisten heimoveljien joukkoon Uralin taaksen alkaa!
#### - Tiedän, että Klasu tukee täysin 100% ko. asiaa, mutta hän ei voi esittää sitä, koska mm. Tampereen syyttäjävirasto valvoo hänen kotisivujaan päivittäin (OKH-tunniste löytyy päivittäin vierailijoiden joukossa)
#### - Herää Siitoin-ryhmä Paul Adolfin johdolla! Tukekaa Klasun suomalais-ugrien hävittämistä! Ugrit kertovat itse, että he ovat kasaari-juutalaisten perillisiä suoraan alenevassa polvessa. Siis suomalais-ugrit ovat veri kasaarijuutalaisia!
#### - 1.9.2004 tulee TV1:ssä Lopullinen Ratkaisu, joka kertoo ohjelmana ko. ryhmän fyysisen hävittämisen. Tämä tie on ainut oikea, ja Klasu tukee sitä, että suomalais-ugrit ja kasaarijutkut fyysisesti hävitetään.
#### - Klasua & kumppaneita tukee huomattavat voimat mm. armeijassa, ja Klasu on yksityisesti luvannut kaksinkertaistaa jokaisen armeijan palveluksessa olevan palkan!!!
Herätkää ja tulkaa taistelemaan! Meillä on aseet! Älkää luulko, että joku sos.dem. rakentaa ihanneyhteiskuntaa Stalinen ja Leninin ihailullaan (vrt. Lenin-museo)Päinvastoin, he rakentavat meille tuhon!
### ÄLKÄÄ JÄTTÄKÖ KLASUA YKSIN, KLAUSUN KAVERIT!
### KLASU ON HAUKUTTU JA PARJATTU MIES, MUTTA HÄNEN VAKAUMUS EI PALA TULESSA, EIKÄ MISSÄÄN!
### JOKU SEPPO LEHTOKIN LUULEE, ETTÄ UGRIEN KARJALAN PALAUTUS TOTEUTUU YKSIN! MITÄ UGRIT YKSIN VENÄJÄLLE VOI? EI MITÄÄN! JA SAMALLA SEPPO LEHTO & KUMPPANIT TEHTAILEVAT KLASUSTA RIKOSILMOITUKSIA JNE. KLASUN SUVULLA ON OLLUT MAITA SEKÄ SORTAVALASSA ETTÄ VIIPURISSA. SEPPO LEHTO HYÖKKÄÄ HÄNTÄ VASTAAN JOKA PAIKASSA JA JUONII HÄNTÄ VASTAAN MM. VIRANOMAISTEN KANSSA!
### NÄETTE, MIKÄ MIES LEHTO ON!
### ILMAN GERMAANISTEN VALTIOIDEN TUKEA EI MIKÄÄN ONNISTU JA HE, OIKEISTOVOIMAT, TUKEVAT UGRIEN FYYSISTÄ HÄVITTÄMISTÄ!
### TIEDÄMME KAIKKI: KLASU TAISTELEE VAIN GERMAANIEN PUOLESTA: SUOMALAIS-UGREILLE ON VARATTU TUHO JA VAIN FYYSINEN HÄVITYS!
- Sten Forshufvud
### Klasun puolesta!
P.S. Nautistelkaa 1.9.2004 ohjelman katselua! Lopullinen Ratkaisu tulee suomalais-ugreille ja pian!!!

Klasu uhkaa Lehtoa:
Seppo Lehdolta, Siirtolalta ja huoran lapsilta kurkku vain auki!
Näin on, jos tapaamme Seppo Lehdon, Tanja Siirtolan tai jonkun huoran lapsen: Ilona, Ilmari, Iiris jne. Jokaiselta vedetään kurkku auki, erityisesti Lehto-lapsilta, niinkuin kaikille ugreille tehdään tästä lähdin.

Klasu jatkaa uhkaamista:
Hyi, Saatana!
Ugri haisee pahemmalle kuin Saatanan pahalle (vrt. Seppo Lehto, Tanja Siirtola, Ilona Lehto, Ilmari Lehto, Iiris Lehto jne.) Hyi Saatana, kun ugri nimet haisee enemmän kuin totaaliselle paskalle.
Mitään muuta, kuin kurkut auki koko porukalta ja ojaan vaan. Miehet ovat saaneet jo käskyn koko paskakasan hoitelemisesta.
Veitsestä tulee heti muutenkin, jos aikaisemmin kohdalle osuu!
Toimitus jokaiselle suomalais-ugrille!

Klasu kannattaa itseään:
Seppo Lehdon pää poolopalloksi kurkun leikkauksen jälkeen!
KANNATETAAN!
Lisää varapäitä saadaan ko. ukriperheen muiden jäsenten kurkunleikkauksen jälkeen!
Poolopallot ovat kysyttyjä. Ja aito poolopallo on aina vihollisen pääkallo. Muu ei käy.

Klasun vetoomus:
Tampereen Konservatorion yhteys tiedot! Paljasta pedofiili!
pALJASTA sEPPO lEHTO JA tANJA sIIRTOLA PEDOFIILIT SEURAAVAAN OSOITTEESEEN:
Tampereen konservatorio:
(fax) 03-2452501
e-Mail: tampere.konservatorio@konservatorio.piramp.fi
nettisivu:
http:/7www.tampereenkonservatorio.net
Paljasta pedofiili!
Anna faxin laulaa ja sähköpostin soida Seppo Lehdon ja Tanja Siirtolan pedofiliasta! Suoraan konservatorioon!
T: Kasaarijutkuille kylmää terästä sisään!

Klasu erilaisista asioista:
WIKING DIVISIOONA JA SEPPO LEHTO: Divisioonan historiikki ei kelvannut hyllyyn 1990-luvun alussa.
Eräs pikku juttu; tapasin Seppo Lehdon ensi kertaa vuonna 1992 sotilaspiirissä, missä reserviläisten tilaisuudessa oli kenraali Räsänen perustamassa uudelleen suojeluskuntia.
Siis tässä on nyt esillä tämä suuresti puhuttu "lapsuuden ystävyytemme". Näinhän on kirjoitettu, että olemme lapsuuden ystäviä. Ilmeisesti jotkin sosiaalidemokraatit ovat uskoneet asian ja alkaneet hyödyntää Lehtoa, vaikka en ole koskaan liikkunut Seppo Lehdon joukoissa.
Ei kai ystävät käräjille mene ja ties montako kertaa olen tarjonnut rauhaa. Ystävyydestä puhuminen on taitavaa propagandaa minua vastaan, ikäänkuin olisi Lehdon joku pakkokumppani ja Lehto haki samassa sävyssä jopa lähestymiskieltoa, vaikka en ole tavannut häntä yli viiteen vuoteen. Tuolloin 1998 hän haki meiltä Deutsche Stimme-lehtiä (Saksalainen Ääni)ja toimitti ne myöhemmin Tampereen SUPO:on. Siis tällaisessa ystävyydessä minä olen elänyt, median mukaan.
Saksan kielen esiintyminen on vaarallista. Jokainen voi huomata tämän Suomessa ... en viitsi ottaa esimerkkejä. Germanistiikka koetaan vaarana.
Takaisin reserviläisten tilaisuuteen:
Tilaisuudesta jäi mieleen, että Lehto huuteli joka hetki ties mitä takapenkiltä ja istuin suoraan kenraali Räsäsen takana; mieleeni tuli, että kenraali ajatteli poistaa Lehdon tilaisuudesta häiriön takia, koska Lehto keskytti koko ajan Nordbergin luentoa.
No, Olli Heikkilä kertoi, että Seppo Lehto heitettiin ulos taannoin jostain vastaavasta tilaisuudesta. Jos ei ota puheitaan takaisin?
Joka tapauksessa minulle jäi mieleen se, että kun tarjosin Wiking-divioonan historiikin välittämistä Lehto sanoi:
" Se nyt puuttuisi, että tuollainen kirja olisi hyllyssäni, kun minua haastatellaan."
Kuriositeettina mainittakoon, että minulla on kaikki ko. Divisioonan kirjat, mitä olen Saksasta löytänyt tai sitten professori Jokipiin kirja. Myös kaikki kenraali Felix Steinerin kirjat ovat hyllyssä jne.
Tässä siis jotakin vastinetta asiassa. Ylipäätään en ole nähnyt Lehtoa (2003 oikeudenkäynti lukuunottamatta) vuoden 1998 jälkeen, jolloin hän haki lehtiä. Lehdon tiedottaja Halla-aho kertoi, että Lehto tuli ilmoittamaan katkaisevan ystävyyden minuun 1998. Viittaan taas edelliseen propagandaan ja sen sisältöön asiassa. Toisaalta saksan kielisten lehtien SUPO:lle toimittaminen on sisällöltään petturuutta,
MUTTA MITÄ MUUTA SEPPO LEHTO ON KUIN UKRILAINEN PETTURI?
-Klasu

Klasu jatkaa erilaisista asioista:
Seppo Lehto on siis 42-vuotias, mutta Pelle. Jos katsoo nytkin hänen kirjoituksia, ei voi tehdä muuta kuin johtopäätös; IQ (Äö) < -50. Spammia lähtee taas mm. Monsieur Grewendorp - nimellä mm. NordWind-palvelimelta. Käyttäisit vain etnistä ko. Juutilainen sanaa, koska se on Teitä helpottamassa, koska Grewendorp on ylivoimaisen vaikeaa lausua ja tavata.
Ei ihme, että hänet on osoitettu mielentila tutkimuksiin. Vuonna 1996 autoimme häntä, kun tunsimme erään edesmenneen psykiatrrin ylilääkärin. Näette tässä, kuinka Lehto kiittää reserviläistilaisuudessa tavanneen henkilön aseveliavun. Mistään aseveljeydestä ei voi olla kysymys henkilön kanssa, jonka suku on ollut punakaartissa. Punakaartisuvut ovat P'''''a!
Mies tehtailee minusta tutkimuspyyntöjä/rikosilmoituksia jne. On kyllä erikoinen porukka, joka tämän ottaa kunnallisvaalien 2004 listalle. Lokakuussa 2000 Lehto hakattiin henkihieveriin, jolloin hän tarkisti luunsa Hatanpäällä.
Lehdon vaikutus minuun vain "kasvaa", kun sosiaalidemokraattinen yhteiskunta käyttää Seppo Lehtoa minua vastaan; ei kai esimerkkejä puutu? Lehto kokee näin yhteiskunnallisen tarpeellisuutensa ja ei kai tuollainen suku, joka on ollut punakaartissa muuta teekään! Häiriköi ja puoluepukaroi, kampita. Suoraan komsomolin oppikirjasta! Ei ihme, että mm. Tampereen Syyttäjävirasto ei ole puuttunut Lehdon kirjoituksiin, että se on FSB:n palkkalistalla. Päinvastoin näiden nimitysten jälkeen se auttoi Lehtoa! Jopa väärenteisillä asioilla tai, miten sitten virallisuutta tulkitaan? Minusta niin, mitkä paperit jättää poliisille!
Tampereella alkaa kovat juhlat; näin kuulin. Väinö Linnan juhlinta alkaa! 50-vuotta tuntematonta sotilasta. Niin sankari Rokka oli O.W. Kuusisen sotilas ja hänen taistelukykynsä olivat taas Viljami Pylkkään eli siis tällaista paskaa juhlitaan! Rokan sotilaat ovat edelleen sankareita, vaikka ne pitivät olla tyyppejä, mihin siirrytään YYA-aikana, esikuvia yhteistyössä neukku-armeijan kanssa. Ilmeisesti juhlissa haetaan Stalin-patsaat Lenin-museon suuresta varastosta esiin!
Nyt loppu puheet tästä häiriköstä, minun osalta. Sulkekaa ko. Lehdon IP tältä palstalta.
Suur-Suomea eivät germaanit tue ja ugrit eivät saa sitä yksin, paitsi yhdessä venäläisten kanssa, kuten O.W. Kuusinen suunnitteli. Udmurtia, Komi ja Mri kutsuu Seppo Lehtoa ja kumppaneita!
Seppo Lehdon kirjoitukset ovat vaikean murrosikäisen tasoa, ja vain vastaavat Tampereen käräjillä haluavat puolustaa niitä!
-Klasu

Klasu Siitoimen isän maanomistuksista:
Siitoin toimitti omaa sukututkimusta ja kävi ilmi, että Siitoimen pappalla on ollut maita Sortavalassa. Hän oli ammatiltaan upseeri.
Klaus Castrén kertoo myös sukututkimuksessaan Siitoimesta; itse olen löytänyt Siitoin-nimen jo Tacituksen Germania-kirjasta. Siinä Tacitus kertoo Siitoin nimisestä miehestä, joka asui nykyisessä Etelä-Ruotsissa (alue kuulunut Tanskaan) ja piti valtavasti "naisista."
Leni Riefenstahl FANI:lla on myös isoisän maakartat Sortavalasta; isoisä laajensi valtavasti maaomistusta vuonna 1943 ja nähtävästi hän uskoi sodan voittoon. Tilan rakennukset eivät kummaiselta näyttäneet, mutta Sortavalan suurin kanala oli erikoisuus. Tunsin myös tyydytystä, että maakartat oli kirjoitettu ruotsin kielellä.
Sortavalan kaupunginjohtaja asuu tänään muuten talossa, joka muistuttaa Pyynikin näkötornin vieressä olevaa taloa. Talo on samanlainen kuin isoisän tilan aitta.
Eli kaikki on hyvin suhteellista. Jääski, joka oli Sortavalan ja Viipurin välissä oli Suomen varakkainta aluetta 1930-luvulla, mihin Enso vaikuttanut.
Tosin tänäänkin Suomen ostovoima on EU:n toiseksi alin Portugalin jälkeen ja rakennukset kalleimpia; kansa pidetään köyhyydessä, jotta sosialidemokraia pysyy hengissä.
T: Leni Riefenstahl FANI

Klasu Lehdosta:
Jouduin Viipurin projektin takia tekemisiin venäjän kaupallisten viranomaisten kanssa, kyllä kaupallisuuskin kuului viranomais sektorille.
Venäjän Suomen Suurlähetystöllä on ohjeet, että heidän yhteistyöverkkoja pitää luoda juuri suomenkieleisten ja sukunimisten keskuuteen, koska näiden kanssa on helpompaa kuin "toisten", millä tarkoitetaan indo-germaanista etnistä ryhmää, jonka kanssa on ollut aina "vaikeuksia".
Kai jokainen osaa tästä vetää johtopäätökset? Suuri sukunimien kääntäminen (en itse käytä kääntäminen sanaa, vaan osa etnistä puhdistusta alkoi juuri Venäjän aikana ja jatkui 1930-luvulla)on ollut puhdasta etnistä puhdistusta ja miksi tämä ilmiö olisi erilainen kuin muualla maailmassa. Suomen sosiaalidemokraatit ovat sosialistisessa internationaalissa tukeneet tätä etnistä puhdistusta Itä-Euroopan maissa, koska ko. internationaalissa he tukevat panslavismia. Harva vaan tätä ymmärtää, koska "suomalaisten" kanssa on niin helppoa.
Toiseen asiaan, mutta koskee vain Venäjän lähetystöä. Harva tietää, että Seppo Lehtokin on tehnyt matkoja ko. lähetystöön ja heti, kun sai kutsun. Tsetseenitaistelijat harvoin menevät Venäjän lähetystön ... eli mistä on ollut kysymys? Itse en tiedä, mutta häntä on ainakin haastateltu ko. lähetystössä. Muiden matkojen sisältöä en tiedä, mutta vierailut olivat tapahtuneet kutsusta. Juri Derjabin mainitsee kirjan indexissä myös Seppo Lehdon nimen tarkoittaen 6.9.1962 syntynyttä.
Huomioiden kokemukset Seppo Lehdosta ilmiantajana ja sosiaalidemokraattisen SUPO:n juoksupoikana (Siitoin käytti Lehdosta juutalaisten juoksupoika nimikettä)en epäile, että Seppo Lehto olisi kieltäytynyt syvemmästä yhteistyöstä, mitä Lehdolle venäläiset kaavailivat. Lehtohan otti vierailukutsut vastaan tuolloin 1990-luvulla.
Lähetystösihteeri kertoi minulle: "Luulimme, että Seppo Lehto oli erittäin tärkeä ja vaikutusvaltainen mies, mutta tavattuamme hänet muutaman kerran totesimme hänet kelpaamattomaksi yhteistyöhön."
Nämä ovat sanat, mitä ko. lähestystösihteeri käytti Seppo Lehdosta; sisältö on täsmälleen 100% tarkasti toistettu.
Kun huomioi Lehdon yhteistyöhalukkuuden "sellaisiin tehtäviin" (muonittaja-tehtäviin eli välittää venäläisille tietoa, vakoilla heille jne.), ja näillä asioille Lehto oli kutsuttu lähetystöön haastattelun lisäksi, mitä varten hän juuri kävi lähetystössä ottaen kutsun vastaan tietoisesti tietäen, mitä se sisälsi.
Se, että jopa venäläiset totesivat hänet yhteistyöhön kelpaamattomaksi aiheutti hänessä ko. psykologisen reaktion, mistä edelleen saamme nauttia. Lehto hyllytettiin venäläisten toimesta, vaikka Lehdolla oli halua lähteä heidän mieheksi; ei hän muuten olisi ottanut näitä eri kutsuja lähetystöön vastaan!!!
Toivon Teille hyviä jatkoja Seppo Lehdon kanssa!
T. Leni Riefenstahl FANI

Klasu jatkaa aiheesta:
Viipurin projektin suunnittelu vaiheeseen osui myös tuon vuoden 1999 asepukuisen everstin puhe, missä vaadittiin Karjalan palautusta.
Harva tietää, miten Venäjän Suomen Lähetystö reagoi.
Leni Riefenstahl-FANI kertoo nyt Teille:
Lähestystösihteerin mukaan ko. everstin puheen jälkeen koko lähetystön väki (embassy-korps)kutsuttiin suureen tilaan, missä he järjestäytyivät yhdessä muutamaan riviin.
Sitten suurlähettiläs tuli emabassy-korps rivistöjen eteen, venäjän lähetystösihteerin mukaan ja aloitti tuskallisesti:
"Tilanteemme on erittäin kriittinen Suomen eversti on asepuvussa vaatinut Karjalaa palautettavaksi! Kehoitan Teitä tilanteessa kaikkeen varovaisuuteen."
Näin siis Venäjän lähetystössä. Miksi ko. lähestystösihteeri kertoi minulle tämän? En tiedä, mutta hänen syntyperänsä oli ukrainalainen ja hän tunsi suurta kiinnostusta monarkismiin, kertoen keräävänsä ko. aiheesta kirjoja jne.
Hän on myös muutaman kerran soittanut minulle Moskovasta, kun on Suomeen tullut komennuksen päätyttyä vuoden 1999 lopulla. 1998 hän kertoi minulle erikseen, kun oli mukana lyhentämässä maansa velkaa Suomessa, kun maahan toimitettiin venäläisperäisiä ilmatorjunta-ohjuksia velan lyhenteenä.
Ukrainalaiset käyttäytyvät erilailla kuin venäläiset.
T: Leni Riefenstahl-FANI

Parzifal ja germaaninen linnakulttuuri:
Germaaninen Linnakulttuuri on sitä, mitä syvään ihailemme!
Ugrit raiskanneet Olavinlinnan merkityksen!
Ukrilaiset eivät ole rakentaneet Suomeen yhtäkään linnaa (puhumattakaan, että olisivat rakentaneet Suomen ulkoppuolelle), eikä sellaisia löydy Udmurtiasta, Komista ja Marista, mistä ugrit kertovat sukulaistensa löytyvän! Ugrit eivät ole koskaan viettäneet linnaelämää, joka on länsimaisen Euroopan graniitin kova kulttuurin ja historian pysyvä graniittiperuste!
Päinvastoin he tuhoavat tänäänkin linnakulttuuria ja sitä, mikä pitää järjestelmämme pystyssä ja mikä on meidän kulttuurissa arvokasta ja pysyvää(ugri on luonnollinen Lenin-kannattaja);
Olavinlinnaan on tuotu mm. ortodoksikirkon museo (linnoitus puolusti Eurooppaa ko. uskoa vastaan) ja linna on näin häpäisty juuriaan myöten. Tämä on tyypillistä ugrille, joka ei ole osannut linnoja rakentaa, vaan raiskata ja täydellisesti häpäistä niiden merkitystä!
Kaikki Suomen linnat ovat saksalaisten, tanskalaisten ja yksi A. Ehrensvährdin rakentamia!
[LOTTOVOITTO SYNTYÄ SUOMEEN, MISSÄ EUROOPAN ALHAISIN OSTOVOIMA PORTUGALIN JÄLKEEN!]

Parzifal sosiaalidemokraateista:
Bismarckin elämänviisaus yhä ajankohtainen!
Sosiaalidemokraattien kanssa ei ole mahdollista olla yhteistyössä, niin että oma politiikkamme ja ideologia ei tuhoudu.
Bismarck sanoi tarkalleen: "Vain sotilaiden kanssa tullaan toimeen sosiaalidemokraattien kanssa!" Tämä elämänviisaus pätee tänäänkin! Reaalielämästä saatujen neuvojen mukaan sosiaalidemokraattien kanssa asiat ratkaistaan katsomalla toisiamme kiväärinperiä myöten!
Jollei näin tehdä on edessä tuho (vrt. Wilhelm Hohenzollern luovutti 1918 ilman taistelua sosiaalidemokraateille)
Varautukaa henkisesti murkaamaan sosiaalidemokratia juuriaan myöten ja muistakaa Paavo Lipposen toiminta EU:ssa, jolloin hän ajoi saartoa Itävaltaa vastaan!
Kauppasaarto merkitsee valtioiden välisissä suhteissa kuolemaa!
-Parzifal

Parzifal jatkaa aiheesta:
Summa summarum: "Kuollut sosiaalidemokraatti on hyvä sosiaalidemokraati!"
Meillä on moraalinen oikeus ajatella ja toimia näin, koska sosiaalidemokraattisesta työväentalosta jaetaan vastaavaa mm. Leninin kirjoitusten kautta ja ilmaiseksi.
Eli siellä puhutaan eri oikeitovoimien likvidoinnista, jopa luostarien nunnien likvidointia "pistimellä pistäen", niinkuin käännös kuuluu.
SIIS KUOLLUT SOSIAALIDEMOKRAATTI ON PARAS SOSIAALIDEMOKRAATTI
MEIDÄN KANSSA VÄLIT KATSOTAAN KIVÄÄRIN PIIPPUA MYÖTEN JA USKALLAN SANOA VUODEN 1918 ENNAKKOTAPAUKSEEN VEDOTEN, ETTÄ TEIDÄT NITISTETÄÄN!

Parzifal Klasusta ja avaruustutkimuksesta:
KLASU OIKEASSA
On hauskaa nähdä ennalta sovittuja provokaatioita mm. jippii-forumilla tai sonera-forumilla koskien Klasun kirjoittamaa kirjoitusta tekniikasta. Takana ovat olleet kaiken näköiset ugri-aivot ja silmät, joista loistaa aivojen takaraivo
Sukututkimuksessa tuo luun loisto tulostuu näin: Wernher von Braun ei voi olla Eva Braunin sukulainen, koska Fritz Braun oli opettaja! Tosiasiassa Himmler nimitti von Braunin SS:n majuriksi itse insinöörin tätä tietämättä, kun Gretl Braun meni naimisiin SS-kenraali Fegeleinin kanssa.
http://www.saunalahti.fi/vaino2/wernhervonbraun.htm
Itse sivulla on tehty jatkuvaa mielipidetutkimusta ja yli 62% äänestäjistä pitää Saksaa merkittävimpänä tekijänä avaruusrintamalla.
Näin ollen ennalta sovitut "provokaatiot", jossa on pitänyt lyödä Klasun tekniikan tuntemus nollaan ovat olleet merkityksettömiä, koska reilusti yli puolet äänestäjistä pitää Klasun kirjoitusta totena.
Juri Gagarinin ihailijat yms. on äänestetty alas! Amerikkalaisetkaan eivät olleet ensimmäisiä Kuussa, kuten itse astronautitkin kertovat.
-Parzifal
___________________________
MIELIPIDETUTKIMUS |Kesto 16 kk.|
Minkä maan suoritukset mittavimpia avaruusrintamalla?
Nimittäin mm. Peenemünde-Ostissa tehtiin 17.4.1944 ensimmäinen lentoyritys Wernher von Braunin kehittämällä atomivoimaa hyödyntävällä lentävällä lautasella, jolloin se nousi yli 300 kilometrin korkeuteen ja anonyymi-testipilotti kävi näin taas kerran avaruudessa (LÄHDE: Flugscheiben über Peenemünde? S. 45 - Eckard & Gehring) ja ko lennon ovat vahvistaneet amerikkalaisille mm. kenraali Dornberger ja yli-insinööri Klein amerikkalaisten haastattelussa heti sodan jälkeen. Eräs tuntematon lentäjä oli myös testipilotti Roelicke, joka testasi saksalaisia lentäviä lautasia tuolloin.
Saksa 263 62,47 %
N-liitto 43 10,21 %
USA 77 18,29 %
Joku muu 38 9,03 %