keskiviikko 13. lokakuuta 2010

Aineisto #23

Klasu analysoi turvallisuuspolitiikkaa:
Kun olen lueskellut sekä muiden pohjoismaiden että meidän kirjoittajien turvallisuuspoliittisia juttuja, niin ihmettelen miksi toisten = venäläisten pitäisi johtaa aiheesta keskustelua netissä? Käsitykseni mukaan ME johdamme Eurooppaa. Viittaan vaan edellisiin kommentteihin. Kuka muu johtaa Euroopan turvallisuuspolitiikkaa kuin sitten me tänään? Sitten täällä viitataan julkisesti itään, että meillä ei ole edes mitään yhteyttä Eurokorpsiin. Saatanan tunarit! Haetaanko teloituskomppania lallukoille? Itse en epäröisi, koska siinä olisi esimerkin jälkeen sanktio peloite näille saatanan poliittisille hämmentäjille ja paskan netti kirjoittajasuoltajille.
Täällä on ollut aivan tarpeeksi näitä avuttomia typeryksiä, jotka tarjoutuvat lahdattavaksi karjaksi ja antaisivat lahdattavaksi koko kansakunnan omilla tekosillaan ilman mitään päämäärää muuta kuin tyypillinen menneinen aikojen toisten tahtoon alistuminen turvallisuuspolitiikassa. Taitaa olla sitä ugrilaista äidinmaitoa, jota on nautittu lapsena? :-)
KvG

Matti Wuori varoittaa piilokomuja:
Julkinen varoitus kaikille piilokomuille, jotka ovat tätä maata ja kansaa pettääneet minun laillani Me varoitamme Teitä arvon Pekka ryssä-Siitin ja Klaus von Kermatolkki Esko Ahon ja Lipposen Paavon tapaisesta ryssäläisestä ketkuilusta
Matti Wuori ( tunnetaan paremmin nimellä "Älä tee huorin, kuin komuryssän kanssa )

Presidentti Halonen kommentoi:
Valtakunnanjohtajan siitin ei kuulemma ole seissyt enää vuosikymmeniin ja muutenkin ko. uloketta on kuulemma vaikea havaita läskien joukosta.
Naisjuttunsa ovat ryssäläistä paskapuhetta.

Klasun valituskirjelmä Turun hovioikeudelle:
VALITUSKIRJELMÄ
Haen hakumuutoskirjelmälläni Turun hovioikeudelta muutosta kunnianloukkaus syytteen hylkäämisestä Tampereen käräjäoikeuden tuomiossa 02/1843 ja tuomioistuin asiassa R 02/389.
Perustuslain (PL) 12.1 §:n mukaan sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta niitä estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan sitten lailla. Sallittu sananvapauden rajoitusperuste ovat kunnia ja yksityisyys. Asiani fokusoituu tähän teemaan valituksessani Turun hovioikeuteen juridisena perusteena muuttaa Tampereen käräjäoikeuden päätös syyttäjän esittämään rangaistukseen.
PL 10.1 §:n mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Kunnian luonteesta on kirjallisuudessa esitetty erilaisia mielipiteitä, mutta joitakin varmoja yleistyksiä voidaan myös tehdä: Yksityishenkilön kunnialla tarkoitetaan sekä kaikille ihmisille aina kuuluvaa arvonantoa että olosuhteista riippuvaista toiminnan, työn ja ammatin kautta määrittyvää arvostusta. Säännöksillä laissa suojataan yksityisiä häpäisemiseltä ja niiltä vahingoilta, joita kunnianloukkauksesta aiheutuu kohteelle mm. kunnian- ja yksityisyydenloukkaus tapauksissa.
Kunnianloukkaussyytteiden käsittelyssä on asianomistajan kannalta lähdetty myös siitä aikaisemmin, että syytetty tai vastaaja itse joutuu esittämään vahvaa näyttöä väitteidensä totuudellisuuden tueksi ennen kuin todistustaakka väitteiden perättömyydestä kääntyy vain syyttäjälle ja asianomistajalle; tässä viittaan Halla-ahon omaan laiminlyöntiin tarkistaa julkaisemiensa tekstien todenperäisyys tai sähköpostispammin IP-numerot jne.
Muussa tapauksessahan kunniansa menettäneen asianomistajan voi olla täysin mahdotonta osoittaa, että väitteet olisivat perättömiä. Rikoksen tutkinnassa toimitin poliisille ko. herjakansiota päivittävän tietokoneen numeron, joka on sama kuin Helsingin yliopiston slaavilaisen osaston Jussi Halla-ahon oma henkilökohtainen tietokone slaavilaisella osastolla. Halla-aho on tunnustanut ylläpitävän kansiota. Mitä tulee sitten Halla-ahon toimittamiin todisteisiin käräjäoikeuteen niiden voidaan perustellusti sanoa olevan enemmän kuin perättömiä (käräjäoikeus ei edes kirjannut kaikkia Halla-ahon esittämiä todisteita 16.3. kirjeestä tuomioon Halla-ahon todisteiksi) tai sitten juridisesti katsoen riittämättömiä (ei IP-numeroita spammissa, vaikka tuomioistuin on todennut jo päätöksessään asianomistajan ei olevan takana suuremmassa osassa kansion tekstejä, jotka ovat luultavasti Halla-ahon tai hänen apureidensa valmistamia), joita kaikkia niin kuin todettu käräjäoikeuskaan ei kirjannut kirjeestä todisteina tuomioonsa, koska ne olivat sen verran mahdottomia ja irrallaan asiasta. Kiinnitän hovioikeuden huomion kuitenkin todisteiden loukkaavuuteen koskien mm. sotilasasioita. Tiedän, että Halla-aho itse on kirjoittanut näitä todisteita vrt. kirjeenvaihtoni.
Halla-ahon toimittaman aikaisemman todisteen mukaan käräjäoikeudelle viestejä ei ole olla poimittu vakiintuneilta keskustelupalstoilta, vaan sähköposti spammista. Spammista, jonka hänen tunnettu apurinsa on yleensä lähettänyt (vrt. liite Lindholmin kirje spammin alkuperästä) Myöskään professori Nuutila ei kirjoita nimenomaan WSOY Lakitieto 2002-kirjassa saako spammia kerätä ja julkistaa erillisellä keskustelupalstalla havaintoni mukaan tutkittuani ja luettuani läpi ko. kirjaa. Näin ollen ihmettelen, mihin käräjäoikeus on tuomionsa sitten perustanut? Käräjäoikeus väitti perustaneen sen Nuutilan Lakitietokirjaan, jossa professori Nuutila ei ole kuitenkaan kirjoittanut spammista ja sen keräämisestä erilliseen keskustelukansioon.
Tampereen käräjäoikeus on todennäköisesti perustanut käsityksen nyt siihen, että spam olisi luonteeltaan julkista ja sen vastaanottaja saa sitä vapaasti julkistaa samalla lailla kuin omalla puhelimella voi nauhoittaa puheluja kysymättä keskustelun toisen osapuolen lupaa. Pyydän, että Turun hovioikeus oikaisee ja korjaa tämän kohdan sillä tavoin, että sellaisen spammin, mitä en ole lähettänyt, niin kuin käräjäoikeus on todennut, julkaiseminen keskustelupalstalla on rangaistavaa, mikäli se sisältää syyttäjän esittämän kunnianloukkaus rikoksen. En usko myöskään, että itse spammin kerääminen keskustelukansioon olisi laillista; asian laillisuudesta ei ainakaan löydy yhtään lausuntoa tai lain kohtaa.
Tätä tietojen julkaisua ei voida kuitenkaan koskaan tehdä rangaistuksetta tai korvauksetta yksityisyyttä ja kunniaa loukkaamalla (vrt. esittämäni lainkohdat valituksessa) lain hengen ja tarkoituksen mukaan, saati sitten tapaoikeuden.
Asiaa voidaan sitten julkaista tietysti myöhemmin lain määrittämän sekä yksityiseen että kunnian suojan puitteissa, joita lainkohtia käsittelen juuri valituksessani hovioikeuteen ja sitä ristiriitaa, mikä on tekstien julkaisulla ja säädetyllä lailla ko. asioista; yksityisyydestä ja kunniasta.
Kunnianloukkaus on tapahtunut näin ollen täysin tahallisena ja näin ollen myös enemmän kuin täysin harkittuna ja jatkettuna (vrt. 300 sivua tekstiä, kirjoituskilpailut, oikea keskustelupalsta, jossa n. 400 viestiä) yli vuoden ajan, koska Halla-aho ei ole tarkistanut tekstejään ja niiden totuudellisuutta, joissa viitattiin rikoksiin, kuten pedofiliaan, alaikäisiin naisiin sekoamiseen, liioiteltuihin rakennustiedoitteisiin, Hitleriä tapaamaan Kuuhun rangaistavaa vain tahallisena. Halla-aho itse levittää koko ajan sitä mm. Tampereen Käräjäoikeudessa ja sen suullisessa pääkäsittelyssä, että käyn tapaamassa Hitleriä Kuussa ja viittaus pikkuhitleriin on jo vakiintunut hyvin tunnetusti laissamme rangaistavaksi solvauksena tuomioistuimessa. Tarkasteltaessa muutenkin Halla-ahon puolustuksen sisältöä se viittaa todella siihen, että hän kävisi jonkinlaista N-liiton suurta Isänmaallista Sotaa asianomistajaa vastaan. Tämä näkyy ja sisältyy kaikessa vastaajan toimissa pohjalla.
Kiinnitän hovioikeuden tarkan huomion siihen, että rikoksen rangaistavuus riippuu myös yleensä siitä, millaisia vakavia perusteita väitteen esittämiseen vastaajalla on ollut. Herjaustahallisuus ei voi puuttua tapauksessa, koska vastaajalla ei ole ollut olemassa vahvoja perusteita tai todennäköisiä syitä pitää totena, mitä hän on esittänyt tai mihin kaikkeen hän on vihjannut julkaisemassaan kansiossa, kirjoituskilpailuissa, vieraskirjassa jne.
Kunnianloukkaukseen koskee myös yhtälailla kunnianloukkauslain halventamiskohta, jolla tarkoitetaan kohteen sosiaalisen arvostuksen vähenemistä tai sen yrittämistä vähentää kunnianloukkauksen kautta. Käsittääkseni koko kansion ensimmäinen päämäärä on ollut tämä minua kohtaan; lisättynä yleisellä spammilla. Se on ilmentynyt esim. ihmissuhteiden katkeamisena ja muuna haittana sosiaalisessa kanssakäymisessä; pedofiili, sekoilee alaikäisiin lapsiin, ottaa osaa keskusteluun tunnetun rikollisen henkilön kanssa jne. ovat osa systemaattisesti lanseerattua tekstiä julkisuuteen mm. spammin kautta ja ne ovat kirjatut kansioon. Halveksunnan vaara arvioidaan vain kysymällä, aiheuttaako esitetty perätön väite tyypillisesti halveksuntaa kohteelleen eli asianomistajalle. Kun kansion väitteitä, kirjoituksia, vieraskirjaa, kirjoituskilpailujen tuotoksia lukee ja käy läpi mihinkään muuhun tulkintaan, kuin tarkalleen halveksunnan vaaraan tai sosiaalisen arvostuksen vähenemisen vaaraan, ei ole olemassa pohjaa. Tuomittavaa solvausta on myös loukkaavien mielipiteiden esittäminen, mitä kansiossa ja sen joka palstalla on tapahtunut.
Kunnianloukkaamista voi olla yhtälailla myös totuudenmukaisten väitteiden esittäminen loukkaamistarkoituksessa. Loukkaamistarkoitus käy usein ilmi lausuman häpäisevästä muodosta, jonka käyttämistä lausuman antamisen tarkoitus ei edellytä. Totuudenmukaisten väitteiden esittäminen voi merkitä myös yksityiselämää loukkaavan tiedon esittämistä (RL 24:8).
Näistä tapauksista on enemmän kuin näyttöä ko. kansiossa ja sen tuotoksissa. Halla-aho on kirjoittanut kansion alkusanoissaan yhteiskunnallisista mielipiteistäni oikein, mutta sen jälkeen alkanut kirjoittamaan niiden pohjalta, että kannatan deportaatiota jne. Tämä sivuaa myös tarkasti osaksi joukkoviestintärikosta, joka löytyy RL 24:8 momenteista; esitetään oikeita tietoja muokattuna täysin väärillä lausumilla.
Kiinnitän tarkalleen edellisessä asiayhteydessä hovioikeuden sanaan deportaatio ja se viittaisi hyvin vahvasti siihen, että Halla-aho kävisi jotakin venäjän kielen opettajana N-liiton Suuren Isänmaallisen sodan taistelua … hänhän etusivulla julistaa Totaalista Sotaa tietokonetekniikan avulla verta valuvien kehysten kanssa tekemässään kansiossa. Kopiosta voi asian tarkistaa; siis kysymyksessä on totaalinen sota, jonka he ovat yksipuolisesti minulle julistaneet verta vuotavien symbolien kera jne. Vielä deportaatiosta: Näin en ole missään deportaatiota sanonut, kirjoittanut tai ajatellut, jonka toistan myös hovioikeudelle. Halla-aholla itsellään on täysin todistuksen taakka oikeusmenettelyn mukaan tässä vastaajana näyttää toteen hovioikeudelle asia ja täysin joka suhteessa tarkalleen. Mielestäni juuri tämä asia on äärimmäisen tärkeä nähdä tai ratkaista oikeusprosessissa Turun hovioikeudessa. Halla-ahon krooniset oireet potevasta ja piilevästä skitzofreniasta tai sivupersoonasta tulevat esiin Halla-ahon lanseeraamasta käsityksistä, että käyn tapaamassa Hitleriä, vaikka vakiintuneet yhteiskunnalliset käsitykseni ovat hyvinkin tunnetut ja esitin ne taas kerran tyytymättömyyden ilmoituksessa käräjäoikeuden päätökseen, mistä ne on luettavissa. Halla-ahon nähdyt väitteet ovat peräisin skitzofreenisen mielen luomasta maailmankuvasta, jota hän yrittää epätoivoisesti siirtää todellisuuteen.
Viittaan koskien Halla-ahon skitzofreniaa mm. tohtori Moodyn tieteellisiin kokeellisesti hankittuihin käsityksiin sivupersoonista, mitä kristinuskon kannalta on taas puolestaan tarkastellut myös mm. isä Rudolf Frieling julkaisemassa Kristinusko ja Uudelleen Ruumiillistuminen-kirjassa, jonka Karisto kustantamo on julkaissut Suomessa. Näistä tutkimuksista voi saada tieteellisesti, teologisesti ja kokeellisesti perustellun viitteen, mitä haen tässä tarkalleen takaa koskien tapaus Halla-ahoa hovioikeudessa. Menneiden sivupersoonien taakka painaa niin paljon Halla-ahoa, että ilmenee avointa skitzofreniaa ja tuskin Halla-ahon tehtäviä venäjän kielenopettajana slaavilaisella osastolla tarvitsee sen enempää tässä yhteydessä sitten ihmetellä; mielipiteet korreloivat 100% keskenään. Kysymyksessä onkin juridisesti asianomistajan mukaan tarkalleen Lex Naturae eli luonnon laki. Asia ei siis merkitse mitään syyntakeettomuutta tehdyssä rikoksessa vastaajan sekä nähdyn ja koetun psykologisen tilan takia. Päinvastoin.
Sivusimme valituksessa juridiselta kannalta tarkistellen hiukan sivutielle tämän tärkeän kokonaisuuden ymmärtämisen takia, mutta Halla-ahon päämotiivit nähtyyn käyttäytymiseen lienevät juuri psyykkeessä piilevässä ja esittämässäni skitzofreniassa, joka liittyy N-liiton Isänmaalliseen sotaan (vrt. Halla-ahon puolustuspuheensa sisältö käräjäoikeudessa) joka suhteessa ja viittaan edelleen hänen käsitykseen ja ilmoitukseen tuoda vanhat tekstit uudestaan kansioon 1.7. 2002 alkaen nimelläni, vaikka Tampereen käräjäoikeus totesi tuomiossa, että suurin osa minun nimiin laitetuista teksteistä on muiden kirjoittamia ja ne ovat sinänsä asianomistajaa loukkaavia. Totaalinen Sota, kansion kannessa suurin kirjaimin verta valuvissa kehyksissä on vastaajan päämäärä, jota hän haluaa toteuttaa, vaikka en ole häntä koskaan tuntenut ja nähnyt vain käräjäoikeuden suullisessa pääkäsittelyssä. Lisäksi kiinnitän toistamiseen hovioikeuden huomion käräjäoikeuden aksentiltaan puolustavaan kantaan, että Halla-aho ei olisi kirjoittanut mitään kansioon; tämä ei pidä kyllä paikkaansa, vaan hän on hyvin aktiivisesti itse kirjoittanut.
Viittaan uusiin vanhoihin/uusiin todisteisiin liitteinä asiasta. Pidän hyvin erikoisena Tampereen käräjäoikeuden jopa Halla-ahoa puolustavaa kantaa ja pyydän hovioikeutta oikaisemaan asian valituksessa esittämien asioiden takia.
Summa Summarum: Sananvapauden ainoat lakiimme kirjatut rajoitukset ovat siis kunnia ja yksityisyys ja viimeisestä näistä lakiemme kohdasta, joka soveltuu tapaukseen ja näitä lakikohtia soveltamalla haen muutosta käräjäoikeuden tuomioon Turun hovioikeudelta. Tärkeätä on huomata, että Tampereen käräjäoikeus on samaistanut ko. palstan joukkotiedotusvälineeksi tuomiossaan ja pitää tekstejä kansiossa jonkun toisen kuin asianomistajan kirjoittamina ja nimiini laittamina.

6. YKSITYISELÄMÄÄ LOUKKAAVA TIEDON LEVITTÄMINEN
RL 24:8 (531/2000). Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen. Joka oikeudettomasti
1) joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai
2) muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville
esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, on tuomittava yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa julkisessa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä, jos esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi.
Joukkoviestintärikos
Yksityiselämän loukkaamisrikoksessa toisen yksityiselämästä levitetään julkisuuteen totuudenmukaisia tietoja, vihjauksia tai kuvia. Näin on tapahtunut ko. kansiossa; kirjoituksissa ja kuvissa. Yksityiselämän loukkaaminen on tyypillinen joukkoviestintärikos. Joukkoviestintärikos on tapahtunut, kun kansion materiaaliin tarkasti tutustuu.
Yksityiselämän ala (1 mom.)
Yksityiselämän käsitteen ydin sisältää sen, että yksilöllä tulee olla tietty oma rauhoitettu alue, johon kuuluvat asiat hänellä on oikeus pitää omana tietonaan, jos hän haluaa. Yksityiselämän piiriä ei voida määritellä täsmällisesti. Tuomioistuinta sitoutumattomalla tavalla yksityiselämään luetaan perinteellisesti mm. vapaa-ajan käyttäytyminen, itsemurhat, päihteiden käyttö, psyykkiset ja fyysiset vammat ja sairaudet, avioliitto ja avioero, sukupuolielämä, poliittinen ja uskonnollinen vakaumus ja varallisuus. Näin ollen kansiossa ja kirjoituskilpailujen kirjoituksissa yksityiselämääni on loukattu enemmän kuin paljon.
Muutos vaatimukseni kokonaisuudessaan käräjäoikeuden tuomioon koskee tässä myös suullisessa käsittelyssä esittämiäni korvauksia asianomistajan henkisestä kärsimyksestä, läheisten ihmisten loukkaamisesta, joka sisältyi jo syyttäjän rangaistusvaatimuksen Rikoislain 24 luvun 3. momenttiin
Kuolleen henkilön muiston häpäiseminen (3 mom.)
Vainajan muiston häpäiseminen herättää mielipahaa vainajan lähipiirissä. Säännöksellä suojataan lähiomaisia mielipahalta ja kärsimykseltä, joita voi aiheutua siitä, että vainajan väitetään perättömästi syyllistyneen halventaviin tekoihin. Säännös ei kata solvaustyyppisiä tekoja, vaan sen soveltamisala rinnastuu lain 1 kohdan tekoihin. Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen. Kolmannessa momentissa tarkoitetusta kuolleen henkilön muiston häpäisemisestä on erityissäännös, joka turvaa vainajalle erityisen läheiselle henkilölle syyteoikeuden. Aiemmin rikoksen syytteeseenpanoa rajoittaneesta 20 vuoden ehdottomasta määräajasta luovuttiin, ja teon rangaistavuuden päättyminen ajan kulumisen myötä ratkeaa harkinnanvaraisten perusteiden mukaan. Vaadin hovioikeudelta muutoksia käräjäoikeuden tuomioon koskien vainajien loukkaamisesta (vrt. yksilöity vaatimukseni käräjäoikeudelle) ja uudistan aikaisemman koskien lakikohtaa kuolleiden henkilöiden häpäisemisestä.
HENKINEN KÄRSIMYS
Myös henkisestä kärsimyksestä tuomitaan korvauksia, jotka esitin asian suullisessa käsittelyssä Käräjäoikeudelle käsittelyn lopussa. Kärsimyksestä ei tarvitse esittää edes erikseen näyttöä normaalin tuomioistuinkäsittelytavan mukaan, sillä korvaukseen oikeuttavien rikosten on ajateltu tyypillisesti aiheuttavan kohteelleen kärsimystä. Korvausten määrät ovat olleet arveluttavan voimakkaassa nousussa (KKO 1997:80 ja 1997:81). Tunnetuissa tapauksissa korvausmäärät ovat nousseet jo lähelle 33000 euroa tai ennen valuuttaunionia 200 000 markkaa hyvin vähäisissä ja pienissä rikosasioissa. Haen muutosta korvauksiin edellisen perustein. Määritin ne omalta osaltani yhteensä 10 000 euroon suullisessa käsittelyssä, koska olin tutustunut maamme ennakkotapauksiin ja pidän näin korvausta hyvin kohtuullisena tapauksessa. Tampereen käräjäoikeus sivuutti tämän tuomiossaan, koska käräjäoikeus ei nähnyt kunniaani loukatun mainitussa kansiossa ja esitän korvauksia hyväksyttäväksi edellä mainituin perustein uudelleen Turun hovioikeudessa normaalina kohtana.
Toinen sananvapautta määrittävä lainkohta on siis ensiksi mainittu kunnia:
Mitä tulee kansiossa julkaistuun kirjoituskilpailun tuotokseen, joka on numeroituna syyttäjän papereissa nähtäväksi tuomioistuimelle vaadin myös rangaistusta törkeästä kunnianloukkaamisesta, koska käräjäoikeuden tuomiossa katsottiin ko keskustelupalsta joukkotiedotusvälineeksi ja muuhun kansion tekstiin katson valituksessani samalla lailla tänään, että asiassa pitää soveltaa nyt törkeää kunnianloukkausta, koska käsittelyssä ja rikosepäilyssä olevan vastaajan materiaali on toimitettu lukuisten ihmisten saataville ja asia jatkuu samalla lailla vielä tänään. Viittaan Tampereen Käräjäoikeuden käsitykseen kyseisen palstan rinnastamisesta joukkotiedotusvälineeseen, jolloin kriteerit törkeästä kunnianloukkaamisesta toteutuu täysin.
5. TÖRKEÄ KUNNIANLOUKKAUS RL 24:10 (531/2000).
Törkeä kunnianloukkaus. Jos 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kunnianloukkauksessa
1) rikos tehdään joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville taikka
2) aiheutetaan suurta tai pitkäaikaista kärsimystä taikka erityisen suurta tai tuntuvaa vahinkoa ja kunnianloukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
ESINEVAHINGOT
Esinevahinkoja voivat olla prosessissa esim. menetetyt tulot, jos kunniaa tai yksityisyyttä loukkaava kirjoitus on vähentänyt elinkeinonharjoittajan asiakkaita tai liikesopimuksen menettäminen ja sen kautta tulojen vähentyminen. (Robert Singerin kirje liikesuhteen katkaisemisesta, WSOY:n opintomateriaali poisto; materiaali toimitettu käräjäoikeuteen ja tässä kohdin viittaan Halla-ahon tekstiin minun olevan joku pikkuhitler, jonka käyttö on laissamme automaattisesti solvaavaa ja näin muodoin rangaistavaa). Tampereen käräjäoikeus ei kiinnittänyt tähän huomiota, että minulle on tullut laissa mainittuja esinevahinkoja ja kiinnitän tähän hovioikeuden huomion toimittamani materiaalin pohjalta. Valmista liikesopimusta voi tiedustella mm. rakennustehtaan johtajalta itseltään oikeassa hengessä sillä tavoin, että hän ei ole vastaajana eikä ole sellaiseksi joutumassa. Spammi on siis aiheuttanut paljon vahinkoa, joka voidaan määrittää lakiemme mukaan. Kiinnitän myös hovioikeuden huomion USA:n tietotoimiston sivuille, jonne asiakas voi itse uutisia kirjoittaa; siellä olevissa teksteissä viitataan, että käytän huumeita, järjestän vanhojen ihmisten ryöstöjä jne. (katso liite) Tekstit ovat tulleet nettiin 18.2. eli haasteen saannin jälkeen huhtikuussa 2002. Tekstin tyyli vastaa oikein hyvin kielenopettajan tapaa esittää asia ja hänen rikollisten apureiden kielitaito ei olisi riittänyt tähän. Todistaa mm. VTM Kai-Henrik Tiiainen.
Esimerkiksi liikevaihdon väheneminen voi olla täysin korvattavaa vahinkoa saati sitten valmiin liikesopimuksen menettäminen niin kuin oma tapaukseni. Ratkaisussa KKO 2000:45 näytöksi siitä, että ohjelma oli aiheuttanut liikevaihdon vähenemistä ja liikevoiton vähenemistä, riitti yhtiön liikevaihdon kehitys ohjelman esittämisen aikoihin. Korvattavan vahingon määräksi arvioitiin 50 000 markkaa. Itse menetin jo tehtaan kanssa sovitun sopimuksen kansioon liittyvän valheellisen spammin, itse spammin ja mukamas väitteen, että otan osaa ko. keskusteluun Halla-ahon esittämälle keskustelu- ja postituslistalle (syyttäjän papereissa) takia. Kopioitu kuva kansion etulehdestä sisältää legendaarisen lähetyslistan ja sen sisältä ollaan laserprintattu syyttäjälle. Halla-aho itse on myös kirjoittanut tehtaan johtajalle mm. minun olevan hullu käyvän tapaamassa Hitleriä Kuussa. Haen muutosta esinevahinkokorvauksiin hovioikeudelta, joista olen esittänyt jo todisteet käräjäoikeudelle aikaisemmin. Viittaan myös Jan Lassilan solvauksiin, jotka on tehty valitettavasti parapsyykkeen tasolle laskeneiden ihmisten tai mainitun järjestön jäsenten toimesta parapsykologia sivuille, missä käyn tapaamassa Hitleriä Kuussa, johon haluan korjauksen hovioikeudessa käräjäoikeuden päätöksestä. Viittaan vakiintuneeseen maan oikeuskäytäntöön asiasta ja toivon itse Lassilan ulottamista itse oikeuskäsittelyyn, koska hän on saman Suomen Sisu yhdistyksen jäsen. Halla-ahon aikaisemmin tunnistettu ja piilevä skitzofrenian oire kirjautuu näin ollen kaikkiin Suomen Sisu-nimisen yhdistyksen tuotoksiin ja niiden kautta julkisuuteen.
Kansioon on sisältynyt paljon herjaavia ja perättömiä väitteitä saati sitten selviä solvauksia: tämä merkitsee, kysymys väitteistä tai huhun jatkuvasta levittämisestä, joka on perätön. Kysymyksessä on ollut tarkasti sisällöltään Halla-ahon lanseeraamassa tekstissä syyllistymisestä rikokseen (mm. väärentämiset, laittomat uhkaukset, joita käräjäoikeuskaan ei uskonut ja merkinnyt papereihin, vaikka ne olivat vastaajan kirjeessä 16.3 tuomioistuimelle ja kansiossa on ollut lukuisia viittauksia mm. pedofiliaan, sekoamista alaikäisiin naisiin, homoseksualismiin jne.) tai muuhun tekoon, joka voi aiheuttaa asianomistajalle lain määrityksen mukaan vahinkoa tai halveksuntaa. Esimerkki: Jos verojohtajan väitetään syyllistyneen veropetokseen tai asianajajan väitetään laiminlyöneen toimeksiantonsa huolellisen hoidon, tai kirjanpitäjän kirjanpitoväärennöksen kyseessä on kunnianloukkaus.
Analogiana tapaukseeni on tässä seuraava; jos rakennusyrittäjänä aloittava esittää, että edustan koko Skandinaviaa ko. rakennustehtaan kohdalla spammissa jollakin toisten kirjoittamalla tiedotteella asian julkaisemisessa on tapahtunut kunnianloukkaus.
Vaadin syyttäjän kunnianloukkaussyytteen vahvistamista vahvistettuna käräjäoikeuden tuomiossa selvinneiden mm. törkeä kunnianloukkaus lisätekijöiden kanssa ja rikoksesta rankaisemista hovioikeudessa.
HALLA-AHO ESIINTYNYT ITSE KIRJOITTAJANA
Tampereen Käräjäoikeus uskoo myös ja tähän asiaan tai kohtaan haen muutosta hovioikeudelta, että itse vastaaja Halla-aho ei ole kirjoittanut mitään toimittamaansa kansioon. Näin asia ei ole ollut ja hän on jopa pitänyt omaa itsenäistä keskustelupalstaa kansiossa (joka on 10.5. tänään auki ja jossa on paljon Halla-ahon kirjoituksia; Halla-ahohan on myöntänyt oikeudenkäynnissä toimittavansa ko. kansiota ja mm. ylläpito kirjoittaa siellä jatkuvasti henkilöstäni), jonne hän kirjoitti ja jota palstaa hän itse päätoimitti; palstalle kirjoitettiin hyvin aktiivisesti. Näin ollen Halla-ahon omia kirjoituksia on ollut erittäin paljon allekirjoittaneesta ja monia ehkä satoja muista, jos lasketaan hänen henkilökohtaiset kommenttinsakin eri kirjoituksiin palstan hyvin aktiivisena ylläpitäjänä. Ne voidaan tarkistaa auki olevasta keskustelupalstasta. Muistan erityisesti mm. hänen siellä pitämät saksan kielen "oppitunnit" koskien prepositioita ja niiden jälkeen datiivia sekä substantiivin ja pronominin kohdalla. Muistan asian erityisen tarkkaan, koska Halla-aho ei itse taitanut asiaa. Eli käytin siellä julkaistussa kirjoituksessa nach Ihrem Raum, eli der Raum. Siis im Raum, nach eigenem Raum etc. - Allekirjoittaja käyttää yleensä aus, bei, mit, nach, seit, von ja zu - prepositioiden jälkeen datiivia sekä substantiivin ja pronominin kohdalla. Koomisemmaksi asian tekee vielä enemmän se, että olen seurustellut naisen kanssa, joka puhuu äidinkielenään saksaa ja isäni suku on tullut Tanskan saksankieliseltä alueelta maahamme aikaisemmin.
Kansioin oikea keskustelupalsta eli vieraskirja näyttää toteen täysin omalta osaltaan, että Halla-aho itse kirjoittaa kansioon asianomistajasta. Hän on kirjoittanut muutakin mm. kansion laajat alkusanat, missä oltiin syyllistetty aiemmin toteennäyttämään joukkoviestintärikokseenkin.
Haen muutosta käräjäoikeuden käsitykseen, että Halla-aho ei olisi kirjoittanut yhtään viestiä ko. kansiossa. Viittaan heti edelleen pelkästään kansion alkusanoihin, jossa allekirjoittaneen yksityisyyttä rikotaan lain tarkoittamalla tavalla joukkoviestintärikoksen lisäksi repostelemalla minua ja mm. omia yhteiskunnallisia näkemyksiä totuudenmukaisesti solvaten. Halla-aho myös itse spammaa mm. Chorna Trojanda-nimellä, josta spammista liitän liitteen käräjäoikeuden tuomion jälkeen. Vastaajan ukrainalainen nimimerkki eli Chorna Trojanda on tarkasti ukrainaa ja tarkoittaa mustaa ruusua. Liitän myös hovioikeudella oikeata keskustelupalstaa ko. kansiosta, jossa on kokonaisuudessaan neljättä sataa viestiä koskien asianomistajaa ja viestit täyttävät usein kunnianloukkausrikos-kohdan (liite). Usein viestin on kirjoittanut Halla-aho itse.
Vuosikausia kestänyt ja jatkunut jatkuva sähköpostispammi ja häirintä on ollut erittäin laajaa näiden Seppo Lehdon ja Jussi Halla-ahon toimesta, jotka ovat ko kansiota rakentaneet ja toimitin mm. presidentinkansliasta tulleen postin syyttäjä Esa Aholle, joka lienee jo liittänyt dokumentiasian muiden papereiden yhteyteen.
Mielestäni jo yhteiskunnallinen järjestys ja sen ylläpito vaatii rangaistusta, sillä hallituksen turvallisuuspoliittinen mietintö syksyltä viittaa tietoliikenne turvallisuuden takaamiseen. Sanktio uhka on hyvä olemassa tällaisissa rikoksissa, joita pystytään helposti toteuttamaan uudehkon teknologian avulla.
Viittaan myös kansiossa olevaan kuvaan, jossa olen yhdessä muiden kanssa rikollisen Seppo Lehdon kanssa muistotilaisuudessa Tampereen käräjäoikeustalon edessä 1995 ja sillä perusteella vastaaja on halunnut väittää minun käyvän aktiivia keskustelua rikollisen häirikkö spammilistoillaan. Halla-aho ei ole kysynyt julkaisuun lupaa tähän poikkeavan kuvaan, jossa kysymyksessä on ollut poikkeava käyttäytyminen (Ilmavoimien upseerin tyttären kuolinmuiston kunnioitus julkisessa tilaisuudessa vuonna 1995) Jotakin tapaoikeutta on myös tähänkin olemassa ja sovellettavissa, koska valokuvassa on rikollinen ja siksi yleisesti mielletty: Jos julkisella paikalla otetun kuvan pääaihe on esimerkiksi henkilön poikkeava käyttäytyminen, hänen sairautensa tai voimakas päihtymys, on julkaisuluvan pyytäminen aina perusteltua lain tulkinnan mukaan.
Halla-aho on myös itse useasti viitannut, että asianomistaja itse olisi toimittanut materiaalin julkisuuteen aktiivisesti, ilman mitään todisteita. Tämäkään ei olisi riittänyt syytteen raukeamiseen, jos olisin ollut tekstien takana. Silloinkaan, jos eri henkilö eli asianomistaja "omatoimisesti" saattaa jatkuvasti yksityiselämänsä joukkotiedotusvälineiden huomion kohteeksi esim. myymällä paljastavia haastatteluja, voitaneen katsoa myös, että hän on antanut hiljaisen suostumuksen seikkojen julkistamiseen jatkossakin, ei nyt nähdyt kirjoitukset ole lain mukaisia.
Pelkästään se, että julkisuuden henkilö ei reagoi ensimmäisiin hänen yksityisyyttään loukkaaviin kirjoituksiin, ei kuitenkaan merkitse kuitenkaan suostumista Halla-ahon tapaisen kirjoittelun yhä jatkamiseen ja korkeimman oikeuden ennakkopäätös on jo olemassa (ks. esim. KKO 1997:81) tämänlaisesta tapahtumasta, joka päättyi julkisuuden henkilön voittoon. Minun tapauksessa asianomistaja ei ole taas minkään mitan mukaan julkisuuden henkilö tai sellaisessa asemassa, että tällaisen nähdyn tekstien salliminen olisi lain mukaista ja rangaistuskynnys on näin ollen alhaisempi. Sitä suuremmalla syyllä vaadin käräjäoikeuden päätöksen kumoamista hovioikeudelta; semminkin, koska sama asia jatkuu jatkuvasti vrt.liitteet.
Tässä tapauksessani käräjäoikeus on taas tuomiossaan katsonut, että suurin osa kansiossa olevista teksteistä ei ole minun itseni asianomistajan tekemiä tai kirjoittamia ja Halla-aho kertoo tarkasti poimineensa ne spammista kansioon. Tämä pitää paikkansa ja näin ollen en ole spammin alkulähde. En siis ole toimittanut aktiivisesti tietoja julkisuuteen käräjäoikeuden mukaan ja Halla-aho ei pysty esittämään asiaa mm. ip-numeroiden pohjalta todistaen hankkineensa tiedon hyväksyttävällä tavalla. Päinvastoin. Tein asiasta heti keväällä 2001 rikosilmoituksen (tutkintapyynnön lähetin heti kansion ilmestymisen jälkeen ja se kirjattiin rikosilmoituksena myöhemmin) ja vaadin kansioita heti suljettaviksi; tekstit ovat olleet aina kahdella serverillä ja jopa kolmella ja sivulla olevien laskurien mukaan kävijöitä on ollut kymmeniä tuhansia ko. sivulla. Ei onnistunut kansioiden poistaminen, vaikka Halla-ahon esimies Professori Mustajoki slaavilaiselta osastolta vakuutti asian minulle olevan kunnossa.
Tampereen Käräjäoikeuden kronologinen ajantajuaminen prosessissa ei pidä myös tarkkaan ottaen paikkaansa, mitä tulee annettuihin lausuntoihin ja suhteessa ajallisesti tapahtuneeseen. Viittaan tässä erityisesti todistaja Teemu Lahtisen kantaan, joka on kirjattu tuomioon. Ajankohdan määrittäminen on tässä erityisen tärkeää, koska nämä kaikki todistuksen sisällöt osuvat ajankohtaan, jolloin kansio oli jo olemassa (!) ja käräjäoikeus piti näitä todisteina siinä suhteessa tai jopa osaksi hyväksyttävänä perusteena vrt. syytteen hylkääminen, että ne olisivat aiheuttaneet ko. kansion perustamisen.
Todistuksen sisältö on tapahtunut ajallisesti silloin, kun kansio oli jo netissä ja näin ollen omaa kritiikkiäni ei voi pitää perusteena kansion synnylle, joka tapahtui alkuvuodesta 2001. Sittemmin myöhemmin ja toisesta asiasta olin yhteydessä Teemu Lahtisen yhdistykseen.
Esitin Lahtiselle ja hänen rekisteröidyn yhdistyksen Suomen Sisu yhdistyksen postilaatikkoon paljon kritiikkiä kesällä 2001, jolloin he esittivät Suomalaisuuden Liiton hallituksen kanssa, että kaikki indo-germaanisperäiset nimet pitää "suomentaa" (mitä sitten tarkoittaa perustuslain määrittämässä kaksikielisessä maassa suomentamisella?) tai muuten sellaisten nimien kantajia uhkaa kuolema maassamme kristinuskon maahamme tuoneen piispa Henrikin tavan mukaan. Teemu Lahtinen (-77) on valehdellut eikä ole koskaan juridisesti näyttänyt toteen missään, että olisin lähettänyt postia muualle kuin hänen yhdistyksen postilaatikkoon kesällä 2001.
Rikosilmoituksen olin tehnyt asiasta jo keväällä 2001 (tutkintapyyntö poliisille paljon aikaisemmin), joten sähköpostiasiani ei perusta kansion olemassaoloa; on myös totta, että olen lähettänyt viestejä Halla-aholle, mutta se on johtunut kansion olemassaolosta eivätkä viestit ole voineet olla perusteena kansion tekemiseen, koska kritiikkini on koskenut ko. kansiota ja sen sulkemista. Syyttäjän puututtua asiaan en ole lähettänyt enää mitään viestejä Halla-aholle. Viestini Halla-aholle eivät siis ole johtaneet ko. kansion tekemiseen, koska kansio itse on ollut jo silloin olemassa, kun olen lähettänyt sähköpostia kesällä 2001 mitä tulee mm. Teemu Lahtisen todistukseen. Muiden rakentamiin lähetyslistoihin tai muiden nimissä kirjoittamaan spammiin en ota tässä kantaa ja viittaan käräjäoikeuden käsitykseen tuomiossa spammin alkuperästä. Pyydän näin ollen mitätöimään Lahtisen todistuksen sisällön merkityksen pois tuomiosta, koska jo pelkästään ajallisesti kesän 2001 tapahtuma ei kelpaa sen saman vuoden lopputalven kansion perustamistekoon perusteena soveltuvalta.
Halla-ahon todistaja Oskari Lehtinen taas sanoi myös oikeuskäsittelyssä yhtälailla, että joku muu voi olla täysin minun nimiin laitetun sähköpostin takana, jos lukee oikeudenpöytäkirjoja ja Oskari Lehtisen kuulusteluani käräjäoikeuden käsittelyssä. Kiinnitän hovioikeuden huomion, että Oskari Lehtisen todistusta tekstien alkuperästä ei ole kirjattu tuomioon liittyen siihen täyteen epävarmuuteen keltä ne tulivat saati sitten ketkä olisivat rakentaneet lähetyslistat, joista mm. kansiossa on yksi esimerkki sellaisesta listasta. Se löytyi kansion yhteydessä olevasta linkistä. Kiinnitän hovioikeuden tarkan huomion siihen, että Halla-aho on kieltänyt legendaarisen lähetyslistan olemassaolon, vaikka se kopiona osoitteineen on syyttäjän materiaalissa numeroituna nähtävänä tuomioistuimella. Halla-aho itse on laittanut sivun kansioon ja mahdollisesti itse valmistanut listankin apureidensa kanssa tai toisinpäin apurinsa hänen kanssa.
Lisäksi todistaja Oskari Lehtinen kertoi, että spammia on tullut vain julkiseen osoitteeseen ei yksityisosoitteisiin; eli kannoissa on huomattava ero, joka vähentää todistuksen arvoa. Tapahtumien sisältö on kerrottu aivan erilailla ja itse näen Lehtisen todistuksen totuudenmukaiseksi, jos se on sellaisenaan myös kirjattu pöytäkirjaan.
Sähköpostispammista ei ollut mitään mainintaan Nuutilan 2002 Lakitieto kirjassa ja tarkistin näin ollen häneltä itseltään (LIITE) asian ja professori Ari-Matti Nuutila vastasi, että hän ei ole kirjoittanut mitään sellaista, että spammia saisi kerätä keskustelukansioon.
Haen muutosta käräjäoikeuden käsitykseen, että kansioon kerätty aineisto olisi tapahtunut muista joukkotiedotusvälineistä kuin spammista. Lisäksi spammia ei voi kerätä tai naamioida keskustelupalstaksi sillä tavoin, että se rikkoo kunniaa ja yksityisyyttä. Perustan käsitykseni Nuutilan kirjaan, jossa ei ole mainittu mitään spammin keräämisestä keskustelukansioihin itse tuomion perusteen osalta, koska siinä viitattiin ko. lakitieto-kirjaan.
Sähköpostispammia ei voi yhdistää joukkotiedotusvälineeseen käsittääkseni minkään teoksen, lain tai ennakkopäätöksen mukaan. Tällä perusteella haluan näyttää toteen, että mikään juridinen seikka, laki tai ennakkopäätös ei puolla tuollaisen spammin lähettämisen ja keräämisen esillä olevaan kansioon; käräjäoikeuden päätöstä on hyvin vaikea ymmärtää. Sen takia edelliseen perustaen pyydän sen kumoamista koskien perusteita syytteen kaatumiseen. Lisäksi itse spammin vaikutus olisi pitänyt myös huomioida eri kerrannaisvaikutuksineen, koska spammaajat oikein kilpailivat pääsevänsä ko. palstalle, mitä uskomattomampien ja loukkaavien väitteiden kanssa.
SPAMMIN ALKUPERÄ
Spammin alkuperästä Tampereen Käräjäoikeus on sanonut ko. tuomiossaan, että kansiossa nimiini laitettuista teksteistä on suurin osa muiden tuottamaa, valmistamaa ja kirjoittamaa.
Viittaan vielä todistuskohtana 3 olleeseen viestiin, joka olisi lähetetty mukamas julkisesti Pekka Siitoimelle, Halla-ahon mukaan. Näin ei ole ja Siitoin lupasi tulla hovioikeuteen tarkasti todistamaan, että en ole hänelle tällaisia Halla-ahon käräjäoikeudessa esittämiä viestejä koskaan lähettänyt, niin kuin en muitakaan, kuten kirjoituksia hänen kihlatulleen, vaan epäilen Halla-ahon itse kirjoittaneen ne, kuten mm. sotilaspassiasian, jota ei edes kirjattu käräjäoikeuden tuomioon. Yleinen suunta on tässä kaikkien pääteltävissä. Eli pyrin todistamaan tällä todistuksellani sen selväksi, että monet Halla-ahon nimiini laittamat kirjoitukset eivät ole aitoja, vaan Halla-ahon itsensä tai apurinsa nimiini väärentämiä.
Liitän myös Harry Lindholm VTM kansantaloustieteen tutkijan Chydenius-instituutti kirjeen siitä, että Halla-aho itse kirjoittaa monia viestejä, jotka laittaa minun nimiini. Lindholm kertoo kirjeessään oman käsityksen kokonaisuudessaan hovioikeudessa käsiteltävässä asiasta. Samalla pyydän hänet Kokkolasta todistamaan asian, jos suullinen pääkäsittely tehdään. Haluan myös yhä kutsua VTM Kai-Henrik Tiiaisen arvioimaan USA:n tietotoimiston sivuilla olevien tekstien alkuperää. Tekstit itse viittaavat huumekäyttäytymiseen, ryöstöjen järjestämiseen jne.
Haluan näyttää myös tällä todisteella edelleen tarkalleen toteen hovioikeudelle, että myös Halla-aho itse on kirjoittanut monia viestejä kansioon sitä ja sen oikeaa keskustelupalstaa vieraskirjaa ylläpitäen.
OIKEUDENKÄYNTIKULUT
Haen myös muutosta koskien käräjäoikeudenpäätöstä koskien oikeudenkäyntikuluja (1000 euro) ja katson, että hovioikeudenkäsittelyn jälkeen vastaaja on velvoitettava maksamaan prosessin oikeudenkäyntikulut yhteensä 2000 euroa. Kulut vastaavat jokseenkin oikeita kuluja, joita asianomistajalle on tullut asiasta kaikkineen sitä asiantuntijoiden kanssa tutkiessa. Esitän niiden vastaamisesta vastaajaa, joka itse on koko asian laittanut alkuun ja näin muodoin myös kulujeni korvaaminen on oikeutettua tuomioistuimessa.
SUULLINEN PÄÄKÄSITTELY
Suullinen pääkäsittely on mahdollinen ja hyvin toivottavaa puoleltani, mutta ei vaatimus, koska todisteeni ovat kirjallisia ja muuten luotettavasti tarkistettaviakin. Esitän myös edelleen syyttäjän muut vaatimukset mm. todistusten korvaamisesta syytekohdassa edelleen vahvistettavaksi Turun hovioikeudelle.
RANGAISTUS JA KORVAUKSET
Vaadin Tampereen käräjäoikeuden tuomioistuimen syyte hylkääminen - tuomion kumoamista esittämieni perusteiden ja todisteiden takia ja näin ollen vaadin täyttä rangaistusta vastaaja Jussi Halla-aholle tehdystä jatketusta rikoksesta ja täysien esittämieni kohtuullisten korvaussummien suorittamista kokonaisuudessaan asianomistajalle vahingonkorvauksena nyt Turun hovioikeudessa tänään. Kohtuullinen vahingonkorvaus oli 10.000. euroa koron kanssa ja muut korvaukset (vainajan kunnianloukkaus) käyvät yhä ilmi yksilöidystä vaatimuksestani Tampereen käräjäoikeudelle.
Kunnioittavasti
Asianomistaja
Klaus von Grewendorp

Matti Wuoren lehdistötiedote:
Matti Wuori
Asianajaja & Europarlamentaarikko
Helsinki
Lehdistötiedote 15.5.2002 Haluan pyytää anteeksi kaikilta jotka ovat olleet kúsetettavinani kaikkina näinä vuosina ja kestäneet rikollisia toimiani vastoin asianajoliiton ohjeita
Taannoin kieltäydyin antamasta haastattelua MOT-ohjelmaan rikoksistani erästä vammautettua miestä kohtaan, jonka vahingonkorvaukset kavalsin omina asianajopalkkioinani ko. pahoinpitelijän kuolinpesästä, niin että ko. vammautettu jäi ilman korvauksia.
Tämä on myönnettäköön sairasta ja kuten jotkin oikeistovoimat sanovat, jopa "ryssäläistä kataluutta". Tämän tunnustan.
Olen asianajotoimissani pyrkinyt kuten Green Peace-järjestössäkin edistämään Venäjän etua ja hegemoniapyrkimyksiä kaikilta osin. Sitä varten olen mm. jo 1970-luvulla viettänyt aikaa erilaisissa hämäräjengeissä ja kouluttanut mm. eräitä tunnetuja, nyttemmin jo kuolleita tai laitosvankeina olevia hämärämiehiä erilaisiin talousrikoksiin. Osa saattanee olla edelleen vapaalla jalalla. Hyvä ystäväni Helsingin yliopiston juutalainen lakitieteen opettaja ja asianajaja Sundsröm oli myös hyvänä neuvonantajanani kaikissa toimissa. Olin mm. neuvonantajana Uotin veljeksille, Jorma Ojaharjulle, jne. Osuuttani sdp:n entisen pj:n Sundqwistin hämärätoimiin ei onneksi koskaan selvitetty. Kuviohan oli selkeä: Neuvoimme eri pankinjohtajia ja ns. liikemiehiä kimppasijoituksiin. Metodi oli selkeä: Pankki lainaa rahaa olemattomia tai tekaistuja vakuuksia vastaan, kuten Sundqwistin veljelle. Pankinjohtaja saa saman tien "kassin" / tilisiirron eri pankkitilien kautta kierrättämällä eri veroparatiisiyhtiöihin. Tämä ns. pankinjohtajalle kuorittava summa oli usein 20 - 40% ko. pankkilainasta.
Tuomion yhtiön velallisen petoksesta tai muusta liiketoimintarikkomuksesta sai kantaakseen liki kaikissa tapauksissa vain ja ainoastaan vastuulliset "liikemiehet". Ko. 1980 - ja 1990-lukujen monet pankinjohtajat paistattelevat nykyään päivää Sveitsissä tmv:ssa paikoissa nauttien hölmöistä syyttäjistä ja oikeuslaitoksesta. Olen ko. pankinjohtajia mm. Pohjois-Karjalan Säästöpankin johtajaa tavannut mm. Brysselissä ja kyllä olemme naureskelleet helpolle rahastuksellemme.
Tätä kaikkea pahoittelen ja pyrin tällä tunnustuksella välttämään kaikki oikeustoimet samoin kuin Suomen valtio on jättänyt ajamatta miehittäjämme Ryssän sotarikollisia vastuuseen viime sotien aikaisista hirmuteoistaan itäisellä raja-alueellamme. Osin minun ja kaltaisteni painostuksen takia.
Kaikissa toimissani olen osoittanut häikäilemättömyyttä ja rikollista mieltä vielä enemmän kuin tunnetut kommunistiset agenttimme Stasissa kuten Jouko Jokisalo tai eduskunnan vasemmistoliiton tunnettu lääkäri joka kärväsi mitä kykeni, vaan hyvinpä kelpaa äänestäjille. Se kertonee jotakin olennaista kansakuntamme sielunmaisemasta.
Jättäytyen armollisuutenne varaan
Matti Wuori Europarlamentaarikko
Helsinki
15.5.2002 Helsingissä

Presidentti Halonen kommentoi:
Ryssään mällivarsto, ketjupolttaja Matti Wuori pyyttää anteeksi ryssäläisiä syntejään.
Tunnustamatta jäi vielä keuhosyöpäriskin aihuttaminen kanssaihmisilleen sikarinpoltollaan.
Mati Wuori ei kelvanne edes koiranmakkaraksi korkean nikotiinipitoisuutensa vuoksi.

Helsingin Juutalaisseurakunta kommentoi:
Vihreiden komustalinisti Matti Vuori ei todellakaan kelpaa myrkyllisyytensä takia edes minkinrehuksi, ei edes kosherteurastettuna
Helsingin Jutkuseurakunta
Helsinki
Silvottu tynkä-Suomi

Matti Wuori tunnustaa ryssäläisyytensä:
Kuten tiedätte olen onnistunut mädättämään Suomen nuorisoa rakkaan ryssäläisen komuaatteen nimissä jo yli 30 vuotta.
Odottelen onnentoivotuksianne merkittävän maanpetokseni takia.
Hintana vaikenemisellemme on ollut edelleen jatkuva Ryssän alueidemme väkivaltaan perustuva laiton miehitys, joka alueellisesti on merkittävämpi kuin mikään jutkuarabien kiista Palestiinasta.

Klasu varoittaa ugreja:
Minä aijon siirtää suoraan asian ammattisotilaille tai muille vastaaville toimeksiannoin, kun lakitiet ollaan katsottu loppuun. Suomen äärioikeisto ja ugrit eipä kukaan enempää haittaa ole saanut aikaan. Maksun paikka tulee vielä äärioikeistolle.
KvG

Myös Légion SS uhkaa Lehtoa:
LEHTO ON KIROTTU JA SAATANALLE LUOVUTETTU! SAATANA TULEE JA VIE RUNKKARI LEHDON MENNESSÄÄN!
AVE SIITOIN!
AVE SATAN!
AVE 666!

Matti Wuori kommentoi:
Päinvastoin Me Matti Wuori olemme lupautuneet Saatanalle heti kun käymme naimassa Ryssän kansanmurhaajien jälkeensäjättämiä ruumiskasoja Tsetseniassa
Matti Ryssä-Wuori

Presidentinkanslian sihteeriköt kommentoivat:
Arvoisa Matti "Ryssän 5-kolonna" Wuori 28.5.2002
Voisitteko olla tukkimatta kansakunnallista lesbovitullista mailiamme ryssäläisellä ruikutuksellanne kaikesta ryssäläisyydestänne
Kunnioittaen Teidän Presidenttilliset lesbovitut
Presidentinkanslia
Mariankatu
Helsinki

Presidentti Putin kommentoi:
Me Kremlissä sensijaan pyydämme Matti Wuorta tulemaan tukkimaan anuksemme eltaantuneella vehkeellään kenraalikuntamme ummetuksesta kärsiviä anuksia
Paviaanikoira Putin
Kreml
Moskova
Ryssän paskaimperiumi ( mikä hajoaa kuin ripulipaska )

Lehdon valituslupahakemus Korkeimmalle oikeudelle:
Silvotun tynkä-Suomen ajatusrikollinen Seppo Lehto
MR 01/ 883
Penttilänkatu 12 D15, 33820 Tampere, silvottu tynkä-Suomi miehitetyssä Suomessa
e-mail: seppo_lehto@yahoo.com
VALITUSLUPAHAKEMUS KORKEIMPAAN OIKEUTEEN
Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten rikkominen eli sakonmuuntohaasteiden muunto 69 vrk:n vankeudeksi 12.12.2001 Tampereen käräjäoikeudessa ja niiden mitätöintivaatimukseni
Esittäjä / Valittaja
Miehitettyjen alueidemme palauttaja Lehto Seppo Olavi Tampereelta
Koskee
Apulaissyyttäjä Otso Salmisen ja käräjäoikeuden epäpätevää tulkintaa sakonmuunnosta eli Kansankiihotussakon muuttamista 124 vrk:n ja 15 pvs:n ylinopeudesta muuntamista vankeudeksi vastoin HM 5§:ää ja Euroopan velkavankeutta kieltäviä sopimuksia, jotka sisältyvät ihmisoikeussopimuksiin ( asian esitin suullisesti käräjäoikeudessa; eritellen esim. Ruotsin käytännön eli ei sakonmuuntoja osalta suullisesti ilmi ). Valitus koskee myös vastaavaa apulaissyyttäjä Kaisa Ahvan kunniatonta ja moraalitonta vaatimusta hovioikeudessa 13.2.2002 R 02/273. Kylmän rauhallisesti sekä syyttäjät, että tuomarit ylenkatsoivat sekä velkavankeuden kieltäviä ihmisoikeusartikloita, että HM 5§:ää, jättäen huomiotta ennakkotapaukset ja perustelematta kantansa.
Alemmat oikeusasteet
Tampereen käräjäoikeus 12.12.2001 sakkojen muunto 69 vrk:si vankeutta MR 01/883 Helsingin käräjäoikeus "laiton uhkaus" venäläistä KGB-upseeri Ria Novostin päällikkö Leonid W. Laaksoa ja Kepun toimittaja Seppo Kuismaa kohtaan. Helsingin hovioikeus katsoi lisänä toteennäytetyn kansankiihotuksen miehittäjäämme Ryssää kohtaan ja mukasi sen väärentäen asian venäläisiin kohdistuneeksi, vaikken ollut yhdessäkään lauseessa puhunut mitään venäläisistä, vaan miehittäjä-Ryssästä ja sen edustajista ja kunniattomista ryssäläisistä virkamiehistämme, jotka maanpetoksellisesti ovat jättäneet vaatimatta ryöstösaalista korkoineen takaisin miehitettyjen alueidemme kanssa, samoin kuin miehittäjä-Ryssän sotarikollisia tilille sotarikoksistaan. Tosiasiapohja on vääristelty samoin kuin on tehty 1947 miehityssopimuksessa, jolla määriteltiin miehitysrajat, sekä muut rosvouksen ja Ryssän hyökkäyssodilla aikaansaadut ryöstöehdot. Turun hovioikeus 20.3.2002 diaarinumero R 02/273 tuomio nro 698
Yleistä
Asian esilleoton suhteen on toimittu vastoin KKO:n aiempia ratkaisuja. Vaatimuksemme muuntorangaistuksen muuntamattajättämisestä on mielestämme selkeästi sopusoinnussa jo lakikirjastakin näkyvän ratkaisun kanssa. Näin ollen voidaan katsoa, että Tampereen syyttäjä toimii vastoin vastaavia ennakkotapauksia ilmeisen poliittisen syrjivästi ja tarkoituksella, kuten itse pääasiassa. ( Liikennesakkojen määräytymisestä on jäänyt valittamatta määräajassa, joten siltä osin myös osittain valittajan lapsus ).
KIIREELLINEN SAKONMUUNTO ELI IHMISOIKEUKSIA RIKKOVA VELKAVANKEUSASIA
Virallinen kysely- ja vastauspyyntö sosiaalitoimen toimeentulotuen määräytymisperusteista sakkojen huomioinnin osalta HM5§:n perusteella ( Virkamieslaki 20§ 1 mom. ja Yleisten asiakirjojen julkisuuslaki 8§ 2 mom. ), sekä kysely samalla eduskunnan oikeusasiamieheltä, että myös 12.12.2001 Tampereen käräjäoikeudelta, sekä Turun hovioikeudelta vastaavasta asiasta.
Onko tietokannassanne tiedossa se mitenkä sakkoja huomioidaan erilailla toimeentulon ja sakkojen muuntojen määräytymisperusteissa? - Onko käytäntö yhtenevä HM 5§ ja Euroopan ihmisoikeussopimukset huomioiden? Toiset saavat maksattaa sakkonsa ulosoton kautta, saaden toimeentulovajeena takaisin ja toiset laitetaan lusimaan kalliisti rakennettuihin vankiloihin. = Hölmölän tulonjakomalli. Vastaavaan ei pystytä edes Ruotsissa, missä velkavankeus on sakkojenmuunnoissa kielletty juuri ko. ihmisoikeuspykälien takia.
OHEINEN JULKAISTU LIEKSAN SOSIAALITOIMEN PÄÄTÖS VAHVISTAA LISÄTODISTEENA HM 5§:N VASTAISET ELI YHDENVERTAISUUSRIKOKSET: KATSON, ETTÄ KOHDALLANI ON RIKOTTU HM 5§:ÄÄ eli yhdenvertaisuutta lain edessä MYÖS 15.3.2002 UUTISEN MUKAAN ( 15.3.2002 Aamulehdessä ja HS:ssa oli uutinen missä kerrottiin että ”Joensuun poliisi tutkii toimiiko Lieksan sosiaalivirasto asianmukaisesti maksaessaan toimeentulotukena rikossakkoja”. Uutisen mukaan sosiaalivirasto on maksanut viime vuonna kuudet sakot toimeentulotukipäätöksen perusteella. Rahaa kului 565 euroa. ( Tämä asia on otettava huomioon myös KKO:n valituslupahakemuksessa vaikka virallisesti tullut esiin vasta 15.3.2002, koska se vahvistaa väitteeni sakonmuuntojen epäoikeudenmukaisuudesta ja siitä kuinka se kohdistuu mielivaltaisesti toimeentulon äärirajoilla pinnisteleviin. )
On epäiltävissä että ko. toimeentulotukipäätöksetkin on tehty vierasperäisille ns. maahanmuuttajille kaikessa vierasperäisiä suosivassa ystävyydessä. Mikäli näin on, niin sehän täyttää edellytykset RL:n tuomitsemalle syrjintärikokselle ( ns. rasismilainsäädäntö ja sen tulkinnat ). Kohdallani on siis syyllistytty oikeuslaitoksen ja viranomaisten taholta jopa rasismiin alkuperäkansan sinisilmäisenä edustajana.
Ohessa esimerkit vastaavanlaisista ja asiaa valaisevista tapauksista:
Asiakas A versus Asiakas B
Asiakas A on toimeentuloasiakkaana peruspäivä- tai työmarkkinarahalla ollen samalla ulosotossa erilaisten ulosottotoimien kohteena ( oikeudenkäyntikuluja, parkkisakkoja, kansankiihotus- ymv:aa ). Asiakas A:lla on 4 lasta ja avopuoliso, joka saa satunnaisia sijaisuuksia sairaalatöistä. Asiakas A:ta ei voida ulosmitata työmarkkinatulostaan lasten suojaosuuksien ja pienen tulonsa perusteella lainkaan, koska ei ole mitään suojaosuuden ylittävää.
Asiakas A on katsottu tähän asti suullisten vastausten perusteella ( kysytty keväällä 2000 ) maksetun sakon osalta toimeentulotukeen kelpaamattomaksi, jos maksaa itse oikeuden tai ulosottajan määrämällä haasteilmoituksen oheistamalla tilisiirrolla. - On toisaalta sosiaalitoimen eri viranomaisten suullisilla puheilla annettu ymmärtää, että mikäli vouti veisi ko. summan niin se voitaisiin huomioida. MUTTA KUN, se vouti ei voi sitä rahaa ottaa tililtä rikkomatta lasten, eikä esim. A:n suojaosuutta. - Palkkatyöstä ei mitään kouraa jäisi verojen jälkeen, vaan vouti veisi välittömästi, sillä voudin harkinnalla 4 lapsen suojaosuuskaan ei ole ehdoton. … Näin ollen myöskään kohtuullinen palkkatyökään ei takaisi sitä että sakot voitaisiin säästää palkasta.
YHTEENVETO: Miksi on mahdollista se, ettei asian tosiasiallista laitaa huomioida toimeentulo-tukinormia harkittaessa, vaan saatetaan jopa niinkin raadollisesti kuin eräs sosiaalitoimen virkailija antoi aikanaan ymmärtää sakonmuunnosta, että "Saathan sinä siellä vankilassa ruokaa, eihän se ole perheeltäsi pois?" Eikö tämä jos mikä ole loukkujen loukku? Se, jolla on, se maksattaa voudin kautta (edellyttäen että ei ole muita ulosottosaamisia) ja saa toisaalta sen toimeentulotukena takaisin. Toimeentulotukeahan tosiasiassa maksetaan ko. perheelle enemmän, koska ko. työttömyyspäiväraha on n. 2000 mk, nyt se poistuisi ko. vankilassaolon ajalta ja perhe saisi vähintään vastaavan summan toimeentulotukena. Itselläni se tarkoittaisi 70 pvs x 20 mk = 1400 mk = 35 vrk vankilaa. 12.12.2001 velkavankeutta oltaneen taas lisäämässä 2780 mk sakot (124 + 15 = 139 pvs:2 = 69 vrk )
Esim. Asiakas B on ulosottokelpoinen tulonsa ylittäessä suojaosuudet ja ulosottaja nappaa ko. henkilön palkasta tai työttömyyspäivärahasta ko. sakon osina tai kerralla. Asiakas B marssii ns. "Fattan" luukulle ja saanee ko. summan toimeentulonormin alituksena, koska ulosottaja on ko. toimeentulovajeen hänelle aiheuttanut.
YHTEENVETO: Miksi on mahdollista se, että kaksi samanlaisen sakon omaavaa voi joutua tosiasiallisesti erilaisen toimeentulotukipäätöksen kohteeksi, ottaen huomioon vielä se, että esim. A on tosiasiallisesti vielä jopa lakiteknisessä loukussa ko. asiassa?… Esim. B:ltä voidaan ottaa ko. sakko ja samalla vapautuu ns. velkavankeudesta ja esim. A saa vankeutta ns. ko. yksisilmäisillä tulkinnoilla.
Toteutuuko nyt hyvä virkamiesmoraali ja yhdenvertaisuus lain edessä sakonmuunnossa? … vai onko kyse pelkästä pahanilkisyydestä. Tämän asian ovat ohjelmissaan todenneet mm. Hannu Karpo ja Rikosraportin entinen poliisi kun ovat kyseenalaistaneet vähävaraisten muunnot ohjelmissaan.
Valituslupahakemus
Hakemus
Valittaja kysyy lupaa saada valittaa edellä yksilöidystä 12.12.2001 käräjäoikeuden / ja mahdollisesti hovioikeuden, (mikäli sekin toimii yhtä välinpitämättömästi Seppo Lehdon esiintuomiin tosiasioihin) päätöksestä korkeimpaan oikeuteen, koska sakot on muunnettu vastoin vanhoja tuomarinohjeita ( mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei voi lakikaan olla ), sekä aiempia lakikirjassa näkyviä vastaavia tapauksia HM 5§ loukaten eli on joutunut syrjivän oikeuskäytännön uhriksi verrattuna vastaaviin oikeustapauksiin. Mielestämme käräjäoikeuden syyttäjä ja tuomari toimivat kuin laiskat ruohonleikkaajat, katsomatta mitä ajavat, kunhan ajavat, meni sitten taimia, kukkia tai ruohoa. Pääasia että palkka juoksee.
Vaadimme ensisijassa ko. sakonmuuntotuomionpurkua ja ko. syyttäjälle ja tuomarille perehtymistä Suomen tekemiin ihmisoikeussopimuksiin, sekä vastaavaan käytäntöön sakonmuunnoista Ruotsissa. Selkokielellä emme vaadi sen enempää kuin mitä lakikirjassa esilletuodut oikeustapauksetkin edustavat eli yhdenvertaisuutta lain edessä HM 5§.
1) Hakemusperuste
Lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi ( ennakkoratkaisuperuste ) .
Valitusluvan myöntäminen on tarpeen sellaisen oikeudenkäynti- tai muun virheen takia, jonka perusteella ratkaisu olisi purettava tai poistettava = Syyttäjä ja tuomari jättäneet huomiotta tuomani vaateet ja seikat lakikirjasta ja ihmisoikeussopimuksista virkavelvollisuuksiaan rikkoen.
Valitusluvan myöntämiselle on myös muu painava peruste ja syy = HM 5§ ja Euroopan ihmisoikeussopimukset velkavankeutta kieltäviltä osin.
2) Perustelut
Aikaisempi oikeuskäytäntö kohdallani on ilmeisesti jätetty tarkoituksella poliittisen syrjinnän perusteella ( RL:n vastainen teko ) huomiotta Tampereen käräjäoikeudessa ja jo aiemmassa kansankiihotussakkotuomiossa / sakonmuunnossa Turun hovioikeudessa verrattaessa vastaaviin tapauksiin toimeentulon rajoilla elämiseen ja siihen ettei hakija ole pystynyt muodostamaan ns. palkka-ansioita. Lisäksi vaikka jokin sellainen ihme tapahtuisi, että pääsisin kansanedustajan palkoille, niin ensin niistä ulosmitattaisiin kaikki ryssäläisiä vastaan syntyneet väärämieliset oikeuskulut edellämainituille nimeäni Suomenmaa-lehdessä solvanneille kepulaiselle toimittaja Seppo Kuismalle ja Venäjän tiedustelupalvelun edustajalle Leonid Willevich Laaksolle Orimattilassa elävälle vieraan vallan edustajalle. Joten kyllä stalinismi ja vieraan vallan edustajien edunvalvonta näkyy edelleen myös ko. oikeustapauksien perusteella, todistettavasti. Lisätodisteena siviiliväestöömme viime sotien aikana kohdistuneiden partisaani-iskujen uhrit eivät ole saaneet oikeutta, vaan asian käsittelyä on yritetty vetkuttaa ja peitellä aina näihin päiviin saakka. Tänä päivänä Suomi taitaa johtaa pohjoismaiden vankitilastoja ja erityisesti sakkovankien osalta. ( viite: Julkisuudessa liikkuneet tilastot ja aiheen käsittely julkisuudessa viime vuosina ). Voitaneen kysyä olisiko oikeusjärjestelmän lakien soveltamisessa Suomessa jtkn. vikaa? … sillä emmehän voi rasistisesti epäillä suomalaisten olevan jtkn. sakoille alttiimpia? … vai onko suomalaisessa oikeuskäytännössä ihmisoikeuspuheet ristiriidassa oikeuskäytännön kanssa? .. Olisikohan kohdallani ylimitoitettu sananvapauden rajoitusyritys? … oikeuslaitosta hyväksikäyttäen? Turun hovioikeus on aiemmin halunnut vastoin normaalia oikeustajua jättää huomiotta asian tosiasiallisen laidan ja tulkinnanvaraisuuden valtiokritiikissäni ja toimeentulon äärirajoilla elämisessä. Valtiokritiikkini on ollut oikeutettua ja on edelleen oikeutettua, kun muistamme missä ahdingossa tänäkin päivänä Tsetsenian kansa on sotarikollisen ja ihmisoikeuksia rikkovan Moskovan oblastin takia. Joten RL 2a 6§ ( 30.4.1999/550 ) Sakon tai sen muuntamatta jättäminen. Tuomioistuin voi jättää muuntorangaistuksen määräämättä, jos 1) sakkoon johtanutta rikosta sen haitallisuus huomioon ottaen on kokonaisuutena pidettävä vähäisenä. Kysehän on ollut lähinnä miehittäjään kohdistuneesta kritiikistä. 3) muuntorangaistuksesta on pidettävä kohtuuttomana tai tarkoituksettomana ottaen huomioon sakotetun henkilökohtaiset olosuhteet, rikoksesta hänelle aiheutuneet muut seuraukset, sosiaali- ja terveydenhuollon toimet ja muut seikat.
Lakikirjassa on oikeustapaukset: KKO:1993:110 ja KKO:1998:135 ovat sovellettavissa valittajan asemaan. Pitkäaikaisen palkkatyöttömyyteni ja yhteiskunnallisesti merkittävän kansakuntaamme koskettavan vapaaehtoistyöni alueidemme vapauttamiseksi Moskovan alueen / Kremlin hallinnon miehityksestä vuoksi olen 100% verrattavissa ko. ennakkotapauksiin. Poliittinen toimintani miehitettyjen alueidemme palauttamiseksi on ollut este vakituisen tai tilapäisen työn saantiin, joten palkkatyötä ei ole eikä ilmeisesti tule, ennen kuin miehitetyt alueemme on palautettu.
Sakon maksamatta jääminen on johtunut myös elatusvelvollisuuden kohtuullisesta velvoitteesta. Vetoan tähän myös käräjäoikeudessa ja nyt myös hovioikeudessa, sekä mahdollisessa valituksessani ylempiin asteisiin ihmisoikeustuomioistuin Ranskan Srassbourgia myöden. Vaadin yhtenäistä oikeuskäytäntöä ihmisoikeuksiani syrjimättä ja velkavankeuden kieltämistä myös kohdaltani. Verrratkaa mainitsemaani Lieksan sosiaalitoimen päätökset, joilla oli maksettu sakkoja. Ohessa valokopio Aamulehdestä.
Mielestäni olen jälkistalinismin uhri näiden syyttäjän ja aiempien oikeustoimien jäljiltä. ( Miehittäjä-Ryssä kansanmurhaaja paviaanikoira-Putin saa edelleen jatkaa ihmisoikeus- ja sotarikoksiaan Tsetseniassa jopa Euroopan Neuvoston luvalla samoin kuin alueellista miehitystämme. Muistuuko kenellekään mieleen Euroopan Neuvoston jäsenyysehdot? Tsetsenian kansa kiittää suolet sylissä ja osa maatuneina joukkohaudoissa )
Valitus
Vaatimukset
Syyttäjän päätös pitää kumota muuntorangaistuksen osalta 100%:sti eli purkaa purkaa sakkojenmuunto vankeudeksi tai ainakin kohtuullistaa toimeentulooni nähden enintään muutamaksi sataseksi vanhaa rahaa ( esim. 10 euroa - 60 euroa ).
Tässähän on lainopillisesti erikoinen oravanloukku, kun käytännössä isommista rikoksista selviät vankilatuomion muunnolla yhdyskuntapalvelukseksi, mutta vähäisestä rikkeestä maksetut sakot voidaan muuntaa vankeudeksi. Onko tämä edes lainsäätäjien saati lain kunnioitettavuuden kannalta oikeudenmukaista ( vrt. Tuomarinohjeet )? Tältä osin voidaan katsoa ettei Suomen lainsäätäjät toimi järki kourassa, vaan erittäin lyhytnäköisen ajattelun varassa, kun nähtävä oikeusristiriita on ilmeinen ja epäoikeudenmukainen.
Tästä herää kysymys: Sylkevätkö ja halveksivatko Tampereen käräjäoikeus ja syyttäjälaitos hovioikeuden kanssa Tuomarinohjeille ja Euroopan ihmisoikeussopimusten velkavankeuden kieltäville artikloille? Mielestäni näin on. Kysyn: Miksi se on mahdollista? Eikö virallisen Suomen allekirjoittamat lait merkitse mitään oikeuslaitokselle ja lainsäätäjille? … vai eikö niistä vain välitetä?
Perustelut
Perusteluina valittaja uudistaa edellä oheisessa vastineessaan aiemmin käräjäoikeudelle ja tässä valituslupahakemuksessa esittämänsä.
Valittaja kiistää syyttäjän ja käräjäoikeuden perusteet esittämässään ratkaisussaan 12.12.2001 erittäin ylimalkaisina ja harhaanjohtavina sekä mitäänsanomattomina tyhjänpäiväisyyksinä, joilla ei ilmaista kuin ylimielisyyttä ja ylenkatsetta kansalaisen oikeusturvaa ja esittämiä näkökantoja kohtaan. Yleensä sakkorangaistusten katsotaan koskettavan vähäisiä asioita, samoin on erittäin tulkinnanvaraista onko nyt käyty oikeutta siitä, että syyttäjä on tulkinnut samoin kuin aiemmin varsinaisessa oikeudenkäynnissä hovioikeus kohdallani vanhaa uhkapykälää, millä pyrittiin tukahduttamaan kaikenlainen kritiikki mikä kohdistui miehittäjäämme sotarikollisen Moskovan oblastiin ja sen hallintoon. Itse uhkapykälälakihan kumoutui vasta vuonna 1996, viisi vuotta ns. Neuvosto-Venäjän romahtamisen jälkeen.
Tampereen käräjäoikeudessa 15.1.1997 on aikanaan asetuttu kannalleni siitä, että kyse on ollut miehittäjään kohdistuneesta valtiokritiikistä.
Nyt edelleen jo aiemman kansankiihotustuomion osalta Turun hovioikeus on elänyt, vaan ei toivottavasti edelleen menneessä myös sakkotuomion muunnon osalta, siltä vastaavissa tapauksissa on sakot jätetty muuntamatta. Joten katson kohdallani rikotun törkeästi HM 5 § eli yhdenvertaisuutta lain edessä. Toivon Turun hovioikeuden jäsenten tältä osin parantaneen myös kansainvälisiin lakeihin perehtymistään ja pitäytyvän myös vanhoissa tuomarinohjeissa.
Turun hovioikeus on myös jättänyt aiemmin jo aiemmassa kansankiihotustuomiossani ja sen sakonmuunnossa perusteettomasti huomioimatta elatusvelvollisuuteni eli 4 lasta ja puolisoni kotona olon, toimeentulon minimirajalla elämiseni ja Suomen lainsäädännön vastaavat oikeustapaukset sekä kansainväliset sopimukset velkavankeutta kieltävältä osin. Toivomme Turun hovioikeuden parantaneen ja parantavan tapansa ilman miehittäjä-Ryssälle / Kansanmurhaaja Putinille myötämielistä suhtautumista ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten velkavankeutta kieltävien artikloiden huomiotta jättämisestä jatkossa.
Todisteet: Euroopan ihmisoikeussopimukset ja esiintuomani ennakkotapaukset velkavankeuden eston kohdalta myös sakkojenmuunnossa, sekä muut tässä kirjelmässä tuomani seikat.
Neljä kopiota kelakorteista osoittaa elatusvelvollisuuttani ja verotodistukset toimeentulovaikeuksiani työmarkkinatuella. Velkajärjestelyynkään en ole oikeutettu erittäin pienillä tuloilla. Olen niin sanotusti loukutettu vain isokenkäisten etua vaalivien lakien uhriksi. Teen niin tain näin, niin turpaan tulee. Suomen Asiakastieto Oy:n henkilörekisteri osoittaa ylivelkaisuuttani.
Kaikki oheiset todisteet on annettu Tampereen käräjäoikeudelle 12.12.2001, joka lienee velvollinen ne toimittamaan myös oikeusasteissa eteenpäin. Tampereella 20.05.2002
Teidän; kunnioittaen suomalainen ihmisoikeustaistelija ja alkuperäiskansan edustaja Seppo Lehto

Presidentti Halonen kommentoi:
Silvotussa isänmaassamme ajatusrikoksista rangaistaan Ryssälän tyyliin.
Olemme kaikki vaarassa joutua ryssäläisen multtikulttimielipidevainon kohteiksi.

Légion Grewendorpin vapaajoukkotiedote:
TODELLINEN VAPAAJOUKKOTIEDOTE
Tämä on Teille Legioona Grewendorpin yleinen sotilaallisen lyhyt tiedotus internet-aalloilla suomen kielellänne; me vapaajoukkolaiset taistelemme täysin hallituna voimana ja perinteellisenä eurooppalaisena sotilaallisena Vapaajoukkona täyden järjestyksen, lain, turvallisuuden ja kurin puitteissa koko Euroopassa. Turvallisuus on pääteemamme ja tarjoamme Teille sitä. Tarjoamme sitä yhteiskunnalle, joka kärsii voimattomana häiriöherkistä tyypeistä ja ei voi lopultakaan tehdä mitään heidän ojentamisekseen. Hierarkiamme on täysin 100% sotilaallinen ja pyrimme poistamaan ne eri vaikuttavat häiriötekijät keskuudessamme, kuten erään enemmän kuin täysin kurittoman suur-suomalaisen äärioikeisto aktivistin keskuudestanne, koska ns. normaalikeinot eivät yhteiskunnassa sovi ko. tehtävään tai sen suorittamiseen, mutta päinvastoin legioonalaisten henki sallii tämän syöpäsolun täsmä poisleikkaamisen. Muiden kanssa menettelemmme tarkasti oikeudenkäynneillä, kuten on tunnettua.
Legioona ja Vapaajoukkokomentajamme on Klaus von GREWENDORP.
Häntä seuraa jo näissä vapaajoukoissa täysin lojaalisisti mm. moni kuuluisa maamme upseerisuvunjäsen, niinkuin tiedätte. Ehdoton tavoitteemme on saada myös jokainen entinen Ranskan muukalaislegioonalainen omaan uuteen legioona Grewendorpiin maassamme. Moni muukalaislegioonalainen on joukosamme jo ja yhä useampi informoitu meistä. Vapaajoukon tehtävät ovat pääasiallisesti sotilaallisia ja yhtymämme on toistaiseksi hierarkisesti itsenäinen; valtio valtiossa. Poliittinen päämäärämme on Saksan ja Ranskan johtaman poliittisesti täysin yhtenäisen demokraattisen Eurooppa turvaaminen, jota johtaa saksalainen monarkki maineikkaammasta Saksan hallitsijasuvusta, joka tavoittelee aktiivisesti valtaa Euroopan asioiden järjestämiseksi tänään.
Legioona Grewendorp tulee liittymään yhtä tiiviisti kuvaan mukaan kuin saksalais-ranskalainen Kaarle Suuri Panssaridivisioona tulevaisuudessa.
Uskomme myös täysin varmuudella Iso-Britannian liittyvän tähän voimaakseliin, kun maata tulee hallitsemaan kuningas Kaarle (Charles) pian tulevaisuudessa. Liittiminen akseliin on enemmän kuin toivottua, kun poliittinen tilanne selkiytyy yhä enemmän.
Ideologiamme on tarkasti eurooppalaisissa ritarikunnissa, joiden kautta aina ja toistuvasti Euroopan suuruuden hetket ovat koettu. Kannatamme myös hyviä suhteita suureen Arabian maahan; mm. Saudi-Arabian kuningashuoneeseen, jolle hankimme haukkoja eurooppalaisen tradition mukaisen metsästyksen jatkamiseen. Kannattavan haukkojen välitys-liiketoiminnan jatkamiseksi voimme käyttä haukkojen pyydystykseen erään suur-suomalaisen perheen raaka-ainetta.
Varoitamme samalla avoimesti myös sekä USA:ta että Israelia vakavasti sodanlietsomisesta Lähi-Idässä. Tilanne siellä ei ole asein ratkaistavissa, kuten edelliset tahot esittävät nähdyillä toimillaan ja valmistelevat suurta muuta sotaa Lähi-Itään. Eikä kaksi suurta sotaa jo Euroopassa riittäneet? Jos kolmas syttyy me ammanne sen heidän käyvän sekä Lähi-Idän että USA:n maaperälle. Ulkoeurooppalaiset voimat eivät tuo enää kolmatta sotaansa mantereellemme.
Me olemme paljon viisastuneet ja esitämme tänään, että joukkojamme ei lähetetä Euroopasta Lähi-Itään. Me emme ole ja emme ole olleet sodan valmistelijoita. Asialle on täysin poliittinen tuki sekä Ranskan (Chiracin konservatiivit) ja Saksan konservatiiveissa (CDU/CSU), jotka ovat ilmoittaneet selvän kantansa, että euroopplaisia joukkoja ei lähetetä missään olosuhteissa ja koskaan Lähi-Itään. Tilannetta ei voi ratkaista asein.
Toisin on kuitenkin erään suur-suomalaisen aktivistin kohdalla; asia ratkaistaan vain asein ja joka tunnetulta suunnalta meidän puolelta. Suur-suomalainen syöpäsolu tullaan poisleikkamaan yhteiskunnasta; juurineen myöten.
RISTO HIETALA
(tiedottaja)
Legion Grewendorp

Klasu kiittää Pekka Siitointa:
PARAS KIITOS SIITOIMELLE!
Enkä tuo Satanismi on tarkalleen oikea lääke Seppo Lehdon pois kitkemiseen. Siitoin on näyttänyt tien meille.
Suomalais-ugrit eivät tunnusta maassa meidän germaanien herruutta eivätkä edes juridisesti hallinnossa etnisiä oikeuksia, vaan jankuttavat jopa edelleen TV:ssä (TV2) tänään , että he ovat olleet ratkaisevia tekijöitä venäläisyyden kehityksessä ja synnyssä, vaikka karttojen mukaan mm. Helsinki, Turku, Pori jne. kuuluvat indo-germaaniseen alueeseen, eikä suomalais-ugrilaiseen paholais etniseen ryhmään. Seppo Lehto ei ole arjalainen, vaan suomalais-ugri. Oikein. Turha yrittää seistä kahdella jakkaralla. Lehto on täysi suomalais-ugri, joka ei kuulu arjalaisiin kansoihin.
Arjalaisilla kansoilla on myös oltava myös oikeus omaan alueeseen ja hallintoon. Indo-germaanit ovat Euroopan suurin etninen ryhmä; suurimmat Suomen kaupungit kuuluvat alueeseen. He vaativat oikeuksiaan, jotka ovat taatut mm. kaikkien hyväksymissä kansainvälisissä sopimuksissa. Ne, jotka pilaavat sukunsa suomettumisella on heidän oma asiansa.
Suomalais-ugrit ovat peräisin tarkalleen Volgalta ns. entisen Kasaarivaltakunnan itäalueilta. Ei ihme, että ugrit osoittavat Benesin diktaatille oikeutusta Tsekissä mm. EU:ssa ja se ei ole este tsekkien EU-jäsenyydelle. Kysykää Liikasen (sdp) Mielipidettä! Kannattaa ajatella vain Viroa, jossa pitäisi venäläisten asema tunnustaa EU-jäsenyyden ehtona, mutta Tsekissä sudeettisaksalaisten asema (3,5 miljoonaa) on samantekevää rikollista ja Benesin diktaatti on yhä voimassa laittomine takavarikoineen ; myös ex-pääministeri luopio Vachal Klaus kannattaa sitä edelleen.
Tsekkiä ei pidä tunnustaa EU:n jäseneksi ennen kuin sudeettisaksalaisten hylkiminen loppuu ko. maassa; heidän omaisuus on palautettava heti takaisin tai muuten heille on laitettava hyvin suuria lisämaksuja jäsenyydestä ja ne ohjataan sudeettisaksalaisten tileille.
Sukupolvemme lastemme on saatava parempi tulevaisuus kuin meillä itsellä on ollut historian myrkyissä ja suomalais-ugrien valheessa!!!
KLAUS VON GREWENDORP

Légion SS kommentoi:
Hullun Seppo Lehdon päälle on langetettu satanistinen kirous
Johtaja itse johtii mustaa messua, jossa hullu Seppo Lehto kirottiin. Riitin voimaa vahvasti paikkalla olleet kolme alastonta nuorta neitoa.
Lehto saa nyt tuntea Saatanan ja mustan magian voiman!
Ave 666!
Ave Satan!
Ave Siitoin!

Presidentti Halonen antaa vinkin Moon-TV:lle:
Arvoisa Moon-TV:n tarkkailupartio,paljastamme teille Suomen pahimman pervon, jonka vertaisia voi etsiä vain ja ainoastaan Ryssänmaan loputtomasta ali-ihmismerestä
Pyysitte mainoksessanne paljastamaan pervot. Suomen pahin pervo on tesomalainen poikamies Klaus Petri Rainer Juutilainen. Kyseinen pulujen ja muun siipikarjan ahdistelija tunnetaan myös omakeksimäänsä aatelisnimeä mukaellen von Spermatölkkinä.
Kyseisen pervon osoite on Virontörmänkatu 4 a 11
Runkkubunkkerinsa sijaistee Tampereen Tesomalla, jonne kyseinen hyypiö joutui muuttamaan Tampeeen hurrikoulun vierstä. Hurrikoulu ei sietänyt sitä, että ko. hyypiö vilautteli pikkuruista elintään lähes päivittäin hurrimukuloille.
KJ:lla olla on runsas valikoima pumpattavia barbaranukkeja, joita tyyppi säännöllisesti nylkyttää sekä yksiössään, että sen ulkopuolella.
Usein kyseisen rampapaskan voi löytää myös housut kintusta Veisun maatalousoppilaitokselta, jossa ko. hyypiö vetelee lehmiä. Myös lähimetsien oravat ja muut pikkunisäkkäät ovat joutuneet tuntemaan poikamiehen nylkytyshalut.

Hakaristiveljeskunta kommentoi:
Me oikeaoppiset hagenkreutz-tahot vaadimme ko. pedopervon Tehtaankadun porttiin ristiinnaulittavaksi : )
Hakaristiveljeskunta

Légion SS kommentoi:
SEPPO LEHDOLLA EI OLE OIKEUTTA KÄYTTÄÄ HAKARISTIÄ, KOSKA SEPPO LEHTO EI OLE NATSI VAAN HULLU!
Suomen oikeat natsit kuuluvat vain ja ainoastaan johtaja Siitoimen komentoon. Lehto haluaa leikkiä natsia, koska Lehtolla on pieni pippeli ja lapsena Lehdolla oli vähän leluja.
Me Suomen satanistiset eliittinatsit emme kelpuuta tehtaantyöläinen Seppo Lehtoa joukkoomme. Seppo Lehto ei ole edes arjalainen, vaan omien sanojen mukaan kai kähinnä lappalainen tai mustalainen. Seppo Lehdolla ei ole oikeutta käyttää meidän hakaristilippuamme.
Ave Siitoin
Ave Satan
Ave 666

Presidentti Halonen kommentoi:
Hakaristi kuuluu kansakuntamme pyhiin symboleihin eikä sen käytöstä päättäminen kuulu ylipainoiselle kansallisosialisti = ryssäläinen komu Pekka Siitoimelle missään mielessä.
Hakaristi oli Suomen lentokoneiden kyljessä kauan ennen kuin kukaan tiesi seksuaalivammaisesta Adolf Hitlerista tai natseista mitään.
Vehmaan juopposika on hyvä ja menee kirjastoon ja ryhtyy opiskelemaan historiaa.
Vehmaalla leikkisotaansa käyvä Pekka-poju ei liene oikea henkilö arvioimaan kenenkään mielenterveyttä.
Äitinsä kuulemma oli ryssäläinen huora ja isä kuka lie. Nimensä sai kasvattivanhemmiltaan.

Lehto kritisoi demokratiaa:
En väitä että olen koskaan uskonutkaan demokratian toimivuuteen
Kriisitilanteissa jo antiikin demokratioissa valittiin diktaattori. Samoin sodanjohtoon valittiin Suomessakin Mannerheim sotamarsalkkana.
Demokratia on monasti erittäin harhainen, jopa vainoharhainen samoin kuin diktatuuri huonoimmillaan. Joten ... kun haluamme demokratiassa toimia vaikeutetaan muutosta niin huonoon, kuin hyvään.
Diktatuurissa johdon voi tarvittaessa ampua ja muutokset ovat nopeampia. Kukaanhan ei ole korvaamaton, ... demokratiassa jaksetaan surra turhanpäiväisiä Palme-tason jonninjoutavuuksia. Palmen puolustukseksi voi sanoa, että teki sentään yhden hyvän työn kun pelasti tsekkitytön lumeavioliitolla 1968 jälkeen.
Kannatan nopeampia muutoksia, kuin mitä nautademokratia voi sallia. Nautademokratia sallii yhteiskunnan tuen mm. erilaisina puoluepoliiitisina tukina mm. minkkien irtipäästäjille ( AFA ) jne vastaaville tahoille.
Mielivaltaisia demokraattisia pidätyksiä mahtuu nykyiseenkin järjestelmään ( tosin itse olen onnistunut edes kerran saamaan korvauksia moisesta ).
Vahvojen valta on aina parempaa kuin lampaiden valta. Sudet suojelevat toisiaan, karitsat tyytyvät määkimään yhdessä.
Ståhlberg ja kaltaisensa olivat huonoja ymmärtämään oman kansamme oikeuksia mm. historiallisessa Itä-Karjalassa ja inkeriläiskysymyksessä. Olisin itsekin ollut valmis ko. epaton muiluttamaan jotta pääsisi nauttimaan siitä mille ymmärryksensä oli ylen kehno.
Mielivaltaisia pahoinpitelyjä tuli SKDL:n taholta kaikille entisille suojeluskuntalaisille, AKS:läisille, sekä asekätkijöille työpaikoillaan komusolujen agiteeraamana sotien jälkeen. Pahimmillaan se saattoi olla lakon uhalla painostamista, jotta fasisti saatiin savustettua ulos työpaikaltaan.
Jotta totuus ei unohtuisi :)
Seppo Lehto - miehitettyjen alueidenpalauttaja - Ole sinäkin?

Légion SS kommentoi:
KARJALAN PALAUTUSPUHEET OVAT LEHDON HULLUTUSTA!
MEILLÄ ON HYVÄT SUHTEET VENÄJÄN NATSEIHIN JA OLEMME SOPINEET ETTÄ RYSSÄT SAAVAT PITÄÄ KARJALAN.
LEHTO EI YMMÄRRÄ MITÄÄN SUURTEN KYSYMYSTEN PÄÄLLE! LEHTON HULLUTUKSET EIVÄT OLE NATSISMIA VAAN MIELISAIRAUTTTA!
AVE SIITOIN!
AVE SATAN!
AVE 666!
AVE 88!

Presidentti Halonen ihmettelee:
Miksi Klaus Juutilainen ja Pekka Siitoin ovat kääntäneet takkinsa miehitettyjen alueiden palautusasiassa?
Vielä vuonna 1999 Klaus Juutilaisen kotisivuilla vaadittiin kokonaista Suomea. Nyt ko. epaton sivustot keskittyvät kai lähinnä lapsi- ja miesseksiin.
Pekka Siitoimenkin ohjelmassa miehitettyjen alueiden palautus on joskus ollut. Ryypääminen ryssien kanssa muutti kuitenkin juopposian ajautkset.
Mitä me tekisimme näille isänmaamme halvalla myyneille epatoille? Ehdotuksia?

Presidentinkanslian sihteeriköt vastaavat:
Vanha hyvä vinkki ravustajille: ) Ryssäläisistä ravunsyöttejä Laatokan lahdelmiiin ja haukikaloille täkysyöttejä
Tarja Halosen vitusta saanee perhostäkyjä ja loppuraadosta halpaa saippuaa miehitetyillä alueilla käymänsä vierailun jälkeisten kommenttien jälkeen.
Suomen Presidentillinen vittuneuvosto
Mariankatu

Teemu Luojola analysoi äärioikeistoa:
Äärioikeistolaisten ja oikeistopopulististen puolueiden menestyminen vaaleissa kaikkialla Euroopassa on ollut viime viikkojen puheenaihe. Tästä keskustelusta on kuitenkin miltei kokonaan unohtunut se seikka, että todellisia ratkaisuja ei tehdä vaaliuurnilla, vaan politiikan todellinen suunta määritetään viime kädessä kaduilla, joukkovoiman kautta.
Niin kauan, kuin oikeistovoimilta puuttuu joukkojärjestö, joka kykenee toimimaan kaduilla, ei mikään vaalimenestys takaa oikeistolaisen politiikan voittokulkua, etenkin kun Ranskan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen jälkeen sadat tuhannet ranskalaiset lähtivät kaduille osoittamaan mieltään äärioikeiston ja fasismin nousua vastaan.
Nyt on kuitenkin näkyvissä ensi merkkejä siitä, että porvaristo alkaa turvautua äärioikeiston joukkovoimaan työläisten, työttömien ja nuorten alati laajenevan kapitalisminvastaisen liikehdinnän hajottamisessa, aivan kuten 1920- ja 30-luvuilla.
Le Penin Kansallinen rintama saa rahoitusta mm. Siemens-säätiöltä, siis suuren saksalaisen metalli- ja elektroniikkayhtiön "hyväntekeväisyysrahastosta". Tätä rahaa puolue ei käytä vain vaalikampanjaan, vaan sosiaalityön tekemiseen, työttömien ja köyhälistön avustamiseksi lähiöissä työskentelemiseen. Näin puolue saa politiikalleen tukijoita, jotka voidaan tarvittaessa mobilisoida myös kadulle.
Itävallan Vapauspuolue taasen rahoittaa Grazin kaupungissa katupartioita, joiden tehtävänä on puolueen mukaan "nuorison varjeleminen huumekaupalta sekä naisten, lasten ja vanhusten suojeleminen" (Helsingin Sanomat 16.5.2002). Puolue ratsastaa turvattomuudella sekä poliisien resurssipulalla ja heikkenevällä maineella. Näin se kerää puolueelleen myös uusia jäseniä ja rakentaa joukkojärjestöä, joka on suunniteltu nimen omaan toimintaan kadulla.
Tällaisten oikeiston joukkojärjestöjen rakentaminen on luonnollisesti seurava askel yleisestä poliittisen kentän kärjistymisestä, jossa sekä äärioikeisto että äärivasemmisto saavat entistä enemmän kannatusta keskustalaisten ja konsensukseen pyrkivien puolueiden menettäessä äänestäjiään. Ranskassa äärioikeiston äänimäärä lisääntyi edellisistä presidentinvaaleista 900 000:lla, mutta äärivasemmiston 1 200 000:lla.
Mitä vallankumouksellisten on tällaisessa tilanteessa tehtävä? Paradoksaalista kyllä, suunnilleen samaa kuin äärioikeiston. Viime kädessä poliittisella areenalla ovat vain ääripäät, ja viime kädessä ratkaisut tapahtuvat kadulla. Vaikka päällisin puolin sekä vallankumouksellisten että vastavallankumouksellisten järjestäytyminen näyttää samankaltaiselta, ratkaisevia ovat ne syyt ja tavoitteet, joiden vuoksi osapuolet joukkoja järjestävät.
Vallankumoukselliset eivät voi välttyä työväen organisoimisesta joukkojärjestöihin, työväenmiliisiin, joka korvaisi porvarillisen valtion järjestyksenpito-organisaatiot eli etenkin poliisin. Äärioikeisto on jo omalta osaltaan rakentamassa poliisia korvaavia järjestöjä. Ilman työväenmiliisiä on mahdotonta korvata porvarillista valtiota.
Mutta pelkästään tällaisella perustelulla, äärioikeiston uhalla, eivät työläiset lähde mukaan työväenmiliisiin, sitä ei rakenneta hetkessä. Kun työläiset järjestäytyvät yksittäisiin taisteluun puolustamaan esim. julkisia peruspalveluja tai vaatimaan palkankorotuksia mielenosoituksissa, he huomaavat ennen pitkää, että on välttämätöntä huolehtia myös tilaisuuden turvallisuudesta. Käytäntö opettaa työläisille oman järjestyksenpitoelimen välttämättömyyden.
Eräs tällainen käytännön kokemus saatiin Oulun vappumarssilta, jossa pieni uusnatsijoukko onnistui hyökkäämään marssin kimppuun. Vaikka marssilla ei ollut omia järjestysmiehiä, hyökkäys kuihtui, mutta jos marssijat olisivat etukäteen sopineet järjestyksenpidosta, koko hyökkäysyritys olisi saatu torjuttua ennalta.
-- Teemu Luojola

Lehto kommentoi:
Arvoisa Halosen Mätäsvittu - Mitä teemme tälläisille ryssäläisille perseenkorkeille?
Kansallismielisten palstalla Teemu Luojola kirjoittaa seuraavaa kaikessa ryssäläisessä perseenimuttelumaiskuttelussaan:)

Presidentti Halonen vastaa:
Kyseinen epatto kelvannee harjoituskappaleeksi paviaanikoira Vladimir Putinin saastaisten ja irstaiden ryssäläisten apainasotilaiden negrofiliaharjoituksiin. Paviaanikoira Putin voisi itse näyttää ryssäläisille apinasotilailleen mallia miten raatoa vedellään perseeseen.

Presidentti Putin kommentoi:
Irstainta on kun eräät tunnetut seemit Molobolo, Klaus von Spermatonkka, PLO:n paikallisedustaja käyvät harrastamassa eläinseksiä Tähtitorninmäellä kiduttaen puluja, koiria ja muita viatttomia luontokappaleita ruikkien lopulta saastaisista elimistään mäihänsä pitkin jutkumuistomerkkiä huutaen samalla isoon ääneen hoosiannaa. Paviaanikoira Putin
Kreml
Moskovan oblasti


Gideon Bolotowsky oikaisee:
Jutkuseurakunta irtisanoutuu seurakuntamme eläinseksi- ja tsetseenien vainot paljastaneiden Jutikkaluteiden kuten paskaseemi Matti Wuori, Klaus von Spermatölkki ja Pekka von Velttosiitin, sekä Jaakko Laakson yhteydenotoista jatkossa
Totuus Jutkuseurakunnastamme oheisella sivustolla: http://ww1.weird-pics.com/inside.html
palaute: matti.wuori@mattiwuori.fi

Gideon Bolotowsky varoittaa ryssäläisistä paskapervoista:
Jutkuseurakunnan varoitus ryssäläisistä paskapervoista Matti Wuoresta ja Klaus Jutkusiasta
Tämä tunnettu avannepersereikäinen Matti Wuori jutikkalutikka kävi Klaus Jutkusian kanssa hiljattain onanoimassa Tähtitorninmäellä jutkujen muistomerkillä tolpaten haisevan paskan lopuksi ko. muistomerkkiin jäähyväistötteröksi. Toimituksen päätteeksi nauttivan kipollisen ryssänpaskaa stalisnajan ryydittämänä.
Gideon Molobolo visvakyrpäinen suurvisiiri
Jutkuseurakunnan kiisselikerho
Kyömynenäisten & silvottukyrpäisten seurakuntaneuvosto

Matti Wuori kommentoi:
Me vihreässä komupaskaliitossa haastamme sinut saastainen ja iljettävän irstaan pedofoliilirunkkarin ja eläimiinsekaantujan ryssäläiseen oikeuteen rikollisten päämajassa Moskovassa

Presidentti Halosen lisäys:
Haastakaa samalla saastainen ja irstas kansanmurhaaj paviaanikoira Vladimir Putin esikuntineen oikeuteen säälimättömistä ja kaikkea inhimillisyyttä halveksivista ihmisoikeusrikoksista

Klasu onnittelee Pekka Siitointa:
Sydämellinen Onnittelumme!!!
Sydämellinen ja Paras Onnisttelumme siitä, että olette tehneet Teemu Lahtisesta & Suomen Sisusta Turussa rikosilmoituksen koskien kansallisdemokraatti yhdistystä, jonka olitte rekisteröineet itsellenne vuonna 1978.
Noussukkailla, pyrkyreillä ja keskenkasvuisilla ei ole ikinä mitään osaa asioissa. Muutkin ovat huomanneet saman asian; asia kuorutennuna vielä erään suur-suomalaisen pyrkyrimäisellä ja julkisuutta kerjäävällä roskapostilla niin on asia varmistunut 100%
KvG

Légion SS kritisoi ugreja:
Homot eivät kelpaa natseiksi. Seppo Lehto ja Teemu Lahtinen eivät ole natseja vaan puppelipoikia!
Ave Siitoin!
Ave Satan!
Ave 666!

Presidentinkanslian sihteeriköt kommentoivat:
Homot kelpaavat ravustamaan ryssäläisiä ravunsyöteiksi Laatokalle
Mm. matti wuori on tunnettu pekka siitoimen velipuoli kaikessa ryssäläisyydessään.
Presidenttillinen vittulegioona
Mariankatu
Helsinki
silvottu tynkä-Suomi

Légion SS lisää:
MUSTALAINEN PANI SEPPO LEHDON ÄITIÄ JA NIIN SYNTYI HULLU LEHTO!
SIEG HAIL!
HAIL SIITOIN!

Klasu uhkaa ugreja:
Äärioikeistolaisten politiikkojen murhat ovat nyt muotia Euroopassa ja kannattaa huomata, että Alankomaiden luonnonsuojelia ei saanut oikeastaan yhtään mitään tekemisestään. Suomessakin voi sellaiset onnettomat pohjasakan ugri-skini-henkilöt, kuten Seppo Lehto, Teemu Lahtinen jne. kokea vastaavan.
Minulla on pari tuttua Saksassa ja he tietävät tarkalleen muutaman uiguurin, jotka ovat käyneet Osama bin Ladenin leirin 1999 ja ovat ammattitappajia tai sotilaita kummin päin tahansa.

Légion SS kommentoi:
LEHTO ON PELKKÄ ONANISTI!
EI MUUTA!
EI NATSI, EI ARJALAINEN
AVE SIITOIN
AVE SATAN
AVE 666

Miehittäjä-Ryssän Kurkunleikkajien Euroviisu-ehdotus:
"Jutkut ne lauloivat nuotioon käy tie, saippuatehtaalle tervehdykseni vien"
Koska jutkusika Klaus Juutilainen Tampereen pyynikiltä tekee oikeat johtopäätökset ja hakeutuu Tampereen saippuatehtaalle raaka-aineeksi?
Jutkusiasta tehdyllä saippuaa voisi käyttää navetassa soniine perseen pesuun

Matti Wuoren tunnustus:
Ryssäläinen sontaluukkuuni : mwuori@europarl.eu.int
Nauran kaikille hölmöläisille, jotka ovat tässä ajassa äänestäneet uskoen minun ajavan ihmisoikeusksia. Totuushan on: Paksu lompakko ja paljon rumallekin miehelle antavia komutyttöjä ovat olleet motiivejani vielä vanhallakin iällä. ( satu.hassi@eduskunta.fi ) oli hyvä pano kunnes vittunsa alkoi haista vanhalle ja eltaantuneelle turskalle, samoin kuin avustajansa Rosa Meriläinen ( rosamunda@iki.fi ), jonka tiukkuus parani kun vaihtoi tykitettävää reikää.

Presidentti Halonen kommentoi:
Viherkomu Matti Wuori kai keskittyy työnteleemään rumaa ja irstasta kyrpäänsä Satu Hässiin avustajan Rosa Meriläisen (rosamunda@iki.fi) anukseen paskaltahaisevan neekerin samanaikaisesti jyystäessä Roosan vittua.

Légion SS kritisoi Lehtoa:
LEHTO ON HULLU! LEHDOLLA ON PIENI PIPPELI, SIKSI LEHDON NAINEN OTTI JA LÄHTI!
Ave Siitoin
Ave Satan
Ave 666
Ave 88!

Presidentti Bushin lehdistötiedote:
Täten minä George "Yrjö Puska" Bush olen vain mitätön typerä ryssykkä, jota ryssäläinen apinatsaari paviaani-Putin vie kuin pässiä narussa.
Vierailuni Ryssänmaalla todisti vain, että en kykene mihinkään muuhun kuin nuolentatoimenpiteisiin. Olen valmis uhraamaan tsetseenien asian parista persereikä-panosta Paviaanikoira Vladimir Putinin kanssa. Olen Moskovan oblastin tahdoton sätkynukke maailman politiikassa.
Terrorisin vastainen sotani on pelkää jew-kusetusta, sillä itse käyn Ryssänmaalla kaulailemassa maailman pahinta terroristia ja kansanmurhaajaa.
Olen isäänikin kehnompi b-tason surkeus, kansanmurhajien ystävä ja ryssän petollisten kusetusten uskoja. Afgainistanissakin ajoin vain ja ainostaan ryssäläisten etuja.
Bill "suihinotto" Clintonkin oli parempi pressa kuin minä.
George W. Ryssäläinen-Bush
Presidentti
United Jew States of America

Lehto lähestyy Kauppalehden Mika-Pekka Koskista:
Tiedustelu 29.5.2002 Kauppalehden toimitukselle
Arvoisa ryssäntappaja mälliä pursuava kankenkke pystyssä mikapekka.koskinen@kauppalehti.fi
- miksi ette kommentoi ryssäläisiin uutisointeihin miehitetyiltä alueiltamme esim. Haisevan Halosen visvavittuisesta viime vierailusta?
Pitääkö paikkansa että paviaanikoira Putin olisi vaatinut huuhtomaan vittunsa vierailun yhteydessä, ... koska haju oli niin kamala eikä juustoa tirsuava sukuelin innostanut negrofiilikoira Putiniakaan?
Virvatulta ryssäläisten ruumiskaasuista kansakuntamme uudeksi energiavaihtoehdoksi - kiitos.

Presidentti Halonen yhtyy tiedusteluun:
Toimittaja Mika-Pekka Koskinen, vaadimme että raportoitte suorittamistamme maanpetoksellisista toimista miehitetyillä alueilla
Tarja-bi-Halonen
pressana toimiva visvainen komuvako

Presidentti Halonen turvapaikkaa hakeneista romaneista:
Onko Tehtaankadun ryssälähetystö Suomeen tuotujen Romanian mustalaisten maahantuoja?
Aikooko Ryssälähetystö saastuttaa maamme luonnonvaraista mustalaiskantaa vierailla, elinympäristöömme sopimattomilla, mustalaisyksilöillä?
PS. Mustalaisille voidaan perustaa oma kotimaa Jutkuvaltio Israelin tapaan Moskovan oblastin alueille ko. paskaimperiumin tuhouduttua.

Seta Ry:n jostakin napattu työpaikkailmoitus:
Seksuaalinen Tasavertaisuus - Sexuellt Likaberättigande SETA ry etsii palvelukseensa pääsihteeriä. Työ edellyttää itsenäistä otetta, kykyä toimia motivoivana esimiehenä moniammatillisessa järjestötyöyhteisössä sekä perustietoja taloushallinnosta ja talouden suunnittelusta. Odotamme myös vähemmistö- ja ihmisoikeuskysymysten ja erityisesti seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuutta koskevien teemojen sekä syrjinnän vastaisen työn tuntemusta.
Lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja Tiia Aarnipuu: tiia.aarnipuu@seta.fi tai 050-581 9296.
Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen 14.6. mennessä osoitteeseen SETA ry/ Tiia Aarnipuu, Hietalahdenkatu 2 B 16, 00180 Helsinki.

Presidentti Halonen vastaa:
Suosittelemme kyseiseen tehtävään mies-, eläin ja lapsisseksin harrastajaa sairaseläkeläinen Klaus Petri Rainer Juutilaista Tampereen Tesomalta.
Juutilaisella on monen vuoden kokemus mies-, eläin- ja lapsiseksitä. Tiettävästi juutilaisella on kokemusta myös negrofiliasta, jota on käynyt Ryssänmaalla harjoittamassa.
Juutilainen on myös transu, joten eiköhän kaikki seksuaalisen poikkeavuuden lajit löydy ko tyypistä.
Klaus Juutilaisen osoite on "poliisipapereiden" mukaan:
Virontörmänkatu 4 A 11
333100 Tampere
Puhelinnumeronsa on: 050-5740408
Setan pääsihteeriys sopisi mainiosti KJ:lle eläkepäivien ratoksi.

Klasu uhkaa Lehtoa:
Antakaamme Seppo Lehdolle kasaarien kuninkaan Kagan-titteli ennen pian julman kidutuksen kanssa toimeenpantavaa muilutusta ja teloitusta eli kuolemaansa. Kaganhan on titteli, jota kasaarikansa käytti muinoin kuninkaastaan, joten se on myös sopiva Lehdolle ennen kuolemaansa, joka haluaa olla itse Jeesus kirjoitustensa perusteella.
Analogia on tarkalleen selvä ja Jeesuskin oli vain pelkkä aikansa poliittinen suunpieksäjä, joka ristiinnaulittiin roomalaisten sotilaiden toimesta. Seppo Lehdolla ja Jeesuksella ei ollut mitään sotilaallista voimaa ja he eivät pystyneet käyttämään sitä; Kaganin puheet ovat enemmän kuin naurettavia. Tiedämme tarkkaan harkiten, mitä tulemme tekemään Kagan Seppo Lehdolle, joka on 0-mies, pelkkä suunpieksäjä, joka tulee menettämään harkitun kidutuksen kanssa päänsä poikansa kanssa ajallaan niinkuin kävi jo hänellä kerran symbolisesti talouselämässä.
Kagan on hyvä titteli Seppo Lehdolle, koska kasaariveri vetää häntä leikkimään Jeesusta.
Kagan Seppo Lehdon tuomion kanssa minulla ei ole mitään henkilökohtaisesti tekemistä ja viittaan Lehdolle tehtyihin lukuisiin aikaisempiin tunnettuihih pahoipitelyihin, kuten mm. lokakuussa 2000, jolloin pahoinpitely oli sen verran erityisen raaka, että mies joutui sairaalaan tarkistamaan luunsa ja teki myös rikosilmoituksen, jota poliisi ei tosin ole tutkinut. Tampereen kaupunginjohtokin pitää Seppo Lehtoa suurena taakkana ja häpeänä Tampereelle ja sen suurena häpäisijänä vrt. kaupunginjohtaja Hautalan julkinen kanta.
Olen täysin tietoinen siitä, että ammattisotilaiden joukko on saanut tehtäväksi Seppo Lehdon täydellisen hiljentämisen; toimeksiantajasta ei ole mitään tietoa ja itselläni ei ole mitään tekemistä asian kanssa.
KvG

Légion SS kommentoi:
Klaus von Grewendorp on jälleen kerran oikeassa koskien mielipuoli Seppo Lehtoa!
Heil Hitler!
Heil Siitoin!
Heil Satan!

Klasu jatkaa analyysiä:
Tietysti muitakin tarkkoja analogioita muihin johtajiin voidaan tässä hakea vapaana iltahetkenä ja ajatusleikein; otetaan mm. Ariel Sharon. Ariel Sharonin valtioterrorismi Suur-Israelin luomiseksi käy yksi yhteen analogiana Seppo Lehdon hankkeille Suur-Suomesta, jossa asuisi hänen kansallismielisen määrityksen mukaan vain suomalais-ugreja ja muut etniset ryhmät puhdistettaisiin pois. Tämä merkitsi analogiassa, että Sharon toteutti Lehdon ideaa johtaessaan vuonna 1953 erikoiskommado 101, jonka tarkoitus oli puhdistaa arabit juutalaisten valtaamilta alueilta. Sharon on vastuussa ainakin 67 naisen ja lapsen tappamisesta henkilökohtaisesti tuolta ajalta 50 vuotta sitten.
Muitakin samoja piirteitä löytyy näiden henkilöiden kasaariveren- ja/tai kulttuuriperinnöstä. Tässä on myös ensiksi huomattava, että Sharon on itse myös kasaarijuutalainen venäläis-puolalaisesta Scheiermann sionistisuvusta, joka muutti nimensä Sharoniksi Israeliin muutettua. Euroopan itäjuutalaisuuden kieli on jiddisch ja se yhdessä suomalais-ugrilaisten kielien kanssa luetaan ei indo-eurooppalaisiin kieliin kuuluviksi virallisessa kielitieteessä. Tosin jiddischiin, joka on hebrean ja saksan sekoitus, on lisätty ripaus slaavilaisia vaikutteita. Slaavit itse kutsuvat itseään kirjoissa ali-ihmisiksi ja opettavat toisilleen polveutuvan apinasta institutionaalisissa oppilaitoksissaan, vaikka darwinismia ei ole missään tieteellisesti todistettu. Slaavi tarkoittaa taas orjaa (vrt. slave, sklave ...), jonka he ovat itse määrittäneet itsellensä.
Veren ja geenien hämmästyttävä vaikutus kantaa pitkälle ja tuo ihmiselle erinäisiä mieltymyksiä, jotka ovat tyypillisiä tietyille ihmistyypeille. Seppo Lehtohan esiintyy ja on esiintynyt vuosikaudet avoimesti Jeesuksena, siis juutalaisten kuninkaana tiedotteissaan. Seppo Lehdolla täytyy olla kasaariverta näin ollen vahvasto veressään, sillä suomalais-ugrit asuivat kasaarivaltakunna itäalueilla.
Itse asiassa maailma ei tunne kuin kaksi juutalaisvaltiota; kasaarivaltakunnan ja Israelin. Kagan ei kuitenkaan valinnut muinoin uskontoa arvallaan, niin kuin ollaan yleisesti sanottu, vaan siihen vaikutti tietysti puhdas politiikka ja mahdollisimman suuren riippumattomuuden tavoittelu. Kasaarien judaismin omaksui ensiksi näin ollen ajatteleva yläluokka Kaganin johdolla, mutta se kulkeutui sieltä kansojen syviin riveihin ja juutalaisuus saavutti myöhemmin täysin instutionaalisen, vakiintuneen aseman kasaarien valtakunnassa.
Kagan päätyi tarkalleen juutalaisuuteen, koska jos kasaarit olisivat ryhtyneet ortodoksi-kristityiksi, Kagan olisi ollut hierarkisesti Konstantinopolin patriarkan alaisuuteen, jos Kagan taas olisi valinnut islamin he olisivat päätyneet Bagdadin Kalifin alaisuuteen. Siis monoteistinen uskonto eli juutalaisuus tarjosi Kaganille ja kasaarivaltakunnalle suuremman ja jopa täyden riippumattomuuden kuin nuo edelliset vaihtoehdot. Kasaarit tunsivat lisäksi juutalaisuuden erittäin hyvin, koska alueella asui jo ennestään hyvin paljon juutalaisia, jotka olivat joutuneet pakenemaan Bysantista juutalaisvainoja tai he olivat karkoitetut Länsi-Euroopasta. Myös myöhemmin juutalaisia karkoitettiin itään mm. Reininmaan pogrommit ensimmäisen ristiretken aikana, karkoitus Englannista 1290, karkoitus Ranskasta 1306.
Suuremmassa valtakuviossa kasaarivaltakunta pelasti omalta osaltaan Eurooppaa, vaikka se tuntui varmasti heistä tietoisesti vastenmieliseltä, sillä se koettiin enimmäkseen viholliseksi; nimittäin arabi-islamistien massiivisessa invaasiossa Eurooppaan arabeilla oli kaksisuuntainen strateginen pihtiliike Euroopan tuhoamiseksi ja islamin levittämiseksi. Arabien pihdin toinen läntinen leuka eteni Espanjassa, Iberian niemimaan kautta ja invaasion strateginen kärki pysähtyi vasta Poitiersissa ermaani Kaarle Martellin ansiosta.
Arabien itäisen invaasion pihti eteni ja liikkui taas Kaukasuksen suunnassa, missä sen piti strategisesti tunkeutua Mustanmeren pohjoispuolise Tonavalle ja iskemään sieltä Bysantin selkään, jolloin arabien armeijat olisivat olleet Balkanilla ja Keski-Euroopan etuovella. Joka tapauksessa asia eäonnistui myös idässä, jossa kasaarien ja arabien armeijat velloivat kauan edestakaisin mies tappioiden ollessa hyvin suuret. Sodan armottumuutta ja totaalisuutta kuvaa mm. yksityiskohta, jossa piiritetyn kasaarikaupungin asukkaat tekivät mieluummin joukko polttoitsemurhan kuin antautuivat arabeille. Suurin voitto kasaareille tuli sitten Ardahillin taistelussa vuonna 730, jolloin kasaarit tuhosivat kokonaisen arabien armeijan ja arabien invaasio Eurooppaan päin tyrehtyi. Tämän jälkeen mahtavan Itä-Rooman hallitsija alkoi naittamaan dynastisiin aviolittoihin tyttäriään Kaganeille, josta oli tullut merkittävä sotilasliittolainen itä-roomalaisille Bysantin suojaksi.
Arabien strategisen itäisen pihdin torjuminen näkyi myös itä-roomalaisessa hovietiketissä mm. 900-luvulla Bysantin keisari kirjoitti, että pyhälle saksalais-roomalaiselle keisarille ja paaville lähetettävässä kirjeessä pitää olla vain kahden solidin arvoinen kultasinetti, mutta tietysti Kaganille kirjoitettavassa kirjeessä pitää olla kolmen solidin arvoinen kultasinetti! Tosin tuo hierarkinen järjestys symboloi tarkalleen itä-roomalaisia (meidän aikana itä-eurooppalaisia) ajatuksia, missä länsi noteerattiin alaspäin halveksivasti normaalisti. Samaten väitetään Persian hallitsijan pitäneen palatsissaan kolmea kultaista valtaistuinta valtiovieraiden varalle. Kultaiset vierasistuimet kuuluivat Bysantin keisarille, Kiinan keisarille ja kasaarien Kaganille. Tässä näemmekin sitten hyvin tarkasti, mihin viiteryhmään kasaarivaltakunta laskettiin muinoin.
Lisäksi meidän Kaarle Suuren perintöä vaalivien germaanien pitää muistaa hyvin tarkkaan Pyhän- Saksalais Roomalaisen valtakunnan päämiehen saama kohtelu Bysantilta ja että silloin kuin arabivaara ei ollut esillä kasaarivaltakunta suuntasi laajentumisen länteen eli Krimille ja nykyiseen Ukrainaan, jota johti myös aivan sattumalta (tai sitten ei) N-liitossa kasaarijuutalainen Kagan(novits) Stalinin aikana ennen sotia ja sen jälkeen; lisäksi Stalin nai saman kasaarijuutalaisen sisaren Rosa Kagan(novits)in vaimokseen.
KvG

Légion SS yhtyy analyysiin:
Seppo Lehto= Ikuinen Juutalainen
Heil Siitoin!
Heil Hitler!
Heil Satan!
Heil 666!
Heil 88!

Lehdon toimenpide-ehdotus:
Miehittäjä-Ryssän edustaja paviaanikoira Putin kuuluu hirttää killuttimistaan ja laittaa lintujen talviruokintaa varten roikkumaan Grosnyssa lähimpään mahdolliseen oksanhaaraan tai kuivatettuun kallionkiellekkeellä riippuvaan saastaiseen toiseen ryssänraatoon

Presidentti Halosen lisäys:
PaviaaniKoiran Putinin Nato-nuolijat ( turkulaisen Pertti Paasion näköinen lordi Robertson, George Bush tyhmempi jne) tulevat kokemaan ryssäläisten kohtalon

Myös Matti Wuori lisää:
Miehittäjän rahoituskin on jopa EU:nkin riippakivenä
Myrkkyä miehittäjän kaivoihin KARJALAAN ja muille alueillemme
Miehittäjä-Ryssän avustamisessa ei ole päätä eikä häntää. Niskalaukaus avustajille olisi paikallaan kansakunnallisesta maanpetoksestamme.
Myönnän että itsekin olen viime päiviin saakka ollut Saatanan eli Ryssän pahimpia kätyreitä kaikessa vihermeloniudessani. Mutta että koulureppuja miehittäjän kakaroille, siinä nauraisivat palestiinalaisetkin ko. huumorille
Matti Wuori
Europarlamentaarikko
PS:) Tutustu muihin kirjoituksiini google.com - keskusteluryhmien kautta
Ryssä helvettiin alueiltamme kiitos
MATTI WUORI - EUROPARLAMENTAARIKKO
OTTAKAA YHTEYTTÄ
PALAUTE: asianajaja@yahoo.com
Matti Wuori - ryssäläisyyttäni erittäin paljon katuva komuvittujen takia maanpetokseen syyllistynyt silsakyrpäinen ryssykkä

Henry Zalkin Aleksanteri-instituutista kritisoi Lehtoa:
Seppo Lehto on kyllä ehdoton Huuhaa-Oskarimies. Hiljattain herra on keksinyt Aleksanteri-instituutin spostilistan, jossa puhutaan Venäjän-tutkimuksesta (tietty!)

Presidentti Halonen kommentoi:
Komut , ryssäläiset ja nuoleksijansa ovat huuhaata ei SL.
Ryssäläinen Aleksanteri-instittuutti keskittyy lähinnä nuolemaan maaamme silponutta mihittäjä-Ryssää ja vaikenemaan ryssäläisten sotarikoksista Suomessa 1939-44 ja myöhemminkin miehittämillään alueilla.
Aleksanteri-instituutti ei myöskään tutki Ryssän Tsetsenissa suorittamia raiskauksia, murhia ja muita ihmisoikeusrikoksia.

Henry Zalkin jatkaa:
Kun joku yritti valittaa abuse@yahoo.com -lle, sieltä tuli vastaus, ettei vieraskielisiä lähetyksiä käsitellä! Niinpä, eiköhön kaikki vaihdeta tönkköenklantiin tämän jälkeen :)

Lehto kommentoi:
Vaadimme Henry Zalkinia välittömästi lopettamaan ryssäläisten abuse-ilmoitusten tehtailun.
Tehkää abuse-ilmoituksianne Ryssästä, joka koko ajan spammaa miehitetyille alueillemme. Ryssä spammaa myös Tsetseeniassa, Tatarstanissa jne

Lehto jatkaa:
Ryssä-Sika ei vain spammaa, vaan ryöstää, raiskaa ja hävittää kaikkialla minne on päässyt iskemään loisivan olemuksensa etäpesäkkeet

Lehto jatkaa:
Olisikohan aika tehdä jtkn konkreettista Moskovan oblastin laittomille vallassaolijoille?:)
esim. kutin nuppiin voisi olla paikallaan?
Moskovan oikea käskynhaltija

Lehto jatkaa:
Ryssäläisten presidentti paviaani-Putin, pääministeri koira-Kasjanov ja ulkoministeri sika-Ivanov pitää kaikki teurasta.
Kuka kävisi suorittamassa lahdin Kremlin navetassa ja lopettaisi ko. elukat?

Matti Wuori kritisoi ryssäläisiä:
Ryssäläiset ovat henkisesti talimidoja kaikessa säälittävässä lipukielisyydessään
... kuten minäkin kaikessa saatanallisessa ryssäläisessä imuttelussani kansakuntamme tuhoksi ja vahingoksi.
Matti Wuori - ryssäläinen eilen, tänään ja huomenna, jollei jo kuopattu
Europarlamentti
Bryssel - Pedofiilien paratiisi

Mika Rantanen kommentoi:
Nämä ovat kerrassaan hauskoja - ei hymyilemättä voi lukea. Miten rivous voikin olla naurun aihe?
- Mika Rantanen

Matti Wuori kommentoi:
Ryssäläisyys on ollut, on ja on oleva iankaikkisesta iankaikkiseen naurun aiheena kaikilla ajattelevilla ihmisillä joiden joukosta suljemme itsemme Vihreässä liitossa ( lue komuvihreät mätäsilsapäät ), keput ( lue talikkokomut ) ja muut vastaavat kansakuntamme kusettajapuolueet.
Matti Wuori - Saatanan lähettiläs - silvottu ryssänkyrpä anuksessaan
Europarlamentti
Bryssel - Pedofiilien paratiisi ( loinen kun olen, niin osaan arvostaa myös poikaseksiä kaikessa kireydessään
ps:) Muista poiketa http://www.suomensisu.fi / http://www.kansallisdemokraatit.fi - sivustoilla jotka edustavat uutta kansallismielisyyttä eikä mitää svekomaaniryssäläistä perseseksiä ja kansanmurhaa.

Hiski Haapoja kertoo seksifantasioistaan:
Kuinka mielelläni näkisinkään siemennesteeni kimaltelevan jonkun hengästyneen 15-vuotiaan tytön vaaleanpunaisessa pillussa. Tai sitten se romanttinen haave, jossa katselen kuinka kaunis mies panee naista ilman kumia ja laukeaa hänen sisäänsä, jonka jälkeen minä vuorostani penetroidun ilman kumia ko. pilluun, joka on täynnä tämän toisen miehen spermaa. (Muunnelma edellisestä: mies käyttää kumia ja laukeaa sen sisään, jonka jälkeen minä vedän ko. spermaa täynnä olevan kumin jäykän - hah- kaluni päälle ja yhdyn ko. naiseen.)
Miksei todellisuus ole koskaan niin kivaa kuin fantasiat?
Hiski

Presidentti Halonen kommentoi:
Jälkiliukkaista haveilevan ryssäläisen bi-seksualisti ja pedofiilin Hiski Haapojan on syytä varoa, ettei käy niinkuin Olavi Mäenpäälle Vinö Kuisman saunaillassa 3.5.2002.
Väiski pani tautista ryssähuoraa paljaalla lauteilla ja vierssä katsellut Ola olisi halunnut päästä jälkiliukkaille. Yritykseksi kuitenkin jäi kun ei nikotinisti-Olalla otannut eteen.

Presidentti Halonen jatkaa:
0 yhdyntää kuussa kokevan Hiski Haapojan on hyvä tietää, että yhdyntä on hyväksi sydämelle.
Koska ryssäläinen Hiski Haapoja on Klaus Juutilaisen tavoin pillua saamaton poikamies, kannattaisi molempien vierailla täällä:
http://www.sexpert.fi
Musitakaa käyttää kumia!

Klasu lähestyy Pekka Siitointa maailmanpolitiikan tiimoilta:
SUDEETTISAKSALAISTEN PUOLESTA
CDU/CSU:n kansleriehdokas Stoiber sanoi eilen 53. sudeettisaksalaispäivillä, että Tsekillä ei ole mitään asiaa EU:hun voimassa olevan Benesin diktaatin kanssa, jota valtiopäivät pitää yhä voimassa Prahassa; he jopa äänestivät asian puolesta muutama viikko sitten Prahassa. Olen samaa mieltä. Mikä on Suomen kanta?
Tiedätkö Benesin puheen teemasta? Tässä joitakin otteita Benesiltä 16.6.1945 ja Tsekki allekirjoittaa puheen yhä tänään muutama viikko sitten Prahassa: "Es geht um die Entgermanisierung der Namen, der Gebiete, der Sitten etc ... es geht um alles, was überhaupt entgermanisiert werden kann. Heute kommt dafür die Zeit heran (...) Das wir unsere Lösung sein; überall und in allem die Republik zu entgermanisiren."
CDU/CSU:n valtiopäivä tiedote Lähi-Idän tilanteesta:
1. NAHER OSTEN: Kein Einsatz deutschen Soldaten
"Die Lage im Nahen Osten ist für alle Beteiligten verzweifelt", sagte der bayerische Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber zu Beginn seiner Rede zur Situation im Nahen Osten. Er richtete einen eindringlichen Appell an beide Seiten, sich kompromissfähig zu zeigen und auf einander zu zugehen. Beiden Seiten müsse klar sein, dass der Nahostkonflikt nicht mit militärischen Mitteln zu lösen sei.
Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag über eine Regierungserklärung von Bundeskanzler Schröder zur Lage im Nahen Osten debattiert.
KOMMENTTI: Olen täsmälleen samaa mieltä ko. ryhmän kanssa; ei saksalaisia joukkoja Lähi-Itään ja loputkin joukot pois myös Afganistanista. Lordi Robertson puhui taannoin mm. koko ajan D-day:stä, kävi Stalingradin muistomerkillä uhkuen avointa sotaintoa (Saksaa vastaan puheissaan), kun hyökkäys oli Afganistanissa käynnissä: Silloinkin hän muistutti jatkuvasti "menneisyyden muistokuvista" tarkemmin määrittämättä niitä, mutta oheisviestintä kertoi kaiken. Media tekee kaikkensa lanseeraten mm. NPD:n, DVU:n tai republikaanit bin Ladenin leiriin, vaikka heidän lehdissä lukee jatkuvasti , että tämä sota ei ole meidän sota ja emme ole siinä osallisia, niinkuin USA ja Britannia.
Mistä suunnasta tulee avoin aggressio Euroopan mantereelle. USA:n lehdistä olen jopa lukenut, että 90-vuotias Eva Braun (!!!) on Afganistanissa pakoilemassa jne. Ei ihme. On hyvä, että saksalaiset eivät ota osaa Operaatio Aarniokotkaan Afganistanissa, sillä turha itsestä on tehdä maalitaulua vapaaehtoisesti brittien tapaan.
Näin ollen Osama bin Laden ilmoitti, että Britannia tulee olemaan myös terrori-iskun kohteena TV:ssä eilen. Lordi Robertson, Canteburyn arkkipiispa jne. ovat vuoden sisällä sanoneet julkisesti Saksaa Saatanaksi, vaikka tarkalleen Britannia itse on hyökäsi Saksan kimppuun historiassa ja jopa niin, että heidän pääministeri Churchill julisti sodan olevan brittiläinen sota, jossa päämäärä on Saksan tuhoaminen.
KLAUS VON GREWENDORP

Légion SS kommentoi:
Britit ovat homoja ja selkäänpuukottajia! Britit ovat enemmän kelttejä kuin germaaneja!
Ave Siitoin!
Ave Hitler!
Ave 666!
Ave 88!

Presidentti Halonen kommentoi germaaniprinsessoja:
Germaaniprinsessat - kuten Ruotsin horo-Victooria- ovat tunnetuja anteliaasta pillunjakelutoiminnataan

Presidentti Halonen varoittaa e-pillereistä:
E-pillereiden käyttö on ryssäläistä monessa suhteessa.
Ei-vakituisissa suhteissa tulee käyttää ehdottomasti kondomia HIV:in ja muiden neekeri- ja ryssäläistautien leviämisen estämiseksi.
Vakisuhteessa kuuluu töräyttää ilman suojausta (ainakin jos lapsia ei ole vähintään kolmea) jotta kansakuntamme lisääntyisi ja kukoistaisi.
E-pillerit voivat aiheuttaa naiselle lihomista, veritulppia, masennusta jen. Sperma sen sijaa tekee naisen iloiseksi. Kannatamme runsasta ilman ehkäisyä suoritettua perinteistä pilluun kohdistuvaa yhtymistä vakisuhteissa.

Presidentti Halonen jatkaa aiheesta:
Kondomia on syytä käyttää irtosuhteissa, mutta vakisuhteessa naisesta kannattaa tehdä spermalla onnellinen.
Naisen onnellisuus lisääntyy myös sperman pilluun laukaisusta seuraavasta äitydestä.
Äidit ovat isänmaamme sankareita. Tehkäämme lisää näitä sankareita ja kylväkäämme siementämme puolisoidemme vakoihin (heidän lempeällä ja halukkaalla suostumuskellaan tietysti)

Nimim. Demari lähestyy Lehtoa:
Hyvä sotamarsalkka Seppo Lehto,
ensinnäkín tahtoisin kysyä, miksi helvetissä yritätte tukkia sähköpostini roskapostituksillanne. Minulla on muutakin tekemistä kuin lukea Seppo Lehdon 15-vuotiaan paviaanin tasolla olevia runkkaus- ja paskakirjoituksia.
Toiseksi tahdon tiedustella, että oletteko te oikeasti mielenvikainen, huumorimiehiä vaiko kommunistinen propagandapommi. Joko olette aidosti mielisairas tai sitten teette pilkkaa äärioikeistosta, mahdollisesti kommunistien hyväksi. Tosin on täysin mahdollista, että kaikki äärioikeistolaiset ovat yhtä typeriä ja hulluja: Klaus von Grewendorp ja Pekka Siitoin ovat mielisairaita kahjoja, aivan kuten Seppo Lehtokin.
Kolmanneksi tahdon tiedustella teiltä, että pidättekö mielenvikaisuutenne huomioonottaen Karjalan palauttamista todellisena vaihtoehtona. Minun mielestäni tämä vaihtoehto ei ole realistinen, lähinnä kyse on teidän halustanne sodomisoida Karjalan Kannaksella mullissa lepäävien sotaveteraaniemme ruumiita, samalla kun käytte paskantamassa monien työtä tekevien ja yhteiskunnalle hyödyllisten ihmisten sähköpostilaatikoihin.
Hankkikaa työpaikka ja lopettakaa kunnon ihmisten kiusaaminen.
Terveisin
Demari
ruusun_aate@hotmail.com

Matti Wuori vastaa:
Huomio arvoisa demarisodomiitti 10.6.2002
( Kunnianarvoisan Sepon päivänä )
Loukkaatte minua eli Matti Wuorta kommunistista läjäpaska ryssänkätyriä luulemalla minua Seppo Lehdoksi ja Seppo Lehtoa luulemalla häntä läjäpaska sodomiittiryssäksi. Tunkekaa ryssänperseessä kesinyt ruusu perseeseenne ja palatkaa asiaan onaniahetkenne jälkeen. Minä lähden naimaan kellariin lukittuja tsetseenipoikia, jotka sain lahjaksi Tehtaankadun ryssäsioilta.
Matti Wuori Asianajaja ja MEP
Pedofiilien kruunamaton kuningasrotta
Bryssel & Hjelsinki

Presidentti Halonen täydentää:
Ryssäläisten kanssa peräikäseksiä harjoittavat sossut eivät eroa ratkaisevasti komuista ja talikkokomuista (kepu).
Vaadimme ruusun_aate@hotmail.com -sossutahon suolistamista ja saattamista ravunsyötiksi Laatokalle.
Suoliaan voitaisiin käyttää koiranmakkaran valmistukseen.

Presidentti Halonen kommentoi venäläisten ydinvoimala-tarjousta:
Ryssäläiset Paviaani-Putin ja Koira-Kasjanov kauppitelivat Lipposelle ryssäläisiä paskavoimaloita Pietarissa.Ilmeisesti kauppoja hierottiin ryssäläisille tyypillisesti persereikäseksin ja vodkan voimalla
Lipposen panoreissu Pietariin osoittautui muutenkin tyypilliseksi YYA-henkiseksi rahanlahjoitusreissuksi maamme silponeelle Miehittäjä-koiralle.
Anaalisossu Lipponen lahjoitti 10 miljoonaa euroa ryssäläisille Pietarin vedenpuhdistamoon. Ensin ryssät veivät alueitamme ja varastivat "sotakorvauksia". Nyt meidän pitää vielä maksaa ryssäläisten paskavesien puhdistuksesta.
Pitäkäämme huolta että miehittäjän rikokset eivät unohdu Ryssän pääministeri Koira-Kasjanovin vieraillessa Suomessa ensi syykuussa. Kaikki mukaan protestoimaan ko. miehittäjäkoiran edustajaa vastaan

Presidentti Halonen kritisoi analismia:
Vain ryssäläiset ja svekomaanit eivät ymmärrä, että peräaukon tehtävä on vain ja ainoastaan poistaa kehosta kuona-aineita = paskaa.
Kullia ei pidä työnnellä minnekään muualle kuin sille luonnonlakien mukaan varattuun paikkaan eli vittuun! Näin varmistuu kansamme lisääntyminen ja tautien ehkäisy. Irtosuhteissa on kuitenkin syyttä käyttää kondomia.
Persereikäseksi aiheuttaa paiseita ja peräsuolisyöpää. Taistelkaa terveen perinteisen yhdynnän puolesta!

Aamulehden Jorma Pokkisen sähköposti vastaa:
En ole paikalla alkaen 07.06.2002 palaan 15.07.2002.
Vastaan sanomaasi palattuani.

Matti Wuori kommentoi:
Odottelemme mielenkiinnolla Aamulehden päätoimittajan kommentteja ryssäläisiin luteisiimme kuten istuviin kansanedustajiimme mm. paavo.lipponen@eduskunta.fi
Matti Wuori
Ryssäläinen lude ( yksi monista ) niskalaukausta odotellessaan
Bryssell / Pedofiilien paratiisi

Teemu Lahtisen klooni lähestyy Lehtoa:
Tervehdys Seppo!
Suomen sisu pitää ensi viikonloppuna burnig booksissa sisäpiirin kokouksen, johon toivomme sinunkin ottavan osaa. Olen saanut tietooni Väpän ja Olan tietoja, joilla pääsemme helposti "muokkaamaan" heidän internetsivujaan. Tarkoitus olisi tehdä kunnon salamahyökkäys lauantai-iltana ja saattaa kys. hput totaalisen naurunalaiseksi. Olen jutellut Järviharjun kanssa ja hän olisi sitä mielltä, että sinä olisit sopiva kansallisdemokraattien puoluesihteeriksi, mutta pidetään tämä nyt vielä meidän välisenä luottamuksellisena tietona!
vastaustasi odottaen
Teemu Lahtinen

Klasu vastaa:
Summa Summarum: Hyvin säälittäväähän on täällä Suomessa valitettavasti nähdä, kuinka nämä kansallismieliset Teemu Lahtinen ja Seppo Lehto yrittävät yhdessä irtisanoutua nyt tapahtuneesta lapsuksesta (oheinen paljastunut e-mail kirje julkisuuteen), sillä heidän harjoittama ja laajahko yhteistyö on jo ollut kaikkien tiedossa pitkään ja mm. 29.4.2002 Tampereen Käräjäoikeudessa Teemu Lahtinen ja Seppo Lehto esiintyivät yhdessä rinta rinnan syytetty Halla-ahon kanssa käräjäoikeudessa, mutta Lehto ei edes valitettavasti saapunut sinne, koska häntä odotti Halla-ahon todistajana yksi mustamaija ja poliisiauto aseistautuneine poliiseineen ja yksi eräs muu käräjäoikeuden pihamaalla; poliisit tulivat käräjäoikeuden käytävään sisälle myöhemmin ja pistoolien kotelot avoinna, jolloin aseen kahvat olivat näkyvissä, etsimään Lehtoa.
Myöhemmin samana päivänä mm. Teemu Lahtinen, Jussi Halla-aho vierailivat Seppo Lehdon luona Siirtoloilla kotona, missä Lehto piileksii poliisia.
Seppo Lehdolle, joka on koettu kaikkialla pelkkänä voimattomana suunsoittajana ei ole mennyt kaikki jakeluun jo syntymästä alkaenkaan ja yllätys saattaa etulyöntiasemana tuoda vielä paljon pahemman Seppo Lehdon pahoinpidetelyn kuin lokakuussa 2000 tapahtui ja jolloin Lehto joutui tarkalleen tarkastamaan luunsa yms. Hatanpäällä sairaalassa. Mustaa valkoisella. Ennen kevättä 2003 Seppo Lehto makaa joko hautuumaalla tai sairaalassa teholla. Tämä on kaikkien yleisessä tietoisuudessa Suomessa. Tiedän asian, koska tiedän ammattisotilasosaston joka harjoittelee asiaa Seppo Lehdon hiljentämiseksi. Tapaus Lehtoa ei viedäkään oikeuteen, vaan asia hoidetaan muiden järjestelyiden kautta.
Itse olen jättänyt mainitulle osastolle jo henkilökohtaisen toivomuksen, että voin tulla vierailemaan osastoon operaation aikana ja tarkasti vetämään vasemman suoran tai muutamia suoria kommando nyrkkiraudan kanssa Lehtoa päin jäljellä olevaa näköä ...
Heh ... heh ...

Légion SS kommentoi:
Seppo Lehto on pelkkä amatööri! Seppo Lehto ei kykene yhtään mihinkään edes naistansa naimaan!
Heil Siitoin!
Heil Hitler!

Myös Lehto kommentoi:
Hyväntahtoinen huomautus K.P.Juutilaiselle 17.6.2002
Klaus Petri Juutilainen ( suomalaisista vanhemmista ) on hyvä ja lopettaa .... vähemmän itseäänkään mairittelevien viestiensä lähettelyn muistaen sen että häntä orottaa haaste ja käräjäoikeus törkeyksistään lähiaikoina. Kuulustelu asian tiimoilta on tehty jo 9.11.2002
Tietääksemme juttusi Halla-ahoa vastaan kääntyi sinun tappioksesi. Oletko jo maksanut oikeudenkäyntikulusi? ... vai menevätkö ne jonkun toisen piikkiin?
Laatokan ja muiden miehitettyjen alueidemme esitaistelija kunnia-arvoisa Herra Seppo Lehto
PS:) Oheisen postituslistasi etuliitteet kertovat että sinun on jo aika käydä jollakin seksiklinikalla tai hakeutua ammattiauttajan pariin, jollei omat kädet(?) riitä. Vihreiden aatetoverisi Pekka Saurihan on julkisestikin neuvonut omin käsin onneen, mikäli ahdistus on suurta. .. ja sinun kohdallasi se ollee suorastaan "majesteetillista"?

Légion SS kommentoi:
Klaus von Grewendorp ei spammaa mitään eikä kenellekään!
Suomen ainoa spammaaja on Seppo Lehto ja apurinsa.
Seppo Lehdon kyvyt tiedustelutoiminnassa ovat niin alkeelliset ettei niitä voi verrata mihinkään. Seppo Lehto on täysin kyvytön suorittamaan minkäänlaisia sotilaallisia tiedusteluoperaatioita!
Heil Siitoin!
Heil Hitler!

Gideon Bolotowsky vastaa:
Olemassaolosi perustuu Sikakoiran harha-askeleeseen matkalla Tampere-Lahti-Turku
Sillä matkalla syntyivät velipuolesi Olavi Mäenpää ja Väinö Kuisma
Jutikka

Myös Matti Wuori vastaa:
Arvoisa monivuotinen peiteoperaatiotahomme Klaus Petri Juutilainen ( Lue = ryssäläinen Spermakannu )
Olemmme kyllästyneet Teidän jatkuvaan epäasialliseen solvauskampanjaanne virallisen Suomen virallista toisinajattelijaa ( Lue = oikeinajattelijaa ) Seppo Lehtoa kohtaan.
Olemme olleet linjoillanne näihin päiviin saakka, mutta nyt KGB ( Lue FSB ) ei enää ole vuoteen maksanut palkkioitani ja ovat vain levitelleet käsiään ja perseitään kun olen kysellyt saamisiani Sveitsin tililleni.
Se on loppu nyt. Minä tulen ja paljastan vielä tämän vuoden aikana kaikki Suomen muut kaltaiseni Ryssän kätyrit kuten Teidät Klaus Petri von Hevosennaama, Pekka Von Velttokulli Siitoin, Jaakko Paskakulli Laakso, Pertti Paasio ryssäläinen limanuljaska, sekä muut kaltaisenne.
Matti Wuori - ryssäläinen pedofiili Europarlamentista
Asianajoliiton hylkäämä löysäkulli

Lehto toivottaa kaikille juhannusta:
Hyvää Juhannusta kaikille oli sitten kainalossa pumpattava ( mikä milloinkin ) tai ei ; )
Herra ja Ylhäisyys
Hänen armonsa armoton Seppo Lehto

Olavi Mäenpää raportoi kokemuksistaan puolueen kannattajakortteja kerätessään:
Nimiä kerätessäni tapasin erään Tampereen Ammattikurssikeskuksen opettajan, nimeltään V......n. Kysyessäni nimeä korttiin hän kysyi ensimmäiseksi, onko Seppo Lehto tässä hankkeessa mukana? Vakuutettuani ettei Lehdolla ole mitään sijaa tässä "majatalossa" herra kirjoitti korttiin nimensä.
Kyin häneltä, onko Lehto kovinkin tuttu henkilö? Opettaja alkoi kertomaan Ammattikurssikeskuksen kirvesmieskurssista 80-luvun lopulta, jolla hän toimi opettajana ja Lehto oli oppilaana. Kurssi oli pituudeltaan 9 kuukautta ja se järjestettiin Nekalassa, Kuokkamaantiellä. Heti ensi päivistä alkaen Lehto myöhästeli kurssilta, milloin minkäkin tekosyyn varjolla. Huippuna oli, kun Lehto erään päivän poissa oltuaan ilmoitti seuraavan syyn: "tullessani pyörällä kouluun juoksi kissa yht`äkkiä pyöräni eteen! Tehdessäni äkkinäisen väistöliikkeen ajoin katuojaan. Koska vatsani oli ollut jo useamman päivän ns. "vikkelällä", niin tästä äkkinäisestä väistöliikkeestä, täräyksestä ja pelästyksestä johtuen tuli housuihini hirveät "ripulipaskat"!. En voinut tulla housut "paskaa" täynnä kouluun, vaan jouduin kääntymään kotiin, jossa itseni ja housujeni puhdistamiseen kului koko päivä".
Opettaja kertoi, että Lehto sai kurssilta kenkää kolmen viikon jälkeen. Yhtenä syynä oli luonnollisesti Lehdon vetkuilu ja haluttomuus opiskeluun, mutta tärkeinpänä poispotkimisen syynä oli se, että Lehdolla oli "peukalo keskellä kämmentä"!
Siinä meillä varsinainen Karjalan jälleenrakentaja!
Olavi Mäenpää

Légion SS kiittää:
Seppo Lehto on olemukseltaan tehtaan työläinen!
Kiitos Olavi Mäenpäälle paljastuksista!
Edes käsityöammatiin tästä surkeasta työläisestä ei ole! Seppo Lehdolla ei ole mitään tekemistä meidän eliittinatsien kanssa. Seppo Lehto on pelkkä hullu työmies!
Heil Siitoin!
Heil Hitler!

Matti Wuori kommentoi:
Arviomme Olavi Mäenpäästä
Lainopillinen arviomme on että taitaa olla niin että Olavi Mäenpäällä on ripulipaskat poskellaan tai peräti poskessa suoltaessaan moisia "perättömyyksiä" jalosta savuttoman liki raittiista kansallismielisestä Seppo Lehdosta
Matti Wuori - Pedofiilivihreä Brysselistä
Bryssell
Sovjet-Eu

Matti Wuori lisää:
Vihreä Liiton virallinen kanta on että Olavi Mäenpää ja Klaus Juutilainen ovat vain kaappihomoja, jotka eivät uskalla tunnustaa tosiasioita itsestään tai peräti omasta näköalattomuudestaan
Matti Wuori - Vihreän Liiton virallinen pedofiilien edustaja Brysselissä

Myös Klasu kommentoi:
Eikä tämä Olavi Mäenpään käsitys riitä tyhmyyden syvyyden mittaamisessa erään häirikön tai sen lähipiirin rakentajien kyvyistä; mennään paljon miinukselle eri sidosryhmien jokaisessa ulottuvuudessa eli alapuolelle normaalien käytöstapojen tai sanoisinko tarkemmin huonojen käytöstapojen.
He ovat yhdessä Jussi Halla-ahon kanssa kirjoittaneet jatkuvasti täyttä p****a mm. sellaiselle rakennustarvikkeiden toimittajalle, jonka kanssa minulla oli neuvoteltu ja sovittu yritysliikesopimus, jota pitkään pohjustettiin minun ideaa tukien; olisimme voineet tätä kautta myydän todella halvalla omakotitaloja hajasijoitusalueella täytenä vaihtoehtona mm. vuokralla asumiseen kaupungissa. Halpojen talojen Suomeen toimittamista pyritään vaikeuttamaan myös harkitulla internet-kirjoittelulla ja muulla disinfolla, joka tulee tästä lähteestä nettiin.
Yhteiskunnallisen aseman mukaan he luulevat, että asumisen pitää olla kallista, vaikka muualla maailmassa se on paljon halvempaa vrt. Suomeen; suomalais-ugrit lienevät eläneet puissa, koska asumisella on niin kohtuuton arvostus täällä ja asutaan mieluummin vuokralla, vaikka samoin järjestelyin päästäisiin omakotitalo asumiseen kiinni. Vain apinasta periytyvän perspektiivistä voi näin ajatella ja toimia.
Tätä ei saa järjestää täällä mm. Halla-ahon ja Seppo Lehdon mukaan.
Hyvän päälle ymmärtäminen lienee kohtuutonta tässä piirissä; etymologisesti legioonalainen on oikeassa heidän alatasosta ja Olavi Mäenpää heidän rakentajan taidoista - vai sanoisinko paremmin antirakentajan taidoista, jotka kattaa vain sabotaation järjestystä ja kehitystä parempaan päin vastaan.
Asiaa puidaan pian oikeudessa Turussa hovioikeudessa
KvG

Jussi kommentoi:
Sinulla ei, Klasu, ole eikä ole ollut mitään yhteistyötä Timberline Geodesicsin kanssa. Esiinnyit laittomasti kyseisen yrityksen edustajana, kunnes firman johtaja kielsi sen. Yritystoimintasi on pelkkää mielipuolen houretta.
Jussi H.

Klasu vastaa:
Te olette Jussi Halla-aho vastaaja ja minä asianomistaja oikeusjutussasi; eli järjestys on tämä koko prosessin ajan nuorukainen. Te olette syytetty ja minä asianomistaja. Elämme oikeusvaltiossa. Kun olet niin lahjakas kielenkääntäjä, niin kerrohan, miksi olet syytettynä?
Väitteesi voidaan tarkistaa ja olen antanut myös asian tältä osin hovioikeuden tarkistettavaksi (vrt. ilmoitukseni hovioikeuteen www.saunalahti.fi/vaino2/tyytymattomuus.htm ) ja viimeistään korkeimmassa oikeudessa asia selvitetään. Tämä on vain yksi juttu asiassa eikä suurin; viimeksi puhuit muuten työsuhteesta, nyt esität jotakin sopimuksesta. Mikä on lopullinen termi? Sotket liikaa termejä, joilla ei ole mitään tekemistä toisten kanssa ja uskottavuutesi katoaa. Ja jos näin on, kun väität, miksi työnnätte juuri USA:n palvelimelle jatkuvasti allekirjoittaneesta roskaa. Kielenopettajan aksentilla. Monta todistajaa. Lisäksi enymmärrä, mitä nämä asiat Teille kuuluvat. Otatte aikamoisen riskin, joka pannaan maksuun vielä.
Lisäksi en ole tehnyt nuorukaisen kanssa sinun kauppoja.
Lausuntosi Lehdosta & muut projetit hänen kanssaan asettaa kyllä kohdalleen mielenterveysasiat, saati venäjän opettamisen tai sipulikirkko slaavien kääntämisen. Kaikki on hyvin suhteellista. Hovioikeus ratkaisee vastaajan asiasi ja tarvittaessa menemme sitten eteenpäin loppuun saakka.
KvG

VTM Harry Lindholm antaa symbatiansa Klasulle:
Tervehdys,
oli todella murheellista lukea Tampereen oikeudenkaynnistä Suomen Sisun sivuilta. Halla-aho iloitsee avoimesti "voitostaan" ja Hautala leimaa Sinut täysin mielisairaaksi.
Olen nähnyt Halla-ahon ylläpitämtä sivut ja symbatiani tässä jutussa oli 100% puolellasi. Halla-ahon sivuilla sinut leimattiin täysin aiheettomasti kommunistiksi, homoseksualistiksi,pedofiiliksi, eläimiinsekaantujaksi, juutalaiseksi,itsetyydyttäjäksi jne. Lehto on jopa vihjaillut, että sinulla one ollut sukupuoliyhdyntöjä omans siskosi kanssa! Kaiken huippu oli Halla-ahon käynnistämä kirjoituskilpailu, jossa palkittin paras sinua herjaava kirjoitus. SAIRASTA!
Halla-aho on käsittääkseni toiminut 100% yhteisymmärräyksessä tunnetun rikollisen ja korkeimman oikeuden vankilaan tuomitseman Seppo Lehdon kanssa. Sivuillehan oli kerätty muka sinun ja Lehdon käymää keskustelua vaikka osa sinun nimiisi pannuista tekeleistä oli selvästi Lehdon ja Halla-ahon itsensä käsialaa. Mikä on heidän motiivi? Miksi he tekevät näin? Halla-aho on slaavilaisuuden puolestapuhuja Suomessa ja Lehto väittää vihaavansa venäläisiä. Kummia kumppaneita, tosiaan. Mukaan tulee vielä tämä Hautala Turusta, joka innokkaimpana on ollut leimaamassa Sinua mielisairaaksi.
Lehto on saanut vapaasti häiriköidä netissä jo vuosi. Suomen Sisu palstalla Lehto valitti, että presidentinkanslia oli palauttanut hänen roskapostinsa, kuitenkin Lehto itse kirjoittaa sairaita kirjeitä presidentinkanslian nimissä. Miksi prsidentin kanslia ei puutu tiukemmin siihen, että Lehto häpäisee presidentti-instituution. Onko presidentinkanslian intresseissä jotenkin se, että nykyistä ja entisiä presidenttejä häväistään. Vaikka en olekaan presidentti Halosen kannattaja, en pidä siitä, että Lehto häpäiseen häntä postaamalla törkyä hänen nimissään.
Lehto vihajsi taannoin Että Olavi Mäenpäälle ja Väinö Kuismalla olisi homoseksuaalinen suhde keskenään ja vielä sinunkin kanssa. Tämä johtui ilmeisesti vain siitä, että Mäenpää ja Kuisma olivat ilmaiseet tukensa sinulle oikeunkäynnissä. Lehto leimaa kaikki ihmiset jotka vastustavat häntä homoseksuaaleiksi, eläimiin sekaantujiksi tai pedofiileiksi. Näitä kaikkia leimoja hän on aktiivisesti yrittänyt liittää sinuun ja ilmeisesti Suomen Sisun nuorempien jäsenten keskuudessa uskotaan yleisesti että sinä olet seksuaalisesti kokematon ja harrastat seksiä eläinten ja kuminukkejen kanssa. Kukaan tervejärkinen ei tuollaisia valheita uskoisi, mutta Suomen Sisun piirissä ne näyttävät menevän täydestä. Erityisesti Rommel-nimimerkillä laittomasti esiintyvä Hautala levittää aktiivisesti huhua, että sinä olet seksuaalisesti poikkeava ja mielisairas, itse esiintyen lääketieteen opiskelijana ja muka asiantuntijana näissä asioissa.
Törkeää on myös Lehdon ja Halla-ahon utelut sukupuolielämäsi yksityiskohdista. Sellaiset asiat ovat yksityisasioita paitsi Lehdon kohdalla joka kertoo yhdynnöistään kaikelle kansalle sähköpostispamien välityksellä. Lehto ja Halla-aho ovat myös kyseenalaistaneet sotilaskunniasi vaikak kummallakaan ei ole MITÄÄN sotilaallisia ansioita, Ei yhtään mitään!
Halla-aho aikoo palautta Sinua herjaavat sivustonsa verkkoon 1.7. täydessä yhteisymmärryksessä Seppo Lehdon kanssa. Sivujen vieraskirjassa Seppo Lehto jo vaatii sivuja palautettavaksi. Hallo-ahon väite,että sivut on suunnattu tasapuolisesti Sinua ja Lehtoa vastaan on potaskaa sillä Lehto toimii tiivissä yhteistyössä Halla-ahon kanssa ja toivoo roskapostiensa julkaisua kyseisellä sivulla.
Eli siis toivon Sinulle onnea ja menestystä taistelussa Halla-ahoa,Lehtoa ja Hautalaa sekä jutuun muuten mahdollisesti sekaantuneita Suomen Sisu järjestön toimihenkilöitä vastaan. Symbatiani on 100% puolellasi
Harry Lindholm
VTM

Jussi kommentoi:
Otin yhteyttä Kokkolan Chydenius-instituuttiin. Siellä ei työskentele ketään Harry Lindholmia. Lähetän tästä tiedon myös Turun hovioikeudelle maanantaina. Olet, Klasu, syyllistynyt todistusaineiston väärentämiseen, josta joudut tilille oikeudessa. Tekninen huomio: Minä en suinkaan ole syytettynä. Käräjäoikeus vapautti minut syytteestä. Hovioikeus vain tutkii, menikö päätös oikein, koska sen on tutkittava myös mielisairaiden tekemät valitukset.
Jussi

Klasu vastaa:
Minä en tarvitse ollenkaan todistajia, koska kaikki näkyy papereissa. Tämä on ammattilaisten kanta; asianomistaja ei tarvitse tässä tapauksessa todistajia, muuta kuin vain näytiksi.
Summa: Kaikki kohdat Lindholmin kirjeen todistuksesta löytyvät myös tekemästäsi sivustosta. Milloin vain. Kohta kohdalta, niinkuin syyttäjäkin oli numeroinut aineiston ja hekunut kohdan lisäten, että sitä samaa ... Ei siinä silloin pahemmin todistajia tarvita. Valitettavasti. Sen sijaan Lehtisen ja Lahtisen todistuksissasi oli täysi ristiriita
Huomaa lisäksi, että en ole kutsunut instituutioita missään todistamaan.
KvG

Klasu jatkaa:
Itse asiassa minun ei tarvitse todistaa mitään; kaikki paperit ovat jo hovissa allekirjoituksineen.
Eiköhän tuo henkilö löydy ajallaan, koska on kirjoittanut kirjeenkin ja ollut minuun asiassa yhteydessä; tekemälläsi palstalla on ollut hyvin paljon näkijöitä; käsityksesi Chydenius intituutin kannasta ei merkitse mitään, niinkuin ei kantasi Timberlineenkaan. Tässä jutussa eivät ole osapuolina instituutiot, vaikka tuntuu siltä, että slaavilainen osasto on Teidän kanssa, koska pengot vain taustoja.
Chydenius-instituutti ei ole todistamassa, niin kuin ei vielä juridisesti edustamasi Timberlinekaan.Ne eivät ole mukana prosessissa, paitsi omassa mielikuvituksessasi. Ajatteletko näin ollen, että edustat tässä Helsingin yliopiston slaavilaista osastoa oikeudessa? Näin ilmeisesti?
Juridisia henkilöitä ovat luonnolliset henkilöt, jotka olen kutsunut todistamaan; en ole kutsunut instituutioita, koska asia ei niille kuulu. En ole siis kutsunut instituutteja tai yrityksiä; ne eivät ole mukana asiassa, vaikka tunnut niin luulevan; tautologia kiellettiin jo alakoulussa, mutta nuorukaisella puuttuu täysin elämänkokemus kannoistaan nähden.
Käsittääksesi sinä olet syytteessä asiassa hovioikeudessa ja mahdollisesti vielä korkeimmasa oikeudessa; tarvittaessa Euroopan Ihmisoikeus-tuomioistuimeen saakka,jos sinne asia menee. Statuksesi ei muutu itse asiassa mihinkään katsomatta käräjäoikeuden päätökseen.
Myös muihin toimenpiteisiin lähdetään ajallaan, koska tunnut mieltävän edustavan vain omaa työpaikkaasi oikeudessa.
Erikoisia ovat myös väärennöksesi mm. kirjeeni tyttöystävällesi; luit sen oikeudessa. Luuletko tosiaan, että kukaan uskoo, että kirjoittelen jotakin tuollaista roskaa jollekin Jussi halla-ahon kanssa liikkuvalle? Tai muut väärennöspaperisi; koko palstasta puhumattakaan?
KvG

Légion SS kommentoi:
Halla-aho ja Lehto ovat liittolaisia? Vain hullu liittoutuu hullun kanssa!
Heil Siitoin!
Heil Hitler!

Klasun lisäys Jussille:
Viittaan edelleen siihen, että en ole tehnyt missään "sinun"-kauppoja nuorukaisen kanssasi. Meillä on sen verran ikäeroa, että pyydän, että et sinuttele minua. Syytä on myös syytetyn ja vastaajan muistaa tässä, että Euroopan Ihmisoikeudessa ei ole venäläisillä tms. mitään sellaista edustustoa. Muistutan vain.
Tilanne myös Königsbergissä kiristyy ja alue on jo motissa suunnitelmien mukaan; olen ymmärtänyt, että olet yksityishenkilönä oikeudessa, mutta jos edustat siellä Helsingin yliopiston slaavi osastoa, pyydän asiasta vahvistuksen sieltä, koska olet vain yksipuolisesti aloitteellasi itse sotkenut kaikki yritykset (Timberline) ja instituutiotkin (Chydeniues) asiaan mukaan Presidentti Tarja Halosen Presidentin kansliaa myöten (minulla on sieltä tullut posti liittyen asiaasi eli palstaan Seppo Lehdon kanssa ja jatkuva väitteesi siellä, että Halonen käy aktiivia keskustelua siellä)
KvG

1 kommentti:

  1. Tarvitsetko Taattu ja edullinen laina? Jos kyllä ​​soveltaa, tervetuloa ja saada nopeasti hyväksyntää tänään. Ei luotto tarkastuksia, ole vakuuksia. helppoa vaihetta, Fast Rahoitus ja alhainen korkotaso. Ota yhteyttä jo tänään kautta kelvinkeyloanservices@gmail.com

    VastaaPoista