keskiviikko 13. lokakuuta 2010

Mitä on totaalinen sota?

Tervetuloa hämärän rajamaille!

Mitä on Totaalinen Sota?

Sivustolle on arkistoitu Seppo Lehdon ja Klaus von Grewendorpin (os. Juutilainen) internetissä ja postituslistoilla liikkunutta kirjeenvaihtoa, julkilausumia ja lehdistötiedotteita pääasiassa vuosilta 1999-2004. Tämän johdannon tarkoitus on selvittää asiaan vihkiytymättömälle lukijalle, mistä on kysymys.

Kuka on Seppo Lehto?
Lehto on yhteiskunnallinen vaikuttaja Tampereelta. Hän on Suur-Suomi ry:n perustaja, puheenjohtaja ja tiettävästi ainoa jäsen. Lehdon vaatimuslistalla ovat jo puolentoista vuosikymmenen ajan olleet:
a) Karjalan palauttaminen, Itä-Karjalan liittäminen Suomeen ja sotakorvausten perintä Moskovan kansanmurhahallinnolta.
b) Venäjän federaation tuhoaminen ja sen alueiden luovutus niiden oikeille omistajille.
c) Neekereiden ja marokkolaisten poistaminen Suomesta, tarvittaessa metsäteollisuuden keinoin.
d) Kansakunnan lisääntyminen Laatokan ja Äänisen rantojen asuttamiseksi. Lisääntymisen tiellä on erilaisten homo-, lesbo- ja ruotsalaisjärjestöjen epäkansallinen toiminta.
e) Ryssäläisten tahojen kurkuttaminen. Ryssäläisiä tahoja on kaikkialla, varsinkin tiedotusvälineissä ja valtion instansseissa.

Kuka on Klaus von Grewendorp?
Klasu on vaikeammin määriteltävä tapaus. Hän on ensinnäkin Suomen germaanien (eli indogermaanien) ja monarkistien edusmies. Ihmiskunnan historia ja maailmanpolitiikka redusoituvat germaanien ikuiseen taisteluun vihollisia vastaan. Germaanit ovat alunperin lähtöisin Aldebaranin aurinkokunnasta, mistä he saapuivat Maapallolle perustamaan muinaista Atlantista. Vedenpaisumuksen jälkeen germaanit ylivertaisine älyllisine ja fyysisine ominaisuuksineen levisivät koko maailmaan kylvämään korkeakulttuuria.
Germaanien vihollisia ovat suomalaisugrit (eli ugri-udmurtit) sekä slaavit. Molemmat, germaaneista poiketen, polveutuvat apinoista ja ovat kommunisteja, jotka vaativat kansantalouden kansallistamista ja germaanien alistamista. Ugri-udmurttien äänitorvi Suomessa on kansallismielinen kansalaisjärjestö Suomen Sisu ry.
Henkilön ugrius, germaanius tai slaavilaisuus määritellään periaatteessa tiukkojen geneettisten kriteerien mukaan, mutta käytännössä kuka tahansa paljastuu ugriksi tai slaaviksi olemalla Klasun kanssa eri mieltä mistä hyvänsä.
Taistelussaan germaanien kunnian puolesta Klasulla on useita yhteistyökumppaneita, joista tärkeimpiä ovat Kuuhun sodan jälkeen perustettu kansallissosialistinen tukikohta Valhalla sekä Monacon ruhtinaskunta, jonka prinsessoihin Klasulla on lämpimät suhteet. Klasu työskentelee myös lukuisissa salaisissa projekteissa eri tiedustelupalvelujen kanssa.
Klasun oikea sukunimi on von Grewendorp, mutta ugri-udmurttien miehittämä maistraatti kieltäytyy rekisteröimästä sitä ja väittää Klasun olevan nimeltään Juutilainen. Klasu taistelee pakkougrilaistamista vastaan tällä hetkellä Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa sekä Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessa.

Miten Lehto ja Klasu liittyvät yhteen?
Substanssipuolella Lehto ja Klasu ovat ulkopuolisen silmissä varsin yksimielisiä. Kummankin vihollinen on Venäjä ja Venäjää mielistelevät tahot. Silti Lehdon pahin vihollinen on Klasu, ja Klasun pahin vihollinen on Lehto. Sivuston sisältämä materiaali kartoittaakin pääasiassa heidän keskinäistä vääntöään.
Syitä vihanpitoon ei tarkasti tunneta. Laajimmalle levinneen näkemyksen mukaan Klasu vuonna keppi ja kivi jätti Lehdon, silloisen kaverinsa, pulaan, kun tämä ajautui Tampereen Venäläisen Klubin tilaisuudessa käsirysyyn ryssäläisten tahojen kanssa. Lopullisen totuuden tietävät kuitenkin vain herrat itse, eikä kumpikaan ole ollut halukas valot
tamaan asiaa uskottavalla tavalla.
Erikseen on mainittava, että Klasu noudattaa taistelussaan Lehtoa ja muita vihollisia vastaan eräänlaista paasikiviläisen ulkopolitiikan negaatiota: hänellä ei ole pysyviä etuja, vain pysyviä vihollisia. Jos vihollinen kannattaa jotakin, Klasu vastustaa sitä. Ja päinvastoin.
Vaikka Lehto ja Klasu vihaavat toisiaan, he ymmärtävät toisiaan, toisin kuin suurin osa ympäröivästä maailmasta. He hyväksyvät yhteisesti pelin säännöt. Taistelu on siten raakaa mutta reilua. Sekä Lehto että Klasu tietävät, että pohjimmiltaan kaikessa on kyse seksistä. Lehdon ryssäläisyys tiivistyy Klasun mielessä siihen, että Lehto on pedofiili ja strippari sekä myöntänyt olleensa yhdynnässä kultaiseen noutajaan. Klasun ryssäläisyys taas kiteytyy Lehdon näkemysten mukaan siihen, että Klasu harrastaa yhdyntojä metsän eläinten sekä pumpattavan gummi-barbaran kanssa. Mitään valmista tästä ei tule, mutta molemmat herrat arvostavat hyvää sanomista enemmän kuin lopullista voittoa. Taistelu on kirjaimellisesti ikuinen.

Muut hahmot
Lehdon ja Klasun lisäksi keskusteluun osallistuu myös kolmansia osapuolia. Yhden kategorian muodostavat Lehdon massapostitusten tyytymättömät vastaanottajat (joukossa myös nimekkäitä hahmoja), jotka yleensä pyytävät päästä pois listalta. Aktiivisempia, joskin hyvin satunnaisia, partisipantteja ovat Valtakunnanjohtaja Pekka Siitoin Vehmaalta, puoluejohtaja Väinö Kuisma Lahdesta ja puoluejohtaja Olavi Mäenpää Turusta. He ovat yleensä joko Lehdon tai Klasun puolella, mutta liittokunnat ja niiden rajat elävät kuin Orwellin romaanissa ikään.
Vakituisia kommentaattoreita ovat Mauno Koivisto, Tellervo Koivisto, Pertti Paasio, Tarja Halonen, marsalkka Mannerheim, Vladimir Putin, George Bush, Matti Wuori, Jumala sekä useat muut silmäätekevät. Kaikki eivät tosin ole vakuuttuneita näiden puheenvuorojen aitoudesta.
Väliintuloja suorittavat myös Klasun tukijat, joita heidän kiivaista vastalauseistaan huolimatta yleisesti pidetään Klasun sivupersoonina. Lukija vetäköön asiasta omat johtopäätöksensä.
Vuodesta 2001 lähtien eräänlaisena kolmantena päähenkilönä on toiminut allekirjoittanut, jota vastaan Klasu on käynyt juridista taistelua tämän sivuston olemassaolon tiimoilta. Tätä sivujuonnetta kartoitetaan sivuston sisältämässä Juridispitoisessa Spesiaalissa.

Ilmaisun rikkaus
Kukaan Lehdon ja Klasun taistelua seurannut ei halunne kiistää, että sananvaihto on rujointa, mitä suomen kielellä on milloinkaan missään mediassa harrastettu. Minkäänlaista rotia ei keskustelussa ole. Satunnaisen lukijan tukka nousee pystyyn, ja tosikot lopettavat lukemisen heti alkuunsa. Monet ovat antaneet ylläpidonkin kuulla kunniansa moisen saastan arkistoinnista, ja reippaimmat ovat tehneet rikosilmoituksen, milloin milläkin nimikkeellä. Tämä ei ole hedelmällinen lähestymistapa. Seuraavalla sivulla kerron, miksi ei. 

Mitä järkeä?

Satunnaiselle lukijalle sivuston sisältämä materiaali on pelkkää hävyttömyyksien loputonta ketjua. Meiltä asian parissa puuhastelleilta on useasti kysytty, mikä Lehdon ja Klasun jutuissa muka on niin kiehtovaa. Yritän seuraavilla riveillä selittää asiaa parhaan kykyni mukaan.
Internet on täynnä mitä oudoimpia asioita, mutta niistä harva on millään tavoin omaperäinen. Internet on lähinnä uusi viestintäkanava vanhoille ilmiöille. Siellä on sukututkimusta, jota tehtiin ennenkin. Siellä on pornoa, jota aiemmin sai videolla ja seksilehdissä. Siellä on tietoa, jota ennen sai tietokirjoista. Totaalinen Sota© kuuluu niihin harvoihin ilmiöihin, jotka ovat mahdollisia vain siksi, että on internet.
Totaalisen Sodan© kauneus perustuu samaan ristiriitaan, jolla ratsastavat Salvador Dalin maalaukset. On kaksi ulottuvuutta, unimaailma ja valvemaailma. Kumpikin perustuu tiettyihin paradigmoihin ja lainalaisuuksiin. Unen ja valveen lainalaisuudet ovat keskenään ristiriitaisia, mistä johtuu, että siirtymävaiheen eli heräämisen aikana ihminen on vähän aikaa päästään pyörällä. Lyhyen tuokion ajaksi unen paradigmat tunkeutuvat valveen puolelle, mutta viimeistään aamupissan aikana ihminen on uudelleenorientoitunut valveen lakeihin. Normaalioloissa uni ja valve eivät kohtaa.
Totaalista Sotaa© ei käydä samassa ulottuvuudessa, jossa useimmat meistä elävät arkitodellisuuttaan. Internet on luonut Totaalisen Sodan© ulottuvuudelle kosketuspinnan meidän maailmamme kanssa. Tästä syntyy konflikti. Tämä valkeni minulle pohtiessani ystäväni kanssa erästä korpukseen sisältyvää episodia (osa 17). Helsingin Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajien nokkamies Erik Pöntiskoski sai eräänä aamuna, yhtenä sadoista vastaanottajista, Lehdolta sähköpostiviestin. Viesti sisälsi "luettelon eläimistä, joita jutkusika Klaus Juutilainen on nylkyttänyt tai yrittänyt nylkyttää".
Pöntiskoski reagoi kuten useimmat ihmiset reagoisivat. Hän ei tiennyt,
* kuka on Klaus Juutilainen,
* miksi tämä on "jutkusika",
* mikä on "jutkusika",
* mitä tarkoittaa "eläinten nylkyttäminen",
* miksi tämä asia on merkityksellinen yleensä, tai
* mitä se kuuluu Ylioppilaskunnan Laulajille erikseen.
Sanalla sanoen, viestissä ei Pöntiskosken näkökulmasta ollut mitään järkeä. Siinä oli vain vaikeasti hahmotettavaa hävyttömyyttä. Niinpä hän pyysi ronskein sanakääntein Lehtoa poistamaan Ylioppilaskunnan Laulajat postituslistalta. Meidän ulottuvuutemme paradigmoja vasten asetettuna Lehdon viestissä ei ollut mitään järkeä. Mutta se, mitä Pöntiskoski ei tiennyt, oli, että viestiä ei lähetetty tästä ulottuvuudesta. Se lähetettiin ulottuvuudesta, jonka paradigmojen ja lainalaisuuksien oloissa Klaus Juutilainen juoksee Tesoman metsissä yrittäen nylkyttää eläimiä niiden anusreikään. Tämä pyrkimys liittyy Klaus Juutilaisen ryssäläisyyteen, sillä eläinten nylkyttäminen, monien muiden harrasteiden ohella, on oleellinen osa ryssäläisyyttä. Ryssäläisyys taas on kansakunnallinen vitsaus, oikein ajattelevan Suur-Suomalaisuuden antiteesi. Sen vuoksi sillä, että Klaus Juutilainen pyrkii nylkyttämään eläimiä, on kansakunnallista merkitystä ja asia kuuluu kaikille, mukaanlukien Ylioppilaskunnan Laulajat.
Lähettäessään viestiään Totaalisen Sodan© ulottuvuudesta Lehto siis ajatteli edellämainittujen lainalaisuuksien ehdoilla. Sen vuoksi Pöntiskosken reaktio oli hänelle aivan yhtä käsittämätön kuin alkuperäinen viesti oli Pöntiskoskelle. Sen vuoksi Lehto kysyi närkästyneenä, onko Pöntiskoski "ryssäläinen, kun ei halua ottaa vastaan suursuomalaista materiaalia", ja ovatko Ylioppilaskunnan Laulajat "isänmaallisia laulajia vai ryssäläismielisiä komurunkkuja".
Totaalisen Sodan© kauneus ei siis perustu ensisijaisesti rivouksien latelemiseen. Kauneus on konfliktissa, joka syntyy, kun kaksi täysin eri säännöillä toimivaa maailmankaikkeutta internetin ansiosta on jatkuvassa kosketuksessa, ja kummankin maailmankaikkeuden edustajat kuvittelevat maailmankaikkeuksia olevan vain yksi. Jälkimmäisen tosiasian vuoksi asianosaiset eivät pääsääntöisesti näe tilanteessa mitään hauskaa. Pöntiskoskien näkökulmasta internetissä riehuu kaoottinen ja holtiton törkyturpa Lehto. Lehdon näkökulmasta Ylioppilaskunnan Laulajiin, ja kaikkiin muihinkin paikkoihin, on pesiytynyt laskematon määrä ryssäläismielisiä komurunkkuja, jotka eivät ymmärrä yksinkertaisia asioita. Valistunut lukija on siunatussa asemassa, koska hän voi seurata konfliktia kärpäsenä katossa, tietoisena siitä, että kaksi ulottuvuutta sotii keskenään, sekä siitä, että kumpikin ulottuvuus luulee olevansa ainoa.
Näiden pohdintojen tarkoitus on auttaa lukija nopeutetusti sen initiaatiovaiheen läpi, johon minulta kului vähintään puoli vuotta. Vasta sitten ymmärsin, että lukemissani asioissa on oma sisäinen järjestyksensä ja ennustettavuutensa, jos niitä ei yritä väkivalloin rusikoida "normaalimaailman" sapluunaan. Toivotan antoisia lukuhetkiä ja siteeraan lopuksi ystävääni, jonka kanssa olen näitä asioita miettinyt:
Edes näkevä kana ei löydä jyvää sieltä missä se ei ole. Tolkun hakeminen voi olla turhauttavaa puuhaa, jos varsinainen substanssi puuttuu kokonaan.
Sepon ja Klasun puuhat pitää ottaa ihan sellaisinaan, au naturel. Asioiden pitää antaa virrata ylitseen ja itse säilyttää luotaamaton tyyneytensä kuin mikäkin zen-munkki.
Kun vastaanottaja on täysin clear, alkaa asioita tapahtua. Kaikki on totta ja kaikki liittyy kaikkeen.


Teksti: Jussi Halla-aho

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti